Dergimizde kapsam olarak;

 • Yapay zeka ve robot hukuku,
 • Bilişim suçları,
 • Elektronik ticaret hukuku,
 • Blockchain ve dijital paralar,
 • Kişisel verilerin korunması hukuku,
 • İnternet ve sosyal medya hukuku
 • Start Up Hukuku
 • Fintech Hukuku alanlarını kapsamaktadır.

Dergimizde yazmak için herhangi bir meslek erbabı olma şartı aranmamakla birlikte, yukarıda sayılan konularda bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

 • Dergimiz yazıları en az 1500 kelime, en fazla 3500 kelime olacaktır.
 • Yazıların doğru ve akıcı bir dil ile olması gerekmekte olup, sonlarında kaynakça olması beklenir.
 • Yazı içerikleri hakkında fikri hakların sorumluluğu tamamen yazı sahiplerine aittir.
 • Gönderim Adresleri:
  • info@hukukvebilisim.org
  • hukukvebilisimdergisi@gmail.com