100 Milyon Dolarım Olsaydı, Parayı Hangi İnternet Yönetişimi Problemleri İçin Kullanırdım ?

Okuma Süresi: 3 Dakika

100 Milyon Dolar ve İnternet Yönetişimi

Geçen yazımda internet yönetişimi konusu ele almıştım. İnternet kısa tarihçesi ve güncel internete problemlerine yer verdiğim yazımda, bu kez internet yönetişimin güncel meseleerine ilişkin varsayımsal bir soru ile ceavap arayacağız.

A.Usul Meseleleri

100 milyon doların 30 milyon dolarını usul problemeleri için kullanırdım. Peki neden ? Bunun üç temel sebebi var. İlk olarak; internet yönetişimindeki usul meseleleri çözülürse, siber bağımlılığın uluslararası ve uluslararası alanda uygulanması sağlanmaktadır. Böylece küresel internet ve kürsel bir internet ile gelen küresel internet kuralları oluşturulabilmektedir. Bu da internet yönetişimine ilişkin küresel sorunları küresel bir şekilde çözmesini sağlamaktadır. İkinci olarak; internet hukuku düzenlemelerinde çok taraflılığın önemli bir husustur.

Bu da şirketler ve hükümetler gibi interneti kim kontrol eder sorusuna cevap veren paydaşların da tek tip kurallara ulaşması demektir. Bu engel, ancak usul proeblemlerinin aşılması ile sağlanabilmektedir. Son olarak, internet hukukundan kaynaklanan sorunların örf ve adet hukuku kural ve ilkeleriyle kolayca çözümlenebilir meselelerdir.

Bu anlamda; zaten bu anlamda var olan bazı temel uygulamalrın üzerine gidilerek ve geliştiriliip ortak bir hukuki düzenleme yakalanabilmektedir. Sonuç olarak; internet yönetişimine ilişkin usul meseleleri temel teşkil eden, bağlayıcılık sağlayan ve üzerinde efor harcanması gereken bir internet yönetişimi meselesidir.

B. İnsan Hakları Meseleleri

100 milyon doların 25 milyon dolarını insan hakları meselesi için kullanırdım. Peki neden ? Bunun üç temel sebebi var. İlk olarak; internet ortamının temel insan haklarının ihlalini gözetilmesi gereken bir ortam haline gelmektedir. Çünkü; insan hakları, insanlığa ilişkin ana başlıklar içermektedir ve söz konusu meselerler insan olduğu her yerde cereyan etmeye müsaittir. Bu durumdan ‘sanal dünya’ denilen internete dünyasıda nasibini almaktadır. Bu konudaki insan hakkları ihalallerinden artık haberdar olunmaktadır. Belki, bizzat yaşıyoruz.

İnternet yapmak için oldukça zahmetsiz mecradır. İkinci olarak; yeni dünya düzeninde ücretsiz internetin sağlanmasının temel ihtiyaç halini almaktadır. Birçok işimizi artık internet ile gördüğümüz günümüz internet, pandemi şartlarında eğitim gibid temel bir ihtiyacın giderilmesi için oldukça hayati bir hale gelmektedir. Son olarak, kitlesel gözetim ve küresel sansür, diktatör yönetim tarafından ihlal edilebilmektedir.

Günümüz  mevcut siyasal düzenler içinde, muhallifleri ve karşıt fikirleri susturmak için internet üzerindeki yönetimini kullanabilmektedir. Sonuç olarak; internet yönetimine ilişkin insan hakları meseleleri, insanın mevcut doğasından ötürü, insan onur, hak ve varlığı zedeleyebilecek güçtedir. Bu anlamda belli önlemler gerektirmektedir.

C. Dijital Ekonomi Meselesi

100 milyon doların 15 milyon  dolarını dijital ekonomi için kullanırdım. Peki neden ? Bunun üç temel sebebi var. İlk olarak; yeni dünya düzeni ile gelen  yeni sömürgecilik düzenini engellenmasini sağlamaktır. Çünkü; geçmişte yaşanan sömürgecilik faaliyetleri hem o gün hem bugün için kötü neticeler doğurmuştur. Geçmişte yapılan sömürgecilik faaliyetler dengesiz güçler oluşturmuştur.

Bu dengesiz güçler düzeni, hak ihlallerine sebep olmuştur. Bu dengesiz güç sistemei, bearaberinde ağır sonuçlar doğuran ve hala etkisini sürdüren I. ve II. Dünya Savaşı gibi yıkımları da beraberinde getirmiştir.  İkinci olarak, yeni ekonomik düzen için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmaktır. Çünkü sürdürülebilir ekonomi bir tür kazan-kazan durumudur. Böylece; ekonomik düzeni ve ekonomik döngüyü sağlanır. Bu sayede olası ekonomik fraksiyonların önüne geçilmiş olunmaktadır.

Son olarak; yeni dünya düzeninde insanca yeni eserler yaratmayı sağlamaktır. Çünkü; internet çağı, yeni bir ekonomik alan ve pazar oluşturdu. Bu yeni ekonomik alan ve pazarlar ekonomik sistemi küresel dünyada işsizlik oranları azalmak için kullanılabilmektedir. Sonuç olarak; internet yönetimine ilişkin dijital ekonomi meseleleri, hem yeni bir sömürgecilik yaratabilecek, hem de sürdürülebilir ve küresel işsizliği düşürebfilecek güçtedir.  Bu anlamda belli düzenlemeler yapılmalıdır.

D.Teknoloji Meselesi

100 milyon doların 10 milyon dolarını teknoloji meslelesi için kullanırdım Bunun üç temel sebebi var. Birincisi; yeni dünya düzeninde üretimde , anlayışta, ölçme ve deneyde  örneklik savaşından kaçınmanın önemli bir husus olmasıdır. Çünkü hükümetler teknolojide aynı standardı yakalayabilirlerse, tüm dünya, interneti global ve güvenli bir şekilde kullanabilir. İkincisi; akıllı şehirlerin gelişimini sağlanabilir. Bu sayede; yeni dünya düzenindeki insanlık, sağlık, eğitim, ticaret, beslenme gibi farklı alanlarda yüksek standartları yakalayabilinecektir.

Son olarak, yeni küresel dünyada etkin vatandaşlar elde edilir. Böylece insanlar yüksek standartlı ve tekdüze siparişleri ve güvenliği yakalayabilirler. Sonuç olarak; internet yönetimine ilişkin teknoloji meseleleri, standardizasyon savaşları, yeni tip şehirleşme ve vatandaşlık üzerinde mühüm bir etkendir.

Peki sizin 100 milyon dolarınız olsaydı hangi internet yönetişimi problemi çözüm arardınız ?, neden ve nasıl çözümler bulurdunuz ?

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Platformuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir