ABD Ulusal Blokzincir Eylem Planı Çevirisi

Okuma Süresi: 8 Dakika

Konu Başlıkları

ABD Dijital Ticaret Odası Ulusal Blokzincir Eylem Planı Çevirisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Blockchain Teknolojisinin Geliştirilmesine Yönelik Kapsamlı, Koordineli, Büyüme Yanlısı Bir Yaklaşım İhtiyacı

DİJİTAL TİCARET ODASI HAKKINDA

Dijital Ticaret Odası, dünyanın en büyük blok zinciri ticaret birliğidir. Misyonumuz, dijital varlıkların ve blok zinciri tabanlı teknolojilerin kabulünü ve kullanımını teşvik etmektir. Küresel BT danışmanlıkları, büyük finans kurumları, muhasebe firmaları, çok uluslu teknoloji şirketleri, seçkin hukuk firmaları, sigorta şirketleri, yatırım firmaları ve blok zinciri alanındaki öncü girişimler dahil olmak üzere 200’den fazla üyeyi temsil ediyoruz. Oda ve üyeleri, eğitim ve savunuculuk yoluyla, inovasyonu, istihdamı ve yatırımı teşvik eden bir ortamla sonuçlanan blok zinciri teknolojilerini desteklemek için sorumlu mevzuatın geliştirilmesini teşvik etmektedir. (ulusal blokzincir eylem planı)

I.          BLOK ZİNCİRİNİN ÖNEMİ

Blockchain teknolojisi iş dünyası, devlet ve tüketiciler için muazzam olanaklar sunmaktadır. Bunlar arasında olağanüstü ekonomik büyüme ve daha güvenli ve emniyetli bir İnternet fırsatı da yer almaktadır. Süreçleri iyileştirme, maliyet verimliliğini artırma ve çok sayıda sektörde şeffaflığı teşvik etme yeteneği, şirketlerin iş yapma biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Örneğin, daha hızlı ve daha ucuz havaleler ve dijital kimlik çözümleri yoluyla şu anda bunlara sahip olmayanlara -bankasız ve yetersiz bankalılara- hizmet ve erişim sağlayabilir. Bununla birlikte, sağlık hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, enerji, ulaşım, sigorta, oylama ve diğerleri gibi finansal hizmetlerin ötesinde birçok sektörde potansiyeli hissedilmektedir.

Blockchain teknolojisi, akıllı sözleşmelerin yürütülmesini sağlayan dağıtılmış bir defter veya işlem kaydıdır. İnternetin e-posta, e-ticaret ve iş süreçleri gibi çoklu kullanım durumlarını desteklemesine benzer şekilde, birçok uygulamanın üzerine inşa edilebileceği bir temel görevi görür. Özellikleri, birden fazla aracıya olan ihtiyacı ve çok sayıda konum veya coğrafyada kasıtsız veya manuel hata olasılığını ortadan kaldırarak daha hızlı, daha verimli işlemler sağlar. Blok zinciri, varlıkların ve mülkiyet bilgilerinin saklanması için ideal olan kriptografik olarak güvenli bir platformdur ve nesnelerin interneti (“IoT”) ve yapay zeka gibi diğer teknolojiler için temel veya “ray” görevi görecektir. Blok zincirinin, değer internetine (ya da “akıllı değer aktarım ağlarına”) yönelik bir altyapı oluşturmamızı sağlayan devrim niteliğinde çığır açıcı bir teknoloji olduğu açıktır.

Teknolojik ilerleme açık olsa da, Amerika’nın blok zinciri sektöründeki üstünlüğünü koruyacağı otomatik olarak ortaya çıkmıyor. Halihazırda, büyük sanayileşmiş ülkeler bu teknolojiyi teşvik etme ve benimseme konusunda önemli ilerlemeler kaydetmekte, bu sektörün liderleri olmak ve ekonomik değeri elde etmek için zorlu bir koşu yapmaktadır. Blok zinciri teknolojisi inovasyon ve ekonomik büyüme için muazzam bir potansiyele sahiptir, ancak bu potansiyel politika yapıcıların yaygın desteği olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilemeyecektir.

II.         DEVLET DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Birçok işletme ve tüketici, teknolojiyi içeren faaliyetleri düzenleyen öngörülebilir bir yasal ortamın olmaması nedeniyle blok zinciri kullanarak iş veya işlem yapma konusunda hala temkinli davranmaktadır. Mevcut blok zinciri ekosisteminde, bir para biriminden bir emtiaya, bir menkul kıymete, mülkiyet hakkına, kimliğe, kaynağa ve daha pek çok şeye kadar çok sayıda şeyi temsil edebilen dijital belirteçlerin geliştirilmesi

Bu teknolojinin yeni özelliklerini artık yeterince yönetemeyebilecek mevcut yasaları yorumlama ihtiyacı.

Bu teknolojileri dünya çapında geliştirmeye devam ederken, hükümet politikalarının o yerde blok zincirinin gelişimi üzerinde derin bir etkisi olduğunu gördük. Birçok ülke bu teknolojiden faydalanıyor ve benimsenmesini teşvik eden politikaları desteklerken, diğerleri bu kadar destekleyici değildir. Hükümetlerin, inovasyonu mümkün kılmak üzere işletmelerin (ve hükümetin) ilgisini çekmek için bu teknolojinin faydalarını kamuoyu önünde kabul etmesi zorunludur.

Bu çalışma hükümetler için bir eylem çağrısı niteliğindedir ve blok zinciri teknolojisinin benimsenmesini ve kullanılmasını teşvik etmek için kamuoyu açıklamaları ve desteğinin yanı sıra oordineli bir kurum yaklaşımı yoluyla iki bölümden oluşan planımızı ortaya koymaktadır.

Özellikle sanal para birimleri ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamaların çoğu tavsiye, uyarı ve yaptırım eylemleri şeklinde olmuştur. Bu çabalar iş dünyasının ve piyasaların düzenli işleyişini sağlamak için gerekli ve devam etmeli olsa da, hükümet liderliğinden gelen tek açıklama olmamalıdır. Özel sektöre ve onun blok zinciri teknolojisini hükümet, iş dünyası ve tüketicilerin yararına geliştirme kabiliyetine ve ihtiyacına yönelik açıkça ifade edilmiş bir destek beyanına ihtiyacımız var.

Günün en önemli konularını değerlendirmek üzere hem kamu hem de özel sektör paydaşlarını bir araya getiren resmi bir zirve şeklinde olabileceği gibi, devlet kurumlarının politika konusunda koordinasyon sağlaması ve rehberlik, yönetmelik ve düzenleyici eylemler geliştirirken bu teknolojiyi geliştirme ihtiyacını dikkate alması gerektiğini ilan eden bir İdari Emir şeklinde de olabilir.

Bu eylemleri gerçekleştirirken, kamu paydaşları blok zinciri teknolojisini destekleme çabalarına rehberlik etmek için aşağıdaki ilkeleri dikkate almalıdır. Bu belge ABD hükümetine odaklanmış olsa da, bu teknolojinin sınır tanımayan doğası göz önüne alındığında küresel olarak uygulanabileceğini not ediyoruz.

III.        HÜKÜMET İÇİN YOL GÖSTERİCİ İLKELER

A: ÖZEL SEKTÖRÜN GELIŞIMINI TEŞVIK ETMEK.

Özel sektör 1990’larda ve 2000’lerde İnternet’in geliştirilmesinde liderdi ve bugün de öyle olmaya devam etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri girişimcilik ve yenilikçilik üzerine kurulmuştur ve yeni nesil teknolojik gelişime doğru ilerlerken bu nitelikleri teşvik etmeli ve desteklemeliyiz.

B.         SEKTÖR TEMEL YENILIKLERI OLUŞTURURKEN HAFIF DOKUNUŞLU BIR DÜZENLEYICI YAKLAŞIM BENIMSEMELI VE AÇIK YASA IHLALLERINE KARŞI YAPTIRIM UYGULAMALIDIR.

Çok kısıtlayıcı olan veya gelecekteki yeniliklerin potansiyelini dikkate almayan düzenlemeler bu sektörün büyümesini engelleyecek ve hükümetin teknolojik gelişmede lider olma ve bu gelişmeye ayak uydurma çabalarını baltalayacaktır.

C.         POLİTİKA VE DÜZENLEMELER AÇIK OLMALI VE UYGULAMA ÖNCESİNDE BELİRLENMELİDİR.

Sektör, yaptırım davaları açmadan önce düzenleyicilerin yasaların blok zinciri tabanlı uygulamalara ve tokenlara uygulanmasına ilişkin açıkça ifade edilmiş ve bağlayıcı beyanlarına sahip olmalıdır. İster basın yoluyla ister resmi konuşmalarla olsun, kamuoyuna yapılan açıklamalar faydalıdır ancak kurum tarafından yapılan resmi uygulama beyanları değildir. Bir kurum yasalarını yeni ve yenilikçi yollarla uygulamak istiyorsa, öncelikle sektör paydaşlarını bu niyetinden ve mevcut yasaların uygulanma şeklinden haberdar etmelidir.

D.        HERHANGİ BİR DÜZENLEME TEKNOLOJİYE DEĞİL, GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEVE DAYANMALIDIR.

Sanal para ve dijital varlıklarla ilgili tüzük ve yönetmelikler işlevi vurgulamalıdır. Yeni kurallar ve tüzükler teknolojinin türüne değil, teknolojiyi içeren kullanım veya faaliyete dayanmalıdır.

E.         DÜZENLEYİCİ YAMA ÇALIŞMASINI ÖNLEMEK.

Eyalet ve federal hükümet kuruluşları, benzer işlevlerle ilgili yönetmelik ve tüzüklerin yamalı bohçaya dönmesini önlemek için politika oluşturma çabalarında işbirliği yapmalıdır. En çok  düzenlemelerin 50 eyalet (ve bölge) yamalı bohçasına kalıcı bir örnek, eyalet para aktarıcı yasalarında ortaya çıkar. Sanal para birimi faaliyetlerinde bulunan şirketler, İnternet üzerinde faaliyet göstermeleri nedeniyle çoklu yargı yetkisine sahiptir. Tutarsız ve çeşitli çok eyaletli lisans sistemi ile ilişkili maliyetler

– Hem başvuru sürecinde hem de devam eden bakım ve incelemelerde – blok zinciri teknolojisinin sağladığı verimliliği önemli ölçüde zayıflatır.

F.         GEREKLİ HER TÜRLÜ DÜZENLEME VEYA YASA AÇIK, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE GELECEKTEKİ YENİLİKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK GELİŞTİRİLMELİDİR.

Teknoloji hızla değişmektedir. Bu nedenle, yasa ve yönetmelikler gelecekteki yinelemelere dayanacak şekilde hazırlanmalı ve yalnızca tek bir teknoloji veya uygulamaya odaklanmamalıdır. Örneğin, Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmzalar Yasası (ESIGN Yasası) ve eyalet Yeknesak Elektronik İşlemler Yasaları (UETA) elektronik imzaları ve kayıtları doğrulamak ve kullanılan teknolojiden bağımsız olmak için yazılmıştır. Gelecekteki kurallar geliştirilirken de aynı ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır.

G. BLOKZINCIRI TEKNOLOJISI VE DIJITAL TOKENLARIN BENZERSIZ ÖZELLIKLERINI INCELEMEK VE ANLAMAK.

Blok zinciri platformları karmaşık olabilir. Kamu paydaşları, nasıl çalıştığını, güçlü ve zayıf yönlerini ve bu özelliklerin hükümetler ve işletmeler tarafından ürün ve hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra daha iyi erişim sağlamak için nasıl yeni mekanizmalar oluşturabileceğini öğrenmek için zaman ayırmalıdır.

H.        ABD’NİN İLERİYE DÖNÜK BLOKZİNCİR STRATEJİSİNİ KOORDİNE EDECEK BİR OFİSİN KURULMASI.

ABD finansal hizmetler düzenlemesinin çok katmanlı ve çok paydaşlı yapısı göz önüne alındığında, düzenlemenin kolaylaştırılması ve sektörün büyümesi için kurumlar arasında koordineli bir yaklaşım gereklidir. Bu ofis sadece vergi mükellefleri için maliyetleri azaltabilecek blok zinciri uygulamalarını belirlemek için çalışmakla kalmayacak, aynı zamanda girişimcilerin blok zinciri ve sanal para birimlerini çevreleyen yasaları en iyi şekilde anlamaları için bir geçit sağlayabilir. Böyle bir ofis, blok zinciri tabanlı ekonomik kalkınma ve faaliyeti daha iyi geliştirebilir ve ABD hükümetinin ileriye dönük politikalarını koordine edebilir.

IV.        DEVLET VE ENDÜSTRİDE BLOKZİNCİRİ UYGULAMALARI

Aşağıda blockchain teknolojisinin hükümet, endüstri ve tüketicilerin faaliyetlerini etkileyebileceği temel alanlar yer almaktadır.

SİBER GÜVENLİK, SİBER ESNEKLİK VE KRİTİK ALTYAPI

Blockchain teknolojisi, ülkenin kritik altyapısının korunmasında temel bir rol oynayabilir ve siber esnekliği önemli ölçüde artırabilir. Temel güvenlik mekanizmaları olmadan oluşturulan internetin aksine, blok zinciri, özünde kriptografik açık anahtar altyapısı ile tasarım gereği güvenlidir. Bir blok zinciri sisteminde, mevcut sistemlerdeki en büyük zayıflık olan basit şifreler

ortadan kaldırılmıştır. Bu, tek bir arıza noktası veya saldırılacak merkezi sistemlerin olmadığı blok zincirinin birçok faydasından sadece biridir.

FİNANSAL HİZMETLER

Blockchain teknolojisi sınır ötesi ödemelerde yeni verimlilikler ve maliyet tasarrufları yaratabilir, böylece bankasız ve yetersiz bankalı kesimin finansal hizmetlere erişimini artırabilir. Ticaret finansmanında, akreditiflerin düzenlenmesinde, ticari ödemelerin işlenmesinde ve varlıkların transferinde hızı artırabilir ve maliyetleri azaltabilir. Blok zinciri teknolojisi, akıllı sözleşmeler ve sanal para birimleri, gelişmiş ihraç, izleme, ticaret ve uzlaştırma yetenekleri aracılığıyla menkul kıymet sahipleri için yeni kontrol seviyeleri ve önemli faydalar sağlayabilir.

DİJİTAL KİMLİK VE GİZLİLİK

Blockchain teknolojisi kimlik bilgilerinin güvence altına alınması için yeni yöntemler sağlayabilir ve böylece tüm vatandaşların dijital ekonomiye katılımını artırabilir. Devletin başlıca rollerinden biri ehliyetler, doğum belgeleri, sosyal güvenlik numaraları vb. aracılığıyla kimlik oluşturmaktır. Blok zincirinin en yenilikçi ve potansiyel olarak etkili kullanım alanlarından biri doğrudan kimlik oluşturma ile bağlantılıdır. Kanun yapıcılar blok zinciri tabanlı kimlik sistemlerini araştırmaya ve potansiyel olarak uygulamaya başlamalıdır. Bu sistemler devlet hizmetlerini kolaylaştırabilir ve vergi mükelleflerinin maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca, kanun yapıcılar bu alanda ilerleme kaydetmekte olan girişimcilere ulaşmalı ve onlarla işbirliği yapmalıdır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık bilgilerinin aktarımı, depolanması ve erişimini çevreleyen sorunların çoğu blok zinciri teknolojisi kullanılarak çözülebilir. Sağlık sektöründeki kuruluşlar üzerinde çeşitli düzenleyici ve yasal gereklilikler vardır.

sağlık sistemi. Erken aşamadaki bir işletme veya yenilikçi teknolojileri ve bunların sağlık alanındaki potansiyel faydalarını araştıran işletmeler için bu yasalar külfetli olabilir ve sağlık alanında daha fazla gelişmeyi engelleyebilir. Politika yapıcılar, şirketlere iş kurmaları veya yeni kullanım alanları oluşturmaları için gerekli kaynakları sağlayan, örneğin düzenleyici yükümlülükleri hakkında bilgi veren kurum portalları oluşturmalıdır.

Bu tür bir işbirliği, verimsizliği ve maliyeti azaltarak sağlık sistemine fayda sağlayabilir.

SİGORTA

Bir blok zinciri, akıllı sözleşmeler ve nesnelerin interneti özellikli cihazların bir kombinasyonu yoluyla genel işlevleri, kayıt tutmayı ve talep sürecini kolaylaştırabilir. İlk olarak, blok zincirleri bir sigorta modelindeki paydaşlar arasında verimli ve etkili kayıt tutma ve bilgi paylaşımı sağlar. Dahası, akıllı sözleşmeler talep sürecini ve kullanıcı deneyimini kolaylaştırabilir. Örnek olarak otomotiv sigortası kullanıldığında, poliçeyi satın alan tüm sürücülerin poliçesini, sürüş kaydını ve raporunu kaydetmek için akıllı bir sözleşme yürütülebilir. IoT özellikli cihazlar kullanılarak araç öz farkındalığı oluşturulduğunda, araç sensörleri kullanarak kendi hasarını değerlendirebilir ve ilk sigorta taleplerini ve polis raporlarını yürütebilir. Bu, sigorta kuruluşunun kendi içindeki çeşitli acenteler tarafından yapılması gereken mükerrer işleri ortadan kaldırarak para ve zaman tasarrufu sağlar.

AKILLI SÖZLEŞMELER

Akıllı sözleşmeler, sürtünmesiz yapıları nedeniyle muazzam bir ekonomik potansiyele sahiptir. Akıllı sözleşmeler işlemlerin hızını artırabilir ve neredeyse anında gerçekleştirebilir. Görünüşte sınırsız bir

Akıllı sözleşmeler aracılığıyla çok sayıda minyatür işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, standartlaştırılmış bir swap işlemi dokümantasyonu, diğer şeylerin yanı sıra, karşı taraflar arasında marj ödemelerinin değişimini otomatikleştiren ve işlem verilerini düzenleyicilere raporlayan bir akıllı sözleşme ile temsil edilebilir. Bu yardımcı program, tüm tedarik zincirlerindeki ödemelerin kolaylaştırıldığı ve hisse senedi sahiplerinin veya çalışanların belirli olayların meydana gelmesi üzerine otomatik olarak tazmin edildiği aracısız iş süreçleri oluşturmak için kullanılabilir. Potansiyel ekonomik kazanç, IoT özellikli cihazlar gibi diğer yeni teknoloji türlerinin eklenmesiyle daha da artırılabilir. Örneğin, bir evdeki akıllı sayaç gibi bir IoT cihazı elektrik kullanımını kaydedebilir ve günlüğe kaydedebilir. Ev bir güneş panelinden fazla enerji üretiyorsa, IoT cihazı kullanılmayan enerjiyi şebekeye satmak için otomatik olarak akıllı sözleşmeler yapabilir.

TEDARİK ZİNCİRİ

Küresel tedarik zincirleri bağlamında, blok zinciri teknolojisi işletmelere ve bireylere bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar olan tüm yolunu takip etme becerisi sağlayabilir. Blok zincirinin tedarik zinciri için sağlayabileceği fırsatlar tek bir varlık veya faaliyetle sınırlı değildir. İş süreçleri

kolaylaştırılmış bir tedarik zinciri aracılığıyla maliyet azaltma ve daha yüksek verimlilik düzeylerine ulaşabilir. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin kalitesini, güvenliğini ve yasallığını daha iyi belirleyebileceklerdir. Kanun koyucular çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, sahte mallar, kötü çalışma koşulları veya diğer suç faaliyetlerini daha etkin bir şekilde uygulamak ve önlemek için bu bilgileri kullanabilir. Gıda güvenliği takibi üzerindeki etkisi özellikle dikkate değerdir. Gıda kontaminasyonunun kaynağı daha doğru bir şekilde tespit edilebilirse, gıda arzının daha azının imha edilmesi gerekecektir.

Kirlenmenin ilk belirtileri ortaya çıktıkça kesin olarak belirlenebilir. Blok zinciri tabanlı bir tedarik zinciri bu düzeyde doğru takibe olanak sağlayacaktır.

MEDYA

İsraf, dolandırıcılık ve suistimalle mücadele, reklamcılık sektörü de dahil olmak üzere birçok sektör için zorlu bir görevdir. Yalnızca 2019 yılında, reklam dolandırıcılığının reklamcılık sektörüne 18 milyar dolardan fazlaya mal olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam 2022 yılına kadar 44 milyar dolara ulaşacak. Dolandırıcılık, birçok reklamveren için en büyük maliyet haline geldi. Blockchain teknolojisi, reklamverenlere operasyonları kolaylaştırmak için raporlama ve doğrulama araçları sağlayarak reklam sahtekarlığını hafifletebilir. Bu teknoloji halihazırda faaliyette, dolandırıcılığı azaltıyor ve

Aracı maliyetlerini her reklam dolarının yüksek çift haneli yüzdelerinden keserek yayıncı ve reklamveren için daha fazla değer sunar.

FİKRİ MÜLKİYET

Blok zinciri endüstrisi çok güçlü bir açık kaynak topluluğuna sahip olsa da, fikri mülkiyetlerini korumayı seçen şirketler de var. Blok zinciri fikri mülkiyetin güvence altına alınmasına, tedarik zincirinin ve kaynağının izlenmesine (böylece sahte malların tespit edilmesine) ve ticari sırların korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca fikri mülkiyet koruma stratejilerini kullanmayı tercih eden şirketlerde değer yaratabilir. Bu konu küresel bir önem kazanmıştır – örneğin, WIPO’dan alınan veriler 2013 ve 2017 yılları arasında blok zinciriyle ilgili 843 patent başvurusu yapıldığını göstermektedir.

ULUSAL EYLEM PLANI ORJİNAL RAPORU İÇİN: https://d3h0qzni6h08fz.cloudfront.net/National-Action-Plan-for-Blockchain.pdf

Tüm rapor çevirilerimize ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayı’sına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hazırlayan: Dr. Berker KILIÇ / Adli Bilişim Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir