KategoriTahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Okuma Süresi: 2 Dakika Daha Yeşil Tahkim Hareketi Anahtar Kelimeler: Milletlerarası Tahkim, Sürdürülebilirlik, Daha Yeşil Tahkim, Sürdürülebilir Tahkim, Tahkimin Çevresel Etkisi Keywords: International Arbitration, Sustainability, Campaign for Greener Arbitrations, Sustainable Arbitration, Environmental Impact of Arbitration 2019 yılında milletlerarası tahkim hakemi Lucy Greenwood tarafından, tahkimin çevresel etkisini en aza indirmeyi…

Okuma Süresi: 4 Dakika AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ – BEG S.P.A. V. ITALYA KARARI1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 20 Mayıs 2021 tarihinde verdiği BEG S.P.A. v. İtalya kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin2 6.maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının tahkim yargılamalarında ne şekilde devreye gireceği ve uygulama alanı bulup bulmayacağına ilişkin…

Okuma Süresi: 3 Dakika TAHKİMDE DELİLLERİN TOPLANMASINDA MAHKEMENİN YARDIMI Arş. Gör. Ahmet TOKAT* Anahtar Kelimeler: Tahkim, Delil Temini, Lahey Delil Sözleşmesi, Keywords: Arbitration, Taking of Evidence, Hague Evidence Convention, 1.     GİRİŞ Tahkim, bir hak üzerinde anlaşmazlığa düşmüş tarafların, bu uyuşmazlığın çözümünü mahkemelere değil de hakem adı verilen özel kişilere…

Okuma Süresi: 3 Dakika Milletlerarası Tahkim Kararının Tenfizinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Reddedilmesi Mülkiyet Hakkının İhlali Teşkil Eder Mi? Anahtar Kelimeler: Milletlerarası Tahkim, AİHM, Mülkiyet Hakkı, Hakem Kararının Tenfizi, ICC Tahkimi Keywords: International Arbitration, ECHR, Right to Property, Enforcement Of The Arbitral Award, ICC Arbitration Giriş Milletlerarası tahkim, tarafların…

internet alan adı yönetmeliği(domain)

Okuma Süresi: 3 Dakika İnternet Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Yolları Giriş İnternet Alan Adı (domain), -posta ve telefon gibi tüm iletişim sistemlerinde olduğu gibi- internet üzerinden iletişimin gerçekleşebilmesi için oluşturulan internet adres sistemidir. Alan adları, bilgisayarlar tarafından okunabilen IP (internet protocol) adresinin yerine, daha rahat okunabilen internet alan adları…

Okuma Süresi: 2 Dakika Uzay Tahkim Yargılaması Kararları Giriş Uzay faaliyetlerinden kaynaklanan/kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yargılaması etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada önemli olarak görülen 3 uzay tahkimi yargılamasının nasıl çözüme kavuşturulduğunu inceleyeceğiz. Kararlar 1-Appalachian Insurance Company v. McDonnell Douglas: 3 Şubat 1984 tarihinde uzaya fırlatılan Westar VI ticari uydusu…

Okuma Süresi: 4 Dakika Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Olarak Sürekli Hakemlik Mahkemesi GİRİŞ Uluslararası uyuşmazlıklar, uluslararası alanda ortaya çıkan ve taraflarından en az birisi uluslararası hukuk kişisi olan herhangi bir uluslararası hukuka ilişkin çözüm yöntemiyle sonuçlandırılmak istenen uyuşmazlıklar olarak tanımlanabilir. Uyuşmazlık çözümü yöntemleri tarafların menfaatleri [1] üzerine yoğunlaşmayı sağlar.…