YazarAslı UÇAR

12.11.2020 Tarihli Rekabet Kurulu Google Kararı Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte teşebbüsler arasında rekabet gittikçe artmaktadır. Rekabetin artması ile hakim durumda olan şirketlerin bu durumu kötüye kullanması gibi durumlar vuku bulabilmektedir. Bu gibi ihlallere Rekabet Kurulu yüzlerce karara imza atmış bulunmaktadır. İşbu yazımızda Rekabet…

Rekabet Hukuku ve Rekabet Kavramı Rekabet kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğünde  ‘Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış’[1] olarak tanımlanmaktadır.  Bu sözlük tanımına bakıldığında rekabet kavramının ortaya çıkabilmesi için, birden fazla kişinin bulunması ve bu kişilerin aynı amacı gütmeleri gerektiği görülmektedir. Birden fazla kişinin…