YazarHukuk ve Bilişim Dergisi

Anayasa Mahkemesi Kişisel Verilere İlişkin B.Y. Kararı Kişisel Veri Kavramı ve Hukuktaki Yeri Değişen ve gelişen dünyamızda geçen her gün bireylerin kişisel veri kavramı bilgisine, kişisel verilerin işlenmesine, depolanmasına, kamuya açıklanmasına ve bütün bu eylemlerin hukuki sınırına ilişkin bilgi edinmesinin bu konularda bilinçlenmesinin ne kadar…

Dijital Para ve Kripto Paralar Arasındaki Farklar Nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 15 Eylül 2021 tarihinde yer alan dijital para açıklamasıyla Türkiye de henüz bir yasal düzenlemesi bulunmayan kripto paralarla aynı çatı altında anılsa da kavramsal olarak ayrı olan dijital paranın  TCMB’nin dijital dönüşüm adı…

Hukukta Tasarım Odaklı Düşünme Teknolojinin hızla gelişimi bir çok sektörde/sektörler arası rekabeti artırırken, değişimi ve multidisipliner çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Hukuk, kuralcı yapısı nedeniyle değişimlere hızlı bir şekilde adapte olamamakla birlikte son yıllarda teknolojideki lineer gelişimlere kayıtsız kalmamaya başlamıştır. Hukuk büroları/departmanlarındaki değişim ve maliyet baskıları,…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Giriş Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, ilerlemesi hayatın her alanında sürmektedir. Son yüzyıllarda ortaya çıkan yeni buluşlar, keşifler, teknolojik ve toplumsal gelişmeler bireyleri ve toplumu her alanda etkilemeye başlamış ve tüm toplumu elektronik ortamların kıskacı altına almıştır. Artık günümüzde hemen hemen…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK), bir gerçek kişiye ulaştıran veya ulaştırabilen her türlü bilgidir. Bu anlamda özel hayatın gizliliğinde önemli yer edinen kişisel verilerimizi düzenlemektedir. Bilindiği gibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuş ve kişisel…

Bilişim Hukuku ve Kapsamı Bilişim hukuku nedir, bilişim hukuku avukatı nedir, bilişim hukuku avukatları ne iş yapar, özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin merak ettiği sorulardandır. Bu kapsamda, bilişim hukuku nedir sorusunun cevabını en başka vermek gerekmektedir. Bilişim Hukuku Nedir? Bilişim Hukuku Dalları Nelerdir? Bilişim hukuku, teknolojinin…