YazarNaz YILDIZ

Okuma Süresi: 4 Dakika Makalemizde Sosyal Medya Hesaplarının Mirasçılara İntikali konusunu inceleyeceğiz. İşverenin Delil Elde Etme Amacıyla Gizli Görüntü Alması Giriş İşverenin, işçinin iş sözleşmesi devam ederken gerçekleştirdiği bazı yolsuzlukları, hukuka aykırılıkları ya da ihmal niteliği taşıyan eylemleri ispatlaması, her zaman hukuka uygun yöntemlerle gerçekleşmemektedir. İşyerinin düzenini ve güvenliğini…

Okuma Süresi: 3 Dakika Big Brother Watch Kararı ve Özel Hayatın Gizliliği Giriş Teknolojinin hızla gelişimi ve insan hayatının her alanına yayılan etkisi, zamanla hükümetlere temel hak ve hürriyetlere kolayca müdahale edebilme yolunu açmıştır. Yapılan müdahalelerin hukuki niteliği günümüzde oldukça tartışmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 4 Şubat 2019…

Okuma Süresi: 7 Dakika Rekabetin Korunması GİRİŞ Rekabet, temelde teşebbüsler arası bir yarıştır. İki veya daha çok işletmenin, diğer işletmeler karşısında kendi ürün veya hizmetlerinin tercih edilmesi konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler, yarışma, rakip olma halidir. Liberal ekonomi sisteminin ortaya çıkışı ile birlikte (serbest piyasa ekonomisi) fiyatın serbestçe düzenlenmesi, dolayısıyla rekabet…