YazarKanan İBRAHİMLİ

Okuma Süresi: 6 Dakika Reklam Hukukuna Genel Bir Bakış Reklamın tarihini insanların ilk ticaret yaptığı dönemlere kadar götürmek mümkün olmakla beraber kapitalizmin gelişmesiyle birlikte reklam hayatımızın hemen hemen her alanına girmiştir. Günümüzde diş fırçası reklamından uzay yolcuğu reklamına kadar geniş bir yelpazede reklam uygulamalarıyla karşılaşmak mümkündür. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle…

Okuma Süresi: 2 Dakika Alman Federal Mahkemesinin Dijital Miras Kararı Giriş Dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle dijital dünyada çeşitli değerler yaratılmaya başlanmıştır. Bu değerlerin içinde ekonomik değer teşkil eden değerler de mevcuttur. Ekonomik değer teşkil eden dijital değerlerin mirasa konu olup olmayacağı ise tartışma konusu olmuştur. Hem Türkiye’de hem de çeşitli…

Okuma Süresi: 3 Dakika Kolluk Tarafından Deepfake Teknolojisinin Kullanılması Giriş Deepfake teknolojisi son yıllarda hayatımıza girmesine karşın hukuk alanında birçok ihtilaf doğuracak bir muhteviyata haiz olan bir teknolojidir. Teknolojisinin bu yapısına karşın kamu görevlileri tarafından da çeşitli kamusal amaçlarla Deepfake teknolojisinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu çalışma kapsamında kolluk tarafından kullanılan…

Okuma Süresi: 3 Dakika No Doubt vs. Activision Davası Karar İncelemesi Giriş Oyunlarla hayatımıza giren dijital avatarlar, Metaverse kavramının hayatımıza girmesiyle büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu popülerlik hukuk alanında da avatarın niteliğinin tekrardan tartışma konusu olmasına neden olmuştur. Dijital avatarların niteliği ile ilgili tartışmalar sürmekteyken tartışmaların uygulamadaki karşılığına da…

Okuma Süresi: 4 Dakika Görüntümüz Üzerindeki Haklarımız Giriş Günümüzün bilgi çağında birçoğumuz fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor. Diğer yandan güvenlik kameralarından kendi şahsi telefonumuza kadar görüntü işleme araçları rızamız olsun olmasın görüntülerimizi kaydetmekten geri duymuyor, hatta bazı durumlarda işleyebiliyorlar. Ancak bir hukukçu olarak baktığımızda kötü niyetli kişilerin bu görüntüleri…

elektronik-para-kanun-degisiklik kriptografi ve network güvenliği uzay hukukunda tahkim

Okuma Süresi: 3 Dakika Bir Kavram Olarak Kripto (crypto) – Kriptografi (crypytography) – Şifresizleştirme (decryption) Kripto sözcüğü, antik yunanca “κρυπτός” kelimesinden türemiştir. Kelime anlamı olarak gizlenmiş, şifreli veya lahit anlamını taşımaktadır.[1] Terminoloji lügatinde Kripto’nun tanımı Bitcoin işlemlerini doğrulmak ve güvenliğini sağlamak için kullanılan matematiksel yöntemsel olarak tanımlanmıştır. Bakıldığında Kripto…

Metaverse ve hukuk metaverse giyilebilir teknolojiler

Okuma Süresi: 3 Dakika İş Sağlığı ve Güvenliğinde Giyilebilir Teknolojiler / Exoskeleton Giriş İşveren bakımından iş sağlığı ve güvenliği oldukça önemlidir. Verimli bir çalışma ilişkisi için iş sağlığı ve güvenliği hayati bir konumda olmasının yanında hukuk tarafından da korunan bir husustur. Bu bakımdan işverenler iş sağlığı ve güvenliğini artıracak…