YazarSibel HANCI

Okuma Süresi: 4 Dakika Elektronik Sözleşme’ler (E-Sözleşmeler) Genel Olarak Sözleşmeler Türk Borçlar Kanunu’nun benimsediği sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca herkes arzu ettiği kişi ile sözleşme akdetme hakkına sahiptir. Daha sonra bu hukuksal ilişkide değişiklik yapılabilir, kısmen veya tamamen bertaraf edilebilir. Bu işlemlerin yapılabilmesi vasıtaya bakılmaksızın, irade beyanlarının ortaya konulmasıdır. Taraflar…

Unutulma hakkı ABAD Google kararı dijital etik ve hukuk internet siteleri ve kişisel verilerin korunması kvkk 6698 Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program Hakkında Değerlendirmeler

Okuma Süresi: 5 Dakika Unutulma Hakkı ve ABAD Google Kararı Unutulma Hakkı Nedir? Unutulma hakkı, bulunduğumuz dijital çağda giderek artan insan internet etkileşimi sürecinde önemli bir temel hak ve özgürlük haline gelmiştir. Bilhassa internette bulunan arama motorları aracılığıyla kişisel veriler kolay bir şekilde dijital hafıza tarafından işlenmekte, kaydedilmekte dolayısıyla…