YazarZeynep ERTEN

Okuma Süresi: 2 Dakika Türkiye’de Kripto Para Madenciliği 1. Türkiye’de Kripto Varlık Madenciliğinin Hukuki Durumu Mevcut durumda, Türk hukuk çerçevesinde kripto varlıkların madenciliği düzenlenmemiştir ve madencilik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kapsamında tanımlanan bir faaliyet değildir. Bu durum, kripto madenciliği yapan işletmelerin belirsizlik içinde faaliyet göstermesine neden olmaktadır. 2. Başlıca…

kara para aklama suçu ve kripto paralar Kripto Varlık Şirketleri Hangi Ülkeleri Tercih Etmekte?

Okuma Süresi: 2 Dakika Kripto Varlık Şirketleri Hangi Ülkeleri Tercih Etmekte? Kripto varlık şirketleri, düzenleyici ortamların elverişli olduğu, vergi avantajlarının sunulduğu ve güçlü yasal korumaların mevcut olduğu ülkeleri tercih etmektedir. Bu ülkeler değerlendirilirken dijital varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin varlığı esaslı bir rol oynamaktadır, bu kapsamda Türkiye’nin yeni kripto düzenlemeleri…

Okuma Süresi: 2 Dakika KYC’nin Kripto Para Borsalarındaki Rolü ve Önemi Kripto para piyasalarında, finansal işlemlerin anonim olarak gerçekleştirilebilmesi, bu alanda pek çok yeniliği beraberinde getirirken söz konusu özelliğin yasadışı faaliyetler için de bir zemin oluşturduğu aşikardır. Dolandırıcılık, kara para aklama gibi faaliyetlerle mücadelede, kripto para borsalarının uyguladığı “Müşterini…

Okuma Süresi: 2 Dakika Dijital Varlık Düzenlemeleri ve Dubai Sunmakta olduğu destekler, Free Zone yapılanması ve avantajlı vergi sistemi ile girişimcilerin gözdesi konumunda olan Dubai dijital varlık hizmeti ile iştigal eden şirketler için belirli yükümlülükler getirmiş olup bu yükümlülüklerin ihlali halinde muhtelif cezalar öngörmüştür. Dubai dijital varlıkların regülasyonu ve…

Okuma Süresi: 2 Dakika Çalışan Teşvikleri ve Girişimler İçin Önemi 1.      Çalışan Teşvikleri Nedir? Çalışan teşvikleri girişimler tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem olarak şirketlerin kilit çalışanlarını şirkete sağladıkları hizmet karşılığında hisse sağlayarak ödüllendirdikleri bir sistem olarak kurgulanmaktadır. Girişim şirketleri muhtelif çalışan teşviklerini kullanarak kilit çalışanları uhdesinde tutabilecektir. Hem…

Okuma Süresi: 2 Dakika Birleşik Krallık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın AML/CFT Hukuki Düzenlemelerine Tabiiyeti Kripto varlıklara ilişkin işlemler açısından dünyanın merkezi konumuna gelmeyi hedefleyen Birleşik Krallık, mevcut durumda kripto varlıklara ilişkin muhtelif kapsayıcı düzenlemeler getirmiş olup ilgili düzenlemelere devam edeceğine ilişkin iradeyi de açıkça ortaya koymuştur. Bu kapsamda Financial…

Okuma Süresi: 3 Dakika Howey Testi’nin NFT’ler Açısından Uygulanabilirliği 1-     Howey Testi Nedir? Howey testi, yatırım sözleşmesinin varlığını tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Yatırım sözleşmelerinin SEC nezdinde tabi olduğu hukuki düzenlemelerin kripto paralar açısından uygulanabilirliğini test etmek için kullanılan bu yöntem 1946 yılında geliştirilen bir içtihada dayanmaktadır. Yatırım…