Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi 2. Ek Protokolü

Okuma Süresi: 1 Dakika

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi 2. Ek Protokolü İmzalandı

İlk defa 2001 yılında imzalanan ve siber suçlarla uluslararası mücadele için önemli bir antlaşma olan Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (AKSSS)’nin 2. Ek Protokolü, 11 Mayıs 2022’de imzaya sunuldu ve 25 Mayıs 2022’de Konsey’in sitesinde yer alan duyuruya göre 22 ülke tarafından imzalandı. (bilişim suçları)

Ek Protokol’ün Konusu Nedir?

İmzalanan 2. Ek Protokol’ün konusu, esas olarak uluslararası arenada bir dijital delil işbirliği oluşturmaktır. Bu anlamda hizmet sağlayıcılar arasında işbirlikleri, abonelerin bilgilerinin takibi, soruşturmaların etkin yürütülmesini amaçlamaktadır.

Bildiğimiz gibi özellikle sosyal medyada işlenen bir suçta, sunucunun yurtdışında olması, suçlunun yakalanmasını oldukça zorlaştırıyor ve birçok hak kayıpları doğuyor idi. Bu anlamda oldukça önemli bir protokoldür.

Bu protokolde soru işaretlerinden birisi olan kişisel verilere dair de önemli özen gösterileceğinin altı çizilmiştir.

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Nedir?

Uluslararası anlamda bilişim suçlarını aydınlatmak, insanları korumak, dijital deliller konusunda yardımlaşmayı sağlamak için imzalanan bu sözleşme, bilişim suçları bakımından oldukça önemli bir sözleşmedir.

Türkiye Ne Zaman İmzalamıştır? Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Ülkemiz 1 Ocak 2004’te imzalamış ve 22 Nisan 2014’te ise TBMM kabul etmiştir. 1 Ocak 2015’te ise yürürlüğe girmiştir.

AK Siber Suç Sözleşmesi 1. Ek Protokolü Ne Hakkındadır ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Siber Suç Sözleşmesi’nin 1. Ek Protokolü, “bilişim sistemleri aracılığı ile işlenen ırkçı ve yabancı düşmanı eylemlerin suç haline getirilmesine” dairdir. Amacı internet ortamında özellikle ırkçılığın ve yayılmasının önlenmesidir.

2003’te imzalanmış ve 2006’da yürürlüğe girmiştir.

AKSSS 2. Ek Protokolü Hangi Ülkeler İmzalamıştır?

İmzalayan Avrupa Konseyi üye ülkeleri:

İspanya, İsveç, Bulgaristan, Estonya, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Avusturya, Belçika, Hollanda, Kuzey Makedonya, Finlandiya, İzlanda,

AK üyesi olmayan ülkeler:

Fas, Şili, Kolombiya, Japonya, ABD.

İkinci Ek Protokol’ün İngilizce Orjinali: https://rm.coe.int/1680a49dab

Bilişim suçları alanındaki tüm blog yazılarımızı bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Av. Yasemin Arslan Işık’ın  5. Sayı’mızdaki “ Bilişim Suçları ve Uluslararası Uyuşmazlıklar” isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Kaynaklar

https://www.coe.int/en/web/portal/-/enhanced-co-operation-and-disclosure-of-electronic-evidence-22-countries-sign-new-protocol-to-cybercrime-convention