Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik

Okuma Süresi: < 1 Dakika

Makalemizde Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik konusunu ele alacağız

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik

 

Değişiklikte, 3 başlık mevcut olmakla birlikte, değişikliğin yapıldığı hususlar, kredi kartlarında ödenmesi öngörülen asgari tutarları düzenlemektedir. Bu kapsamda değişen hususlar;

– Yönetmeliğin 17. Maddenin 3. Fıkrasının (e) bendi’nde, kredi kartları sözleşmesinde, “ödenmesi gereken asgari tutarın”, kurul tarafından belirleneceğine dair bilgilendirme yapılması gerektiği;

– 17. Maddesinin 5. Fıkrasının (h) bendinde, sözleşmeye, “Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine “ dair hüküm konulması gerektiği,

– 22. Maddesinin 7. Fıkrası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Merkez Bankası’nın görüşünü alarak, asgari tutarın dönem borcunun %20-40’ı arası belirleyeceği;
şeklindedir.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Reklamlar ve linkler aracılığıyla banka hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.