Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik

Okuma Süresi: < 1 Dakika

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nde Değişiklik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Değişiklikte, 3 başlık mevcut olmakla birlikte, değişikliğin yapıldığı hususlar, kredi kartlarında ödenmesi öngörülen asgari tutarları düzenlemektedir. Bu kapsamda değişen hususlar;
– Yönetmeliğin 17. Maddenin 3. Fıkrasının (e) bendi’nde, kredi kartları sözleşmesinde, “ödenmesi gereken asgari tutarın”, kurul tarafından belirleneceğine dair bilgilendirme yapılması gerektiği;
– 17. Maddesinin 5. Fıkrasının (h) bendinde, sözleşmeye, “Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine “ dair hüküm konulması gerektiği,
– 22. Maddesinin 7. Fıkrası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Merkez Bankası’nın görüşünü alarak, asgari tutarın dönem borcunun %20-40’ı arası belirleyeceği;
şeklindedir.