KategoriBilişim Suçları

Okuma Süresi: 4 Dakika Adli Bilişim: Bilgisayar, Mobil, Ağ, Bulut Ve Veri Analizi Alanlarında Uygulamalar Ve İncelemeler Adli Bilişim, dijital dünyanın hızla büyümesi ve karmaşıklaşmasıyla birlikte, suçların çözülmesinde ve önlenmesinde kritik bir rol oynayan bir bilim dalıdır. Bilgisayar sistemlerinden mobil cihazlara, ağlardan bulut hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dijital…

Okuma Süresi: 5 Dakika Aktif Saldırı Tespit Ve Önleme Sistemlerinin Bilişim Suçları Açısından İncelenmesi Bilişim teknolojileri günümüzde gelişmeye devam ederken bir yandan hız, erişim ve kolaylık sağlaması vazgeçilmez olmasını sağlarken, diğer yandan da bilişim suçlarının artışı kaçınılmaz bir gerçek haline gelmektedir. Bilişim suçlarının binlerce örneğine rağmen; siber saldırılar, fidye…

Okuma Süresi: 9 Dakika Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Soruşturma Yöntemleri 1.      Genel Olarak Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte kanunilik ilkesi çerçevesinde bilişim suçlarının ilk defa ceza kanunlarına girmesi ilk defa Fransa’da “godfrain yasası” olarak bilinen 05.01.1988 tarihli “Bilişim Sahtekarlığına İlişkin Kanun” ile gündeme gelmiştir. Bu yasa sonrasında başta…

Okuma Süresi: 2 Dakika Türk Ceza Kanunu’ndaki Dolaylı Bilişim Suçları: Nitelikli Hırsızlık ve Nitelikli Dolandırıcılık Bilişim Suçu Bilişim teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve insanların yaşamlarının önemli ölçüde etkileyerek adeta yeni bir hayat tarzı ortaya çıkarmaktadır. Hukuk ve insan kavramlarının bütünleşik yapısı gereği sosyal hayattan bağımsız olarak hukuki ihtilaf…

Okuma Süresi: 5 Dakika Kadınlara Yönelik Siber Şiddet A. Giriş Siber zorbalık, bilişim sistemleri ve genellikle sosyal medya araçları kullanılarak mağduru korkutmak, kızdırmak, utandırmak ve/veya aşağılamak kastı ile yapılan sistematik hareketler bütünüdür. Siber şiddet genellikle erişkin olmayan kişiler arasında vukuu bulmaktadır. Siber şiddet ise siber zorbalığın bir üst kümesi…

Okuma Süresi: 3 Dakika Whatsapp Yazışmalarının Delil Niteliği 1.Giriş Her geçen gün artan teknolojik yenilikler ve değişimler, insan hayatının vazgeçilmez unsurlarını oluşturmaktadır. Hal böyle olunca, hukuk sistemleri de bu teknolojik yeniliklerden ciddi ölçüde etkilenmektedir ve sistemlerinin işleyişini, teknolojik araçlarla entegre hale getirme mecburiyeti ile karşılaşmaktadır. Çünkü modern dünyada bireyler,…

bilişim suçları pishing oltalama saldırısı dark web

Okuma Süresi: 2 Dakika Dark Web İsmini çokça duyduğumuz ama tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir kavram, Dark Web. Türkçesi Karanlık Ağ. Bilinen isimleriyle; Karanlık İnternet, Derin İnternet ve daha birçok yakıştırmalar. İsmi ne olursa olsun anlatılmak istenen aynı; bilinen internetin, bilinen internet sitelerinin ötesinde bir şey. Sırf bu…