Blokzincir, Yapay Zeka, Etik Hacker ve Birçok Alana Dair Meslek Standartları

Okuma Süresi: 2 Dakika

Blokzincir, Yapay Zeka, Etik Hacker ve Birçok Alana Dair Standartlar Geldi

Blokzincir, Yapay Zeka, Etik Hackerlık ve Birçok Alanda Ulusal Meslek Standartları

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 23 Mayıs 2022’de başta blokzincir (blockchain) ve yapay zeka alanı olmak üzere, birçok alanda sektördeki temsilciler açısından ulusal meslek standartları getirdi. Özellikle Avrupa Birliği’nde oldukça önemsenen teknoloji alanında mesleki standartlardan, Türkiye 11. Kalkınma Planı ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ilkelerinde de bahsedilmişti.

Hangi Alanlarda Meslek Standartları Oluşturuldu?

Ulusal Meslek Standartları Tebliği’ne bakıldığında, 8 alanda meslek standardı oluşturulduğu görülmektedir. Bu alanların başında blok zincir teknolojisi ve yapay zeka gelmekte, bunların yanında ise etik hackerlik standartları gelmektedir. Standartların olduğu alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Blok Zinciri Programcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
 • Dijital Dönüşüm Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
 • Etik Hacker (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
 • Yapay Zeka Programcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
 • Atık Kağıt Geri Dönüşüm Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
 • Otomotiv Arındırma ve Söküm Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
 • Hafriyat Toprağı Döküm Sahası Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
 • Otomotiv Arındırma ve Söküm Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ulusal Meslek Standartları İçerisinde Ne Gibi Esaslardan Bahsedilmektedir?

Standartlara bakıldığında ilk olarak “meslek tanımlarının” yapıldığı görülmektedir. Bunun yanında ise “meslek kodları” na yer verilmiş ve mesleği ilgilendiren mevzuatlar da bu standarlarda sayılmış. Oldukça önemli olan bu mevzuat bilgisine de baktığımızda, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun başta geldiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun başta yer aldığını görmekteyiz.

Bunun yanında çalışma ortamlarına ilişkin hususlara yer verilmiş durumda.

Daha sonra ise kalem halinde “görev tanımları” yapılmıştır. Görev tanımlarının ana başlıkları ise şu şekilde sıralanmıştır:

 • ISG, Çevre Koruma ve Kalite Önlemleri Almak
 • İş Organizasyonu Yapmak
 • Kendi alanlarında çalışmalar(araştırma vb.) yapmak
 • Kendi alanlarına özel diğer hususlarda özel çalışamları yapmak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Standartlarda bunların yanında, kullanılacak araç ve gereçler sayılmış ve çalışmalarını yürütürken gereken tutum ve faaliyetler sayılmıştır.

Sonuç

Dünya ile birlikte Ülkemizde de özellikle son yıllarda oldukça uygulaması olan, fakat iyiye kullanılabileceği gibi kötüye de kullanılabilecek alanlarda standartların olması, oldukça faydalı bir husustur.

Genel olarak ayrıntılı bir tebliğ olmasa da, başlangıç olması sebebi ile olumlu bir gelişmedir. Bankacılık standartları gibi ayrıntılı ve teamülü yerleşmiş standarlar olması sektördeki temsilcilerin de katkısı ve daha ayrıntılı çalışmalar ile mümkündür.

Ayrıca blokzincir, yapay zeka ve etik hacker alanındaki ulusal meslek standartlarını ayrıntılı olarak gelecek yazı serilerimizde inceleyeceğiz.

Yazar: Av. Ali ERŞİN / Genel Koordinatör

Yazarın “Elektronik Para Sistemlerinde Güvenlik Riskleri ve Yönetimi” isimli yazısı için bağlantıya tıklayınız.

Kaynakça

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220523M1-5.htm