CB Orta Vadeli Program Hakkında Değerlendirmeler

Unutulma hakkı ABAD Google kararı dijital etik ve hukuk internet siteleri ve kişisel verilerin korunması kvkk 6698 Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program Hakkında Değerlendirmeler
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Programı Hakkında Değerlendirmeler

6 Eylül Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 2024-2026 “Orta Vadeli Program” yayınlanmıştır. Programda maliyeden istihdama birçok alanda planın yanında teknoloji alanındaki programlar da mevcuttur. Yazımızda Program’da “dijital dönüşüm” başlığında yer alan teknolojik planlar açıklanacaktır.

Orta Vadeli Program ve Dijital Dönüşüm’de Genel Hedefler Nelerdir?

Dijital Dönüşüm

Orta Vadeli Program’da son yıllarda gelişen teknolojilerden nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi gibi dijital teknolojilere vurgu yapılarak özellikle bu alanlardaki KOBİ’lerin desteklenmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Bunun yanında tüm teknolojilerin toplum tarafından da kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesi için telekominasyon altyapısının güçlendirilmesi, yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılmasına dikkat çekilmiştir.

Tüm bunların yanında siber güvenlikte ülkesel bir güçlendirme de hedeflenmektedir.

Diğer önemsenen dijital dönüşüm hedefi de bulut bilişim ve açık kaynak kodlu yazılımlardır. Bu anlamda kamuda bütüncül bir veri yönetişimi mekanizması hedeflenmiştir.

Tüm bunlar yapılırken okuldan sektöre eğitime önem verileceği vurgulanmıştır.

İş ve Yatırım

Program’da, İş ve yatırım Dünyası için önemli olan bürokratik ve hukuki temellerin sağlamlaştırılması amacının olduğu görülmektedir. Bu kapsamda;

Hukuki öngörülebilirliğin artırılması,

İhracatın artırılması,

Bürokrasinin azaltılması,

Standartizasyonun netleştirilmesi konularına ağırlık verildiği görülmektedir.

Program’da Uygulanacak Politika ve Tedbirler Neler Olacaktır?

Dijital Dönüşüm

Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program’da uygulanacak politika ve tedbirler bağlamında birçok madde sayılmış olup, bunlar özet olarak şu şekilde belirtilebilir:

 • Veri ekosistemi, yönetimi ve yönetişiminin güçlendirilmesi.
 • Ağ hızlarının ülkesel çapta artırılması.
 • Yapay Zeka, bulut teknolojisi, blokzincir ve siber güvenlik teknolojilerine ağırlık verilmesi.
 • Yazılım sektörünün daha da desteklenmesi.
 • Kuantum teknolojileri araştırmaları.
 • Uzay teknolojileri araştırmaları.
 • KOBİ’lerin desteklenmesi.
 • E-devlet’in çatısının genişletilmesi.
 • Dijital finans ve fintek alanının güçlendirilmesi.

İş ve Yatırım

İş ve yatırımda ilerleme için aşağıdaki politika ve tedbirlerin alacağı Program’da yer almaktadır:

 • Yargıda hakim, savcı, bilirkişi ve arabulucuların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi.
 • Yargı ve İcra ve iflas sisteminin etkinliği.
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi.
 • KVKK’nın GDPR’a uyumlaştırılması.
 • Standartizasyonlarda Uluslararası çalışmalara uyum.
 • Fikri mülkiyet alanında hukuki ve farkındalık altyapısı.
 • Lisans, ruhsat süreçlerinde hızlandırma.
 • Teşviklerin artırılması.
 • Girişim ekosisteminin geliştirilmesi.

Sonuç

Tüm Dünya’da dönüşüm ve gelişim çabalarının olduğu bu günlerde, Ülkemizde de doğru bu çalışmaların yapılması gerekliliği ortadadır. Bu anlamda çok yerinde ve birçok altbaşlığa sahip bu amaçların yer aldığı Orta Vadeli Program’ın; sektördeki tüm paydaşların bilgisi, tecrübesi ve isteklerinin de doğrultusunda geliştirilmesi ve uygulanması uygun olacaktır.

Av. Ali ERŞİN’in tüm Blog yazılarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin geçmiş sayılarını okumak için bağlantıya tıklayınız.