2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Halihazırda Ankara Barosu’nda stajını yapmaktadır. Staj süresince iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışmış durumdadır.