KategoriFikri Mülkiyet Hukuku

Okuma Süresi: 3 Dakika İlaç Markalarının Tescili ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Giriş Fikri ve sınai haklar hukukunda en fazla uyuşmazlığa konu olan alan hiç şüphesiz marka hukukudur. Marka hukuku, markanın tescil başvurusundan markanın hükümsüzlüğüne kadar uzun bir süreci içinde barındırır. Marka tescilinde Marka (NICE) Sınıflandırma’sı dikkate alınmaktadır. İlgili sınıflandırmaya…

Okuma Süresi: 3 Dakika Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.”…

Okuma Süresi: 6 Dakika Marka ve Ticari Unvan Arasında İltibas Marka, ticaret unvanı ve işletme adı, ayırt ediciliği sağlayan en yaygın ticari ad ve işaretlerdir. Türk ticaret kanunu tasarısına göre ise Ticaret unvanı, tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemler yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken kullandığı…

birlikte eser sahipliği - üç boyutlu marka Marka İptal Taleplerinde Türk Patent ve YİDK Dönemi

Okuma Süresi: 3 Dakika Marka İptal Taleplerinde Türk Patent ve YİDK Dönemi 10.01.2024 tarihinden itibaren, markaların iptal taleplerinde başvurucular artık Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunacaklar. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 192/1(a) maddesi uyarınca 26. Maddede düzenlenen iptal prosedürünün, kanunun yürürlük tarihi olan 10.01.2017 tarihinden 7 yıl sonra yürürlüğe gireceğini…

Okuma Süresi: 3 Dakika Marka Yayına İtiraza Karşı Görüşte Kullanım İspatı Talebi 1.Marka Yayımına İtirazda Kullanım İspatı Nedir? Başvurusu yapılmış marka, şekli incelemesi bittikten sonra Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18. Maddesinde belirtildiği üzere 2 ay boyunca markalar bülteninde yayınlanır. Bu 2 aylık süre içerisinde marka başvurusu 3. Kişi itirazlarına açıktır.…

Okuma Süresi: 4 Dakika Dünya’da Marka Lisansı Alma İlkeleri Giriş Küresel ticaretin labirentinde, kimliklerini korumayı ve ticari markalarından yararlanmayı amaçlayan işletmeler için marka lisansı almak çok önemli bir adım haline geliyor. Her ülkenin kendine özgü kuralları ve düzenlemeleri olduğundan, uluslararası ticari marka yasalarının nüanslarını anlamak kritik olduğu kadar zorlayıcı…