KategoriGenel

Okuma Süresi: 2 Dakika E-Duruşma ve Güncel Uygulamalar E-Duruşma Nedir? Avukatların tarafları oldukları dosyaların duruşmalarına mahkeme salonuna gelerek değil de, bulundukları yerden katılım sağlayabildikleri sistemdir. Türkiye’ de hukuk yargılamasında kullanılmaktadır. (e-duruşma) Dünyada E-Duruşma Telekonferans yöntemi ile duruşmalara katılma birçok ülkede tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle tahkim alanında oldukça yaygındır.…

Okuma Süresi: 3 Dakika Uzaktan Çalışma Modelinde “Çalışanların Bağlantıyı Kesme Hakkı” Bağlantıyı Kesme Hakkı Nedir? Bağlantıyı Kesme Hakkı, çalışanların mesai saatleri dışında kalan süre zarfında işi bırakmasını, işle ilgili bildirimleri yanıtlamamasını içeren bir hak olarak tanımlanmaktadır. Son birkaç yıldır, pandeminin ve karantinanın da etkisiyle,  birçok işyeri uzaktan çalışma modeline…

Okuma Süresi: 3 Dakika Whatsapp Yazışmalarının Delil Niteliği 1.Giriş Her geçen gün artan teknolojik yenilikler ve değişimler, insan hayatının vazgeçilmez unsurlarını oluşturmaktadır. Hal böyle olunca, hukuk sistemleri de bu teknolojik yeniliklerden ciddi ölçüde etkilenmektedir ve sistemlerinin işleyişini, teknolojik araçlarla entegre hale getirme mecburiyeti ile karşılaşmaktadır. Çünkü modern dünyada bireyler,…

Okuma Süresi: 2 Dakika Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Projesi: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Eylül 2015 tarihinde yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve gezegenimizi korumak amacıyla 2030 yılında tamamlanmak üzere bir yol haritası olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etmiştir.  yüzyıl sonlarında…

Okuma Süresi: 14 Dakika Elektronik Adalet (E-Adalet) Giriş Ve Tanım Dünyanın her yerinde devlet organları, performanslarını geliştirmede, kamu değerleri oluşturmada, hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik bir araç olarak bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanmayı hedeflemektedirler (Melitski ve Holzer,2007:1). (elektronik adalet) XXI. yüzyılın modern toplumu bilgi teknolojisi olmadan düşünülemez. Bilgi…

Okuma Süresi: 3 Dakika E-Haciz Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? E-Haciz Nedir? Kural olarak haciz, alacaklı tarafından yapılan uyarılara, anlaşmalara ve uzlaşma yöntemlerine herhangi bir cevap vermeyip borcunu ödemeyen borçlu aleyhine icra takibi başlatarak borçlunun alacağın tahsiline yetecek derecede mallarına cebr-i icra yoluyla el koydurması veya bazı mallar üzerindeki tasarruf…