KategoriGenel

Okuma Süresi: 5 Dakika Yeni Düzende Yeni Bir Kavram: Bilgi Terörizmi Terörizm karmaşık, çok yönlü ve değişen bir olgudur. Çeşitli bilgi alanlarından bilim insanları (sosyologlar, siyaset bilimciler, kriminologlar, psikologlar vb.) terörizm olgusunu inceliyorlar. Bu olumsuz olgunun, sonuçlarının ve önlenmesinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi ancak toplumsal gelişimin gereksinimlerini karşılayan kavramsal…

Okuma Süresi: 6 Dakika Reklam Hukukuna Genel Bir Bakış Reklamın tarihini insanların ilk ticaret yaptığı dönemlere kadar götürmek mümkün olmakla beraber kapitalizmin gelişmesiyle birlikte reklam hayatımızın hemen hemen her alanına girmiştir. Günümüzde diş fırçası reklamından uzay yolcuğu reklamına kadar geniş bir yelpazede reklam uygulamalarıyla karşılaşmak mümkündür. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle…

Okuma Süresi: 3 Dakika Reklam Kurulu Kararlarının İdari Denetimi I.       Giriş Reklamların idari yönden denetimi hususunda tek bir kuruluşun varlığından söz etmek mümkün değildir. Reklam Kurulu, reklamların kamusal denetimini yapan örgütlerin başında gelmektedir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’nun (“Tüketici Kanunu”) 63. ve 84. maddeleri uyarınca kurulan Reklam Kurulu’nun…

Okuma Süresi: 7 Dakika Teknoloji ve Adalet: Adli Bilişimde Yeni Ufuklar Ve Potansiyeller 1. Giriş Adli bilişim, suç işlenen olayları ve olaylara ilişkin dijital kanıtları inceleyen, toplayan ve analiz eden bir disiplindir. Geleneksel suç soruşturma yöntemlerinin yanı sıra dijital cihazların kullanımıyla artan suçlar, adli bilişimin önemini ve gerekliliğini vurgulamaktadır.…

Okuma Süresi: 2 Dakika Kitap İncelemesi: Hukuk Devletinin Dijital Çağdaki Görünümü (Riskler, Önlemler ve Bir Öneri Olarak Robot Yargıçlar) Yazar: Yasin Aydoğdu Yazar son yıllarda internetin yaygınlaşması ve teknolojinin hızlı gelişmesinin bir sonucu olarak her alanda yaşanan dijital dönüşüme Hukuk penceresinden bakmaktadır. Kitapta özellikle devletin vermiş olduğu kamu hizmetlerindeki…

Okuma Süresi: < 1 Dakika Meta Gizli Olarak Reşit Olmayanları Platforma Dahil Ediyor Özellikle son yıllarda sosyal medyada gerçekleşen hak ihlallerinin artmasıyla Dünya’da bu konuda hukuki düzenlemeler de artmıştı. Bu hukuki düzenleme eğilimlerinden birisi de çocukların (reşit olmayanların) bu platformlara kayıt olamaması idi. Zira birçok açıdan çocuklara yönelik zararlı içeriklerin…

Siber güvenlik ve siber saldırı müstehcenlik suçu müstehcen avrupa konseyi siber suç sözleşmesi asss siber savaş hukuku

Okuma Süresi: 2 Dakika Siber Savaş Hukuku Giriş Teknolojik devrimle birlikte, siber savaşlar günümüz uluslararası ilişkilerinin karmaşıklığını artırmış, devletler arası çatışma dinamiklerini temelinden sarsmıştır. Geleneksel savaş anlayışının ötesine geçen siber savaşlar, dijital uzayda gerçekleşen saldırılar ve savunma stratejileri aracılığıyla devletler arasında çatışmanın yeni bir boyutunu yaratmıştır. Bu bağlamda, siber…