Global Dünya: Elektronik Ticaret Sistemi(E-Ticaret)

Bilişim hukuku

A-GİRİŞ

Küreselleşen ekonominin en önemli unsurlarından birisi e-ticaret olmuştur. 1990’ lı yılların başından günümüze kadar gelinen süreçte e-ticaret çok hızlı bir yol kat ederek ekonomi üzerinde son derece büyük bir etki yaratmıştır. Müşteri ile yüz yüze ilişkinin kurulmadığı bir sistem olduğundan dolayı işleyişi de farklıklar barındırmaktadır.

E-ticaret işletmelerinde müşteri siparişini vermesinden itibaren ürünün kargolanmasına kadar çok hızlı bir süreç yaşanır. Bu sürecin eksiksiz yaşanması için güçlü ve sistemli bir çalışma planı ve çalışanlar gerekmektedir. Bundan dolayı e- ticaret işletmelerinde çalışanlar standart çalışma saatlerinin dışına çıkarılarak iş yoğunluğuna göre çalışma saatlerini kendileri belirleyebilecekleri bir sistem olan esnek çalışma modelini kullanmaya başlamışlardır.

B-ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI

B.1.Dünya’da Elektronik Ticaret Kavramı

Birleşmiş Milletler içerisinde çalışma gösteren Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi (UN-CEFAACT);  tüketim, yönetim gibi faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile bilgilerin, tüketiciler, üreticiler ile kamu kurumları ve diğer yapılanmalar arasında elektronik araçlar (elektronik posta, sms hizmeti, sanal bültenler, akılı kartlar, fon gönderimleri ve veri alışverişi vb.) aracılığı  ile paylaşılmasını elektronik ticaret olarak ifade etmektedir

WTO, ürün ve hizmetlerin reklam, tanıtım, pazarlama, alım-satım, teslim, lojistik durum gibi unsurlarının tamamının elektronik veri iletim sistemleri veya internet ağları üzerinden yapılması olarak elektronik ticareti kabul etmiştir.

Yaygın olarak kullanılan tanımlar göz önünde bulundurulduğunda ise şu şekilde bir tanım yapılabilir; kullanıcıların elektronik ticaret yapan teşebbüslerin web siteleri üzerinden ürün yahut hizmet siparişi verilmesi ve ilgili ödemenin gerek internet üzerinden gerekse internet dışı şekilde yapılarak teslimin ürün veya hizmete bağlı olarak internet üzerinden yahut fiziki olarak internetten dışı olarak yapıldığı ticari ilişkiler bütünüdür. Tanım uyarınca da görüleceği üzere ürün ve hizmetlerin siparişinin internetten olması yeterli olup ödeme ve teslimin aynı kanal üzerinden gerçekleşmesine gerek yoktur

Girişimci ve tüketicilerin kolay yolla alışveriş yapabilme olanağına sahip olabilmesi yapılan tanımlarla da desteklenerek elektronik ticaretin ortaya çıkarttığı en önemli avantajlardır. E- ticaretin anahtar kelimesi, hem üretici hem de tüketiciyi asıl cezbeden öğe istenilen zamanda, istenilen yerde alış veriş yapabilme imkanıdır. E- ticaret aynı zamanda fiyat ve ürün bakımından da farklılıklar göstererek çeşitlilik oluşturabilmektedir. Ve bu durum da tercih edilebilirliği arttırmaktadır

E-ticaretin ilk başlama noktası ABD’de 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır ve günümüze kadar gelişerek ve gelişmeye devam ederek yolculuğunu sürdürmektedir. İnternet ağ çalışmaları ilk olarak ortak ağ sistemi ile başlamış ve üniversitelerde daha verimli bilgi paylaşımı sağlayıp ortak alanda paylaşılması hedeflenerek ortaya çıkmıştır

B.2. Türkiye’de Elektronik Ticaret Kavramı ve Gelişimi                                                    

25 Ağustos 1997 senesinde elektronik ticaretin dünyadaki gelişimi sonucunda Türkiye’deki gelişimini ele almak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışmada TÜBİTAK, çalışmanın koordinatörü olarak ‘Dış Ticaret Müsteşarlığı sekreterlik’ görevini almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 1998 senesinde elektronik ticaretin alt yapısının oluşması gerektiği anlaşılmış ve Dış Ticaret bakanlığı bu konu ile ilgili bütün oluşumların katıldığı bir kurul oluşturmuştur. Bu kurula Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) adı verilmiştir. 9 Nisan 2003 senesinde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından faaliyet gösteren İşletmeler ve Kobi’ler, E-ticaret, E-finans ve E- belge olmak üzere 3 farklı ekip oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 3 farklı grup ile birlikte yapılacak olan çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemizde Elektronik Ticaret faaliyetleri firmadan son kullanacak kişiye olacak şekilde gerçekleştirmektedir. Bu işlem Business to Consumer, (B2C) şeklinde ifade edilmektedir.