Dergi Hakkında

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hayatımızın bir parçası haline gelmesi, hukuku da yakından ilgilendirmiş ve bu konuda devletlerin düzenleme yapma ihtiyacı oluşmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda bilişim teknolojilerinin dokunduğu alanlarda hukuki çalışmalar ve düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam etmekle birlikte, bu ihtiyaçlara katkı sağlamak amacıyla Hukuk ve Bilişim Dergisi internet platformu üzerinden yayınlanmaya başlamıştır.

Platformumuz, Dergi ve Blog kısımlarını içermekte olup, bu kısımlarda yazılar yayınlanmaktadır.

Üç ayda bir yayınlanan Dergimizde ve haftalık yazıların bulunduğu Blog kısmımızda aşağıdaki kategorilerde yayınlarımız okuyucularımıza sunulmaktadır:

 • Bilişim Suçları
 • Blockchain ve Dijital Paralar
 • Yapay Zeka ve Robot Hukuku
 • Elektronik Ticaret Hukuku
 • İnternet Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Start-Up Hukuku
 • Fintech Hukuku
 • E-Spor Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Siber Güvenlik Hukuku
 • Uzay hukuku
 • alternatif uyuşmazlık çözüm yolları

                                                                                                                          Hukuk ve Bilişim Dergisi 

                                                                                                                           Dergi Yönetimi

İmtiyaz Sahibi / Yayımcı

Genel Koordinatör  : Ali ERŞİN

Editörler                      : Ali ERŞİN          

                                       Murat Osman KANDIR

                                       Fatma OKUR

                                       Alihan KILIÇ

                                       Baran Can KAYA

                                       Eren ÖZÜDOĞRU

                                       Çağrı ŞİMŞEK

 

Yazı İşleri                    : Fatma Büşra FIRAT

Fikir ve Destek          :  Hakan ŞENGÜL

Sosyal Medya            : Eren ÖZÜDOĞRU

Yayın Kurulu

Ali ERŞİN

Murat Osman KANDIR

 

Akademik Kaynak

Kaynak belirtmek şartıyla okuyucularımız akademik ve diğer tür yayınlarda, dergimizden alıntı yapabileceklerdir. Dergimizde ve Blog’umuzda yazılan yazıların fikri mülkiyet hukukundan doğan sorumlulukları, yazarlarımıza aittir.

Dergimiz her geçen gün genişleyen kadrosu ve içerik zenginliğiyle, sonu olmayan öğrenme dünyasında, yazarlarına ve okuyucularına, hem öğretip hem öğrenme fırsatı oluşturmayı amaçlamaktadır. Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin bu amaçlarının gerçekleştirilip, bilgi dünyasına katkıda bulunması dileğiyle…