HUKUK FİRMALARI İÇİN SİBER GÜVENLİK

Okuma Süresi: 4 Dakika

HUKUK BÜROLARI İÇİN SİBER GÜVENLİK

Yirmi birinci yüzyılın dijital çağında hukuk firmaları için siber güvenlik, büyüklüğü ne olursa olsun tüm firmaları etkileyen kritik bir konudur.

Siber saldırıların artan sıklığı ve karmaşıklığı, hukuk firmalarının siber güvenlik önlemlerine öncelik vermesini zorunlu hale getirmiştir.

Müşteriler, hassas ve gizli bilgilerini güvende tutacakları konusunda hukuk firmalarına güvenirler ve bu güvenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, ciddi itibar kaybına ve mali kayıplara neden olur. Hukuk firmaları için yönetilen BT hizmetleri, siber güvenliğin artırılması için kritik destek sağlayabilir.

Siber saldırılar, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırılarından fidye yazılımı ve veri ihlallerine kadar birçok farklı biçimde ortaya çıkar. Diğer işletmeler gibi hukuk firmaları da bu tehditlere karşı savunmasızdır ve farklı saldırı türlerini anlamak, firmaların bunlara daha iyi hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Hukuk firmaları için siber güvenlik, firmanın büyüklüğü ne olursa olsun her zamankinden daha önemli.

Siber tehditler arttıkça ve geliştikçe hukuk firmalarının siber güvenliği birinci öncelik haline getirmesi gerekiyor. Müşteriler, gizli bilgilerini hukuk firmalarına emanet eder ve bu güvenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, itibarın ciddi şekilde zarar görmesine ve mali sonuçlara yol açabilir.

Gelişen bu tehditle etkili bir şekilde başa çıkabilmek için hukuk firmalarının yalnızca çeşitli siber saldırı yöntemlerini anlamakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü siber güvenlik planları kullanması, personelini eğitmesi, verileri korumaya yönelik yasal ve etik kurallara uyması ve olaylara müdahale ve iş yönetimi oluşturması da hayati önem taşıyor.

Hukuk Firmaları için Siber Güvenlik Stratejileri

Firmaların dijital savunmalarını güçlendirmek için kullanabileceği temel uygulamalar genel olarak şunlardır:

Özelleştirilmiş Siber Güvenlik Çerçeveleri

Her hukuk firması farklıdır ve bu nedenle özelleştirilmiş siber güvenlik yapıları önemlidir. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşımlar firmanın belirli büyüklüğü, müşteri tabanı ve uygulama alanlarıyla uyumludur. Her firmanın karşılaştığı kendine özgü zorlukları ele alarak siber güvenlik çabalarının kesin ve etkili olmasını sağlarlar. Örneğin tıbbi uygulama hatası vakalarıyla ilgilenen bir firma, kişisel tıbbi bilgileri saklayacak ve bu bilgilerin korunmasına ilişkin katı kurallara tabi olacaktır.

 • Risk Değerlendirmesi: Firmanızın karşılaşabileceği belirli güvenlik açıklarını ve tehditleri belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesiyle başlayın. Bu değerlendirmede, kullandığınız veri türleri, müşteri tabanınız ve firmanızın benzersiz teknoloji altyapısı dikkate alınmalıdır. Bünyesinde BT departmanı olmayan firmalar bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek için bir BT ortağıyla bağlantı kurmak isteyecektir.
 • Güvenlik Politikaları: Firmanızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı siber güvenlik politikaları ve prosedürleri geliştirin. Bunlar veri sınıflandırması, erişim kontrolleri ve olay müdahalesine ilişkin yönergeleri içermelidir.
 • Tedarikçi Değerlendirmesi: Firmanız bulut depolama veya vaka yönetimi yazılımı gibi hizmetler için üçüncü taraf tedarikçilere güveniyorsa, onların siber güvenlik önlemlerini değerlendirin. Firmanızın güvenlik standartlarıyla uyumlu olduklarından emin olun.

Siber Farkındalığın Artırılması

Güçlü bir savunma, siber tehditleri bilen ve bunlara karşı dikkatli olan çalışanlarla başlar. Herkesin siber güvenlik konusunda bilinçli olduğu bir kültürü teşvik etmek, çalışanların ilk savunma hattı olmasına yardımcı olur.

 • Çalışan Eğitimi: Çalışanlarınızı düzenli olarak siber güvenlikle ilgili en iyi uygulamalar konusunda eğitin. Kimlik avı girişimlerini, sosyal mühendislik taktiklerini ve güçlü şifrelerin önemini tanımaya yönelik eğitim oturumları sunun.
 • Kimlik Avı Simülasyonları: Çalışanlarınızın kimlik avı e-postalarını tanımlama yeteneğini test etmek için kimlik avı simülasyonu egzersizleri yapın . Bu egzersizler eğitimin güçlendirilmesine ve farkındalığın arttırılmasına yardımcı olabilir.
 • Olay Bildirme: Çalışanların herhangi bir şüpheli etkinliği veya güvenlik endişesini bildirmesi için açık bir süreç oluşturun. Potansiyel tehditlere hızla müdahale etmek için raporlama kültürünü teşvik edin.

Özel planlar kullanmak ve firmadaki herkesin siber risklerin farkında olmasını teşvik etmek tehlikeleri azaltabilir.

Hukuk firmaları, güçlü siber güvenlik önlemleri uygulayarak yalnızca düzenleyici gereksinimleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri verilerini güvende tutma yeteneklerini de destekliyor. Siber güvenlik, kurallara uymanın yanı sıra müşterilerin güvenini güçlü ve bilgilerinin güvende kalmasını sağlar.

Siber Güvenliğin Etik Boyutları

Yasal yükümlülüklerin ötesinde, hukuk firmaları etik açıdan müvekkil gizliliğini korumakla yükümlüdür. Mesela; Amerikan Barolar Birliği’nin Mesleki Davranış Model Kurallarının 1.6. Kuralı , avukatların müvekkil bilgilerini yetkisiz erişime karşı korumak için her türlü makul çabayı göstermesi gerektiğini şart koşmaktadır.

Veri ihlallerinin hem müvekkiller hem de hukuk firmaları için ciddi sonuçlar doğurabileceği bir dönemde bu etik standartlara bağlı kalmak hayati önem taşıyor.

Olaylara Müdahale ve İş Sürekliliği

Önemli olan bir siber olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, ne zaman gerçekleşeceğidir. Bu durumlara hazırlıklı olmak, hasarı en aza indirmek ve yasal çalışmaları güçlü tutmak için çok önemlidir.

Seri Olay Müdahalesi

Bir siber olay durumunda zaman çok önemlidir. İyi yapılandırılmış bir olay müdahale planı hızlı ve koordineli bir tepki sağlar. Aşağıdakileri içermelidir:

 • Sınırlama Adımları: İhlalin izole edilmesine ve etkisinin sınırlandırılmasına yönelik prosedürleri tanımlayarak daha fazla verinin açığa çıkmasını önleyin.
 • Bildirim Protokolleri: Veri ihlali bildirim yasalarının gerektirdiği şekilde, müşteriler ve düzenleyici makamlar da dahil olmak üzere etkilenen tarafları bilgilendirmek için açık bir süreç oluşturun.
 • Görevler ve Sorumluluklar: Organize bir müdahale sağlamak amacıyla olay müdahale ekibinin üyeleri için belirli roller ve sorumluluklar belirleyin.

İş Sürekliliğinin Sağlanması

Olaylara müdahalenin ötesinde iş sürekliliği planı, aksaklıkların ortasında operasyonları sürdürmek için her hukuk firmasının yatırım yapması gereken bir şeydir. Bu planın temel bileşenleri şunları içermelidir:

 • Kritik Fonksiyon Analizi: Bir siber olay karşısında bile devam etmesi gereken temel iş fonksiyonlarını belirleyin ve önceliklendirin.
 • Veri ve Sistem Kurtarma: Yedekleme çözümleri de dahil olmak üzere veri ve sistem kurtarmaya yönelik protokoller geliştirin.
 • Alternatif Çalışma Düzenlemeleri: Ofiste fiziksel kesinti olması durumunda uzaktan çalışma ve iletişim seçeneklerini değerlendirin.

Düzenli Test ve Güncelleme

Bir olay müdahalesi ve iş sürekliliği planı yalnızca düzenli olarak test edilmesi ve güncellenmesi durumunda etkilidir. Siber olayları simüle etmek, müdahaleyi değerlendirmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için masa üstü tatbikatlar gerçekleştirin . Tehdit ortamı geliştikçe planlarınızın buna göre uyarlandığından emin olun.

Bu önlemleri siber güvenlik stratejinize dahil etmek, hukuk firmanızın siber olaylara etkili bir şekilde müdahale edebilmesini ve iş sürekliliğini sürdürebilmesini sağlar. Hem müşterinin güvenini hem de firmanın itibarını koruyan proaktif bir yaklaşımdır.

Dijital Çağda Güveni Korumak

Yasal uygulamada güven ve gizliliğin bu kadar önemli olduğu durumlarda siber güvenlik isteğe bağlı değildir. Hassas müşteri bilgilerini sürekli gelişen siber tehditlerden korumak yasal bir görevdir ve mesleğin etik standartlarına bağlılıktır.

Siber güvenliği üstlenecek personele sahip olmayan birçok hukuk firması, siber güvenlik sorunlarının yönetilmesine yardımcı olmak için yönetilen bir BT hizmetleri şirketiyle ortaklık yapıyor. Bu şirketler en son teknolojiler ve en iyi uygulamalarla günceldir ve firmalara 24 saat izleme ve güvenlik konusunda yardımcı olabilir.

İster şirket içinde ister bir BT şirketiyle ortaklaşa olsun, siber güvenliğe öncelik vermek, hukuk firmalarının kişisel bilgilerini koruyarak müşterilerinin güvenini oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır ve firmanın devam eden operasyonları ve verileri için koruma sağlar.

Temel Çıkarımlar

Hassas müşteri bilgilerinin siber tehditlerden korunması hukuk firmaları için kritik bir konudur. İşte önemli çıkarımlar:

Hukuk firmaları, siber güvenlik söz konusu olduğunda sürekli gelişen bir tehdit ortamıyla karşı karşıyadır ve siber saldırıların operasyonları ve itibarları üzerindeki risklerinin ve potansiyel etkisinin farkında olmalıdır.

Hukuk firmaları, yazılım güncellemeleri, güçlü şifreler, şifreleme, düzenli güvenlik değerlendirmeleri, çalışanların eğitimi ve olay müdahale planlaması dahil olmak üzere güçlü siber güvenlik önlemlerini uygulamalıdır.

Hukuk firmalarının müvekkil gizliliğini korumak ve veri koruma ve gizlilik düzenlemelerine uymak konusunda yasal ve etik yükümlülükleri vardır.

Hukuk firmaları, siber olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek ve operasyonları ve müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için olay müdahale ve iş sürekliliği planlarına sahip olmalıdır.

Hukuk firmaları için siber güvenlik, sürekli dikkat ve çaba gerektiren devam eden bir süreçtir ve düzenli güncellemeler ve değerlendirmeler hukuk firmalarının potansiyel tehditlerin önünde kalmasına yardımcı olabilir.

Hukuk firmaları bu en iyi uygulamaları uygular ve siber güvenlik konusunda dikkatli davranırlarsa siber saldırı riskini en aza indirebilir ve müvekkillerinin gizli bilgilerini koruyabilirler. Uygun önlemler ve olay müdahale planlamasıyla hukuk firmaları müvekkillerine kritik hizmetler sağlamaya devam edebilir ve hukuk sektöründe güvenilir danışmanlar olarak itibarlarını koruyabilirler.

Yazarın “İslam Hukuk Açısından Kripto Paralar Hakkında Değerlendirme” isimli yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Dr. Bilal Tanrıverdi’nin tüm Blog yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.