Instagram Hesabı ve Bilişim Suçları

Instagram ve bilişim suçları
Okuma Süresi: 2 Dakika

Instagram ve Bilişim Suçları

Bilişim suçları, daha önce değindiğimiz gibi (Bkz: Bilişim Suçları ve Bilişim Hukuku : https://hukukvebilisim.org/bilisim-suclari-ve-bilisim-hukuku/ ) , TCK’nın 243 ve 245. Maddeleri arasında düzenlenmiş suçlardır. Bilişim suçları, dar kapsamda bilişim suçları ve geniş kapsamda bilişim suçları olarak ayrılmaktadır. Dar kapsamda bilişim suçları aşağıdaki şekildedir: ( bilişim suçu , bilişim )

Bilişim suçlarını, tekrar sıralayacak olur isek,

 • Bilişim sistemine girme (TCK m.243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ( TCK m.244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK m.246)
 • Yasak cihaz veya programlar (TCK m.245/A) Fiilllerinden oluşmaktadır.

Geniş kapsamda bilişim suçları ise, bilişim sistemleri vasıtası ile işlenen/işlenebilen diğer suç tipleridir. Bunları da şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK m.132)
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması(TCK m.133)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK m.134)
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK m.135)
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK m.136)
 • Verileri yok etmeme (TCK m.138)
 • Hakaret (TCK m.125)
 • Cebir, şiddet, korkutma ve tehdit (TCK m.28)

Bu kapsamda, bu yazımızda bilişim suçları açısından “Instagram” hesaplarının değerlendirilmesini inceleyeceğiz.

Instagram Hesabında Hangi Tür Bilişim Suçları Karşımıza Çıkmaktadır?

İlk olarak, Instagram hesapları, normal bilgisayar bilgisine sahip kişiler veya yüksek yazılım bilgisine sahip kişiler tarafından ele geçirilebilmektedir. Ele geçirme sonucu, kişilerin hesaplarından istenmeyen paylaşımlar yapılabilmekte, kişinin adına diğer kişilere mesajlar gönderilebilmektedir.

Bu tür durumlarda, “Bilişim sistemine girme” ve “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme “ fiilleri en başta hesaba giriş ile gerçekleştirilmiş olacaktır. Bunun dışında ise, Instagram hesabında gerçekleştirilen hareketlere göre, “ Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suç fiilleri de gerçekleştirilebilecektir.

İkinci olarak, Instagram üzerinden hakaret, tehdit gibi fiiller gerçekleştirilebildiğinden, bu fiillerin de değerlendirilmesi önemlidir. Bu durumlarda, yukarıda bahsettiğimiz “hakaret” veya “tehdit” fiilleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

Sonuç

Özellikle pandemi ile sıkça karşımıza çıkan Instagram üzerinden işlenen bu suç tiplerinde, özellikle Adli birimlerin ve Vekil’in doğru şekilde soruşturma yürütmesi oldukça önemlidir.

Kaynakça