İnternet Alan Adları (Domain) Yönetmeliği’nde Değişiklik

internet alan adı yönetmeliği(domain)
Okuma Süresi: 2 Dakika

İnternet Alan Adları (Domain) Yönetmeliği’nde Değişiklik

20.04.2021 tarihli RG’de, “İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(domain)” yayınlanmıştır. Değişiklikte önemli başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları (UÇHS), “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları” yerine “taraflar” olarak değiştirilmiştir. ( bilişim suçları, bilişim hukuku )

– Tahsise kapalı alan adları ve tahsisi kısıtlı alan adları tanımlarında değişiklik yapılmıştır.

Tahsisi kapalı alan adları bakımından, “Alt alan adları ile mevzuata” ibaresi yerine, “ Mevzuata” ibaresi düzenlenerek, tüm Hukukumuzu kapsayacak şekilde çerçevesi genişletilmiştir. ( bilişim suçları, bilişim hukuku )

Tahsisi kısıtlı alan adları bakımından ise, değişiklik öncesi sınırlı sayıda “tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adları” yerine, “gibi” ifadesi ile sınırlı sayılılıktan vazgeçilmiştir.

– Yönetmelik 10. Maddenin 3 ve 4. Fıkralarında alan adlarından feragat halinde “lehine hak doğmaması” durumunun yerine, “ücret iade edilmez” ibaresi düzenlenerek, lehine hakkın ücret bakımından olamayacağı düzenlenmiştir.

– Yönetmelik madde 9 açısından alan adının yeniden tahsisi için “son 3 ayda” ibaresi kaldırılmış, yenilemeler “tahsisin bitmesinden sonra 2 ay içerisinde yapılabilmesine” imkan tanınmıştır.

– BTK’nın kendisine gelen uyuşmazlıkları KVKK’ya uygun olarak yayınlayacağı düzenlenmiştir.

– Kayıt Kuruluşlarının TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla görevli oldukları belirtilmiştir.

– “.tr uzantılı” alan adları (domainler) ve “belgeli tahsis edilen alan adları” düzenlenmiş, “.kep” alan adı da belgeli tahsis edilenler arasına eklenmiştir.

Belgeli tahsis edilebilecek alan adları şunlardır:

Alt AlanTahsis Edilecek Taraf
“.av”Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları
“.bel”İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler
“.dr”Türk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları
“.edu”T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek eğitim kurumları
“.gov”Kamu kurum ve kuruluşları
“.kep”Kurum tarafından yetkilendirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları
“.pol”Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler
“.k12”Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları
“.tsk”Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimler

– “.tr” altında olabilecek alt alan adları (subdomainler) şunlar olarak düzenlenmiş ve BTK’nın sitesinde yayınlanacağı belirtilmiştir:

“.com”               “.net”                   “.biz”                 “.info”              “.bbs”

“.name”             “.org”                   “.web”               “.gen”              “.av”

“.tv”                   “.dr”                     “.k12”                “.tel”                “.bel”

“.gov”                “.edu”                  “.pol”                 “.tsk”               “.kep”

 

Hukuk ve Bilişim Dergisi Son Sayısına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hukuk ve Bilişim Pazar Bülten‘lerini bağlantıda bulabilirsiniz.