İslam Hukuku ve Metaverse

Okuma Süresi: 8 Dakika

İslam Hukukunda Metaverse

Giriş

Mübarek İslâm, birincil olarak insanın& insanların ve tali olarak tüm mevcudatın faydasına olacak her şey de zulüm ve haksızlığı reddederek dünya & ahiret mutluluğunu önceler.

Ahiret mutluluğu da elbette dünyada elde edilecektir.

Dünya ile ilgili her şey ahiret ile de ilgilidir.

Bir olan Allah’ın otoritesinden başka hiçbir otoriteyi öncül olarak kabul etmeyen salih müminler dünyevi her konuda; ahlak, ilim, adalet ve barış ana başlıklarında meseleleri ele alırlar.

Elektrik ve internet çıkışlı teknolojik gelişmelere ilgisiz ve yabancı kalmaması elzem olan islâm mensupları elbette bu konular hakkında da ilmi, bilimsel, akademik ve asri & uygar & medeni değerlendirmeler ve katkılar sınmak zorundadırlar.

Tüm insanlığın saadeti ve tabiatın ve evrenin faydasına olan meselelerde müminlerin herkesten evvel inisiyatif alması lazım gelir.

İnternetin gelişmesi, yaygınlaşması ve sürekli yenilikler ile insan hayatının neredeyse merkezine gelmesi bilinen bir durumdur.

Blockchain, Merkeziyetsizleşme, dijital paralar, dijital hukuk, Metaverse gibi kavramlar artık yaşamın odağında olan kavramlardandır.

Müslüman bilim insanlarının bu konularda islâm perspektifli değerlendirmelerde bulunmaları ihtiyaçtır ve gerekliliktir.

İslam Hukuku perspektifinden Metaverse değerlendirmeleri ve analizleri ve yorumları insanlık ailemizin fertleri için önemlidir.

Metaverse

Metaverse, insan etkileşiminin sanal bir alanıdır. Metaverse’ nin destekçileri, sanal ve gerçek arasındaki sınırları silme konusundaki benzersiz yeteneğinden bahseder.

İnsanların farklı konumlara herhangi bir engel olmadan hareket etmesini sağladığını iddia ederler.

Ekim 2021’de Facebook, diğer bazı sosyal ağlar gibi Meta adını benimsedi. Bu, sitenin sanal Metaverse’ nin bir parçası haline geldiği anlamına gelir.

Portalın CEO’su Mark Zuckerberg’in de belirttiği gibi, Metaverse geliştirmenin internetten sonraki aşamasıdır. Yalnızca içeriği görüntüleyebileceğiniz ikincisinden farklı olarak, Metaverse’ de kullanıcı bunun bir parçası olur.

İronik bir şekilde, “Metaverse” terimi, Neal Stevenson’ın benzer teknolojiye sahip modern bir distopyayı tasvir eden 1992 tarihli Avalanche romanından esinlenmiştir. (Merak edenler için: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD )

Metaverse’ ler, bir kişinin, tüketici davranışının etrafında inşa edilir. Sosyal bağlar, kültür ve iş dünyası bu davranışa göre ayarlanır. Giysi, gıda, araba, ev kimyasalları ve ekipmanları üreten, bankacılık ve lojistik hizmetleri vb. İnsanların kazandığı her para için rekabet, sosyal medya, içerik pazarlaması, teaser reklamlar, arama motoru optimizasyonu gibi dijital pazarlama aracılığıyla gerçekleşir.

Tüm bu alanların ortak bir noktası var- başarılı bir şekilde uygulanmaları için, dijital ayak izlerinin dijital gözetimi yoluyla tüketiciler hakkında bilgi toplayacak bir araca ihtiyacınız var.

Modern fiziksel dünyada pazarın daha fazla gelişmesi kâr oranında bir düşüşe yol açarsa, o zaman sanal pazar, iş adamlarına yeni bir Klondike olarak sunulur- hakların ve yükümlülüklerin olmadığı, kuralların belirlendiği vahşi bir yer daha cesur ve becerikli olanlar-

İmalat ve ticaret şirketleri, Facebook (daha önce Meta olarak yeniden adlandırıldı), Baidu, Microsoft, Nvidia, Tencent, Alphabet, Amazon, Apple, Alibaba metaverse’lerinde kendilerine yer açıyor. Tüm bu şirketlerin tartışılmaz bir avantajı var- yalnızca birinci sınıf geliştiricilere ve programcılara sahip değiller, aynı zamanda insanlar hakkında sınırsız miktarda bilgiye erişimleri var.-

Artık geriye metaverselerdeki yerlerin aktif satışına başlamadan önce halkı bunların yararlılığına ikna etmek kalıyor. Ve burada felsefe, ideoloji, politika, kültür ve edebiyat devreye giriyor- tüm insan kaynakları, büyük bir meta-gerçeklik pazarlama kampanyasına yönlendiriliyor.-

Metaverse’lerin prototipi, dijital karakterleri, ekonomisi, kanunları ve kuralları ile çevrimiçi oyunlardır. Oyuncular uzun süredir avatarları için sanal kıyafet ve aksesuar satın alıyorlar. Metaverse, olanaklarını mobilya, yemek, araba, eğitim, tedavi, sinemaya ve partilere gitmeye genişletecek.

Metaverse, modern toplumun kastını tam olarak yansıtacak- yoksullar ve lüks mallar için sanal mallar olacak. Morgan Stanley’deki analistler, sanal lüks pazarının 2030 yılına kadar 50 milyar dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

Gençler genellikle bağımlılık yapmalarına neden olan bilgisayar oyunları dünyasına aşina olduklarından, Metaverse’ ler öncelikle gençleri hedeflemektedir. Haziran 2018’de Dünya Sağlık Örgütü, video oyunu bağımlılığını Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının 11. baskısına, kişisel, aile, toplum, eğitim, mesleki veya yaşamın diğer önemli yönlerini olumsuz etkileyen ciddi davranış sorunları ile karakterize edilen bir hastalık olarak dahil etti.

İslami Hukuk Perspektifinden

Metaverse, sanal dünyada yeni bir dönemin başladığını gösteren önemli işaret fişeğidir. Bugüne kadar internetin yaşamımıza kattığı e-ticaret, e-sözleşme, kripto para gibi unsurlar tartışılıp bunlarla ilgili hukuki düzenlemeler yapılmaya çalışılırken bugün metaverse ile hukuksal çalışmaların yapılacağı devasa bir sanal dünya karşımızdadır.

İnsanlar metaverse ’de birbirleriyle sürekli aktif bir etkileşim içerisindedirler. Avatarları veya kendileri için ürün ve hizmetlere sahip olmak adına alım, satım, icâre ve hizmet sözleşmeleri icra etmektedirler. Bu durum metaverse ’de ticaret, insan hakları, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, mülkiyet hakkı, miras, ceza gibi birçok alanda hukuki düzenlemelere ihtiyaç hissettirmektedir.

Metaverse’in ortaya çıkardığı problem ve ihtiyaçların bir kısmının ulusal boyutta çözüme kavuşturulma imkânı olsa da pek çok sorun ancak uluslararası hukuki düzenlemelerle netliğe kavuşabilir.

İslâm hukuku insanlar arasındaki ticari ilişkilerde akit serbestisi ilkesini temel prensip olarak benimsemiş olmakla birlikte, piyasada istikrar ve güveninin sağlanması, satıcı, üretici ve tüketicinin temel haklarının korunması için tedbirler almıştır.

Alışverişlerde taraflar arasında nizaa sebebiyet verecek, aldanma, aldatma, garar ve cehalet gibi unsurları engelleyici düzenlemeler yapmıştır.

Söz konusu bu düzenlemelerden bir kısmı akit yapan taraflar ve akdin şekliyle alakalı iken bir kısmı da akdin konusu hakkındadır.

Metaverse’ de yer alan ürünlerin fıkhi açıdan mal olarak kabul edilip edilmeyeceği sorunu bu ürünlerin satım sözleşmesinde konu olabilmesi için önemli bir kriterdir. Bu sebeple İslâm hukukunda bir ürünün mal olarak kabul edilmesi için aranan şartların öncelikle belirlenmesi gerekir. Zira İslâm hukukunda “Beyne’n-nas mal olmayan şeyi satmak yahut onunla bir mal satın almak batıldır” kaidesinde de ifade edildiği üzere fıkhen mal olmayan ürünler satım sözleşmesinin mahalli/konusu olamaz.

Metaverse ‘nin ortaya çıkışı bu ilerlemenin kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Herkesin ekonomik işlemler de dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebildiği dijital bir dünya olarak hizmet ediyor. Ciddi tartışmaları teşvik eden dijital varlıkların ortaya çıkışı, İslam hukukundan ayrılamaz. Bu dijital varlıklardan biri de Non-Fungible Token’ dir (NFT). Bu dijital varlık, özellikle maddi teminat olma olasılığı nedeniyle bu çalışmanın odak noktasıdır.

Metaverse, farklı bir fiziksel dünyada diğer insanlarla oluşturup keşfedebileceğimiz sanal bir dünyadır. Soru, Metaverse’ nin helal mi haram mı olduğudur.

Bir şey insanlık ve dahi tüm mevcudat için yarar & fayda getirmiyorsa elbette İslam’da buna izin verilmez.

Değerlendirmeye geçilmeden evvel, soru şudur: Metaverse, Müslüman olarak yükümlülüklerine veya günlük hayatına müdahale gibi kişinin gerçek hayatına müdahale ediyorsa bundan kaçınılmalıdır. “Metaevrene dahil olmamız, Müslümanlar olarak yükümlülüklerimizin yanı sıra günlük yükümlülüklerimize de müdahale ediyor mu ve bunun kötü bir etkisi var mı?”

Metaverse’ de helal olmayan bazı şeyler var ama bu Metaverse’ deki her şeyin haram olduğu anlamına gelmiyor.  Metaverse büyüdükçe Müslümanların çevrimiçi faaliyetleri ve hatta finansal fırsatları için oluşturulmuş daha fazla sanal platform olması muhtemeldir.

İslam hukukçuları her bir sanal platformun kullanım amacına ve kullanımına bakıp ne için kurulduğuna göre helal mi, mekruh mu, haram mı olduğuna karar vereceklerdir.

İnternette olduğu gibi, cinsel içerik, şiddet, yasa dışı kumar vb. gibi uygunsuz içerik olacaktır. Tıpkı Metaverse ‘de daha fazla insan birbiriyle etkileşime girdikçe artabilecek siber zorbalık gibi.

Metaverse ayrıca zamanı unutmak, sağlığınıza dikkat etmemek, yeterli uyku alamamak gibi sorunlara neden olabilecek bağımlılıklara da yol açabilir. Gerçek dünyadaki insanlar ve aileleri arasındaki ilişkiler zarar görebilir çünkü bazı insanlar başkalarıyla iletişim kurmak için yalnızca Metaverse’ i kullanabilir.

Tıpkı internette olduğu gibi, Metaverse hakkında pek çok iyi şey ve onunla ilgili pek çok kötü şey olacak. Bu nedenle, bu yeni teknolojinin çocuklarımız ve bizim için nasıl hem iyi hem de kötü olabileceğini bilmek çok önemlidir.

Meta Evrenin Daha Fazla Potansiyel Faydası

Metaverse ‘i kullanırken kendi evinizin sakinliğini bırakmadan diğer kültürleri öğrenmek ve diğer ülkelerin sokaklarını keşfetmek çok kolay. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti ve robotik bir gün evden çalışmanıza olanak sağlayabilir. Metaverse ayrıca, özellikle sanat söz konusu olduğunda, yaratıcılığınızı serbest bırakmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, siber toplulukların bir parçası olmanız için aynı kasaba veya ülkede olmanız gerekmez. Sınıfa çevrimiçi olarak gidebilerek, yeni bir çevrimiçi eğitim türü deneyebilirsiniz.

İslam Hukukçularının Değerlendirmeleri

Hayatın tüm alanlarını kapsayan İslam hukukçuları dijital dünyanın beraberinde getirdiği yeni soruları da ele alıp hüküm sunmak durumundadır.

Bunu yaparken yeni gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bunların meşruiyetini sorguladığı gibi duruma göre değişken hükümler de verebilmelidir.

Bir kısmı mer’i hukukun da hâlâ cevap aradığı bu ve benzeri soruları fıkhî açıdan analiz ederken izlenmesi gereken ilkesel yaklaşımlar ‘kökten’ gelmelidir.

Paradigma değişiklikleri karşısında her an gençleşen gençliğini koruyan ezelden ebede giden, zaman ihtiyarladıkça tazelenen vahyin sunumu, sunumu yapanların, yapacak olanların netliği önemlidir.

İslam ve metaverse hakkında derinlemesine tartışmalar yapılmamıştır.

İslam hukukçularının Metaverse veya herhangi bir teknolojiye yaklaşımı proaktif ve Şeriat ilkeleri doğrultusundadır. İnsanlık için faydalı olan teknolojiyi almaktır. Şeriattaki ilke, “açık ve net bir yasak olmadıkça her şey mübahtır”.

Bu ilkenin yaptığı şey, aslında bizi yenilikçi ve güncel olmaya teşvik etmesidir. Girişimci ve meraklı olmak için bir teşvik vardır. Merak, ilmin hocasıdır.

Bilinmeyen veya yeni olduğu için harama düşme korkusu bu ilke ile ortadan kalkar.

‘Yeni’ olmak, beklediğimiz veya tereddüt ettiğimiz anlamına gelmez; değerli çabaların birlikte ve Şeriat sınırlarının anlaşılmasında hukuk uzmanlarıyla ilişki kurarken meşgul olmamız, öğrenmemiz ve deneyimlememiz anlamına gelir. Tabii ki, uyumsuz bir şey tespit edilirse, o zaman çekimser kalınmalıdır.

Metaverse ile ilgili İslam hukukçularının mülahazaları aşağıdaki alanlarda özetlenebilir:

  1. Yarar
  2. Gerçek ve sanal
  3. Temsiller
  4. Deneyimler
  5. Ticaret

İslam Şeriatı tamamen fayda ile ilgilidir.

İnsan ne yaparsa yapsın, kendisine dünyevî veya uhrevi bir fayda sağlamalıdır. İbnü’l-Kayyim (rahimehullah) şöyle der: “Şeriat, insanlara bu dünyada ve ahirette değer katan hikmetler ve ilkeler üzerine kurulmuştur.”

Kuran, müminleri Lağv’dan (boş işler, boş söylemler, boş konuşmak) uzak durmaya teşvik eder. İmam Razi, bunu boş, amaçsız, beyhude ve verimsiz arayışlarla açıklar.

Şeriat, dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılamak için ticaret ve ticarette bizi girişimci olmaya teşvik etse de hâlâ uygulamayı yöneten bir çerçeve vardır.

Hukukçular her şeyin paraya çevrilemeyeceğini tartışıyorlar. Para, yalnızca yasal ve makul bir menfaat sağladığı düşünülen mal ve hizmetlerden kazanılmalıdır. Makul bir menfaat sağlamayan, aklı başında hiç kimsenin yapmayacağı işlerde para israf ve çarçur etmek kesinlikle hoş karşılanmamaktadır.

Aslında, Şeriat’ ta ticarete konu olan mal veya hizmetin dayandığı özelliklerden biri, o mal veya hizmette makul bir fayda sağlamasıdır.

Metaverse tartışmasında yukarıdakiler dikkate alındığında, metaverse’deki herhangi bir faaliyet ve Şeriata uygun bir Metaverse tasarımı, fayda ve faydaya odaklanmalıdır. Sanal gerçeklikle etkileşim katma değer sağlamalı ve faydalı olmalıdır.

Herhangi bir faaliyetle meşgul olmak kişinin yükümlülüklerini etkilememelidir. Bu kural, metaverse ile olan etkileşimler için de geçerlidir. İster namaz ister insanların hakları olsun, şeriat yükümlülüklerine etki eden her türlü faaliyet, bu dış etken nedeniyle caiz olmaz.

Meta veri deposunda avatarlar ve kavramlar tasarlamak aşağıdakilerden hiçbirini oluşturmamalıdır:

-Şeriat’ ta haram olan her şey.

-Şeriat’ ta tasvir edilmesi yasak olan Allah, Peygamberler vs. gibi olan her şey.

-Diğer insanlarla alay etme veya çirkinleştirme, hakaret etmek.

-Şeriatın örtülmesini ve gizlenmesini emrettiği uzuvlar ve bölgeler.

Aynı şekilde kişinin kimliğinde de dürüstlük olmalıdır. Sahte kimliklerden veya başkalarını yanlış tanıtmaktan da kaçınılmalıdır.

Belli görevlerdeki insanların tedbirli olmaları da adalet ile olmalıdır.

Şeriata dayalı bir metaverse için deneyimler eğitici, ilham verici, motive edici ve maddi- manevi olmalıdır.

Temel bir kural, dünyada tipik olarak yapılmasına izin verilen her şeyin metaverse’te yapılmasına genellikle izin verilmesidir.

İster gerçek dünyada ister dijital dünyada bir şeyin transferiyle sonuçlanan herhangi bir işlem, Şeriat ilkelerine uygun olmalıdır. Dolayısıyla, Şeriat’ ın tüm yasakları, riba, garar ve benzeri gibi metaverse’ de de geçerlidir.

Metaverse’deki bir dijital ekonomi, yasa dışı finansman veya Riba & Faiz bazlı borç verme ile pazarlara sahip olamaz. Benzer şekilde, ticareti yapılan mal ve hizmetler Şeriata uygun olmalıdır.

Metaverse kendi başına yasak değildir. Aksine, katılım anlamlı olmalıdır. Şeriat, hayata anlam katmakla ilgilidir ve bu nedenle, bir Müslüman tarafından gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet, anlam ile ilgili olmalıdır.

Para kazanmak onurlu bir şekilde, başkalarına zarar vermeden, başkalarını dolandırmadan yapılmalıdır.

Şeriata dayalı bir metaverse, Müslüman veya gayrimüslim herkes için katma değer olacaktır, çünkü Şeriat insanlık ve tüm dünya için faydalı değerlere sahiptir.

Metaverse ürünlerin fıkhi açıdan mal olarak kabul edilmesi isabetli olacaktır. Mal olarak kabul edilmiş olsa da alım satımının caiz olması için satım sözleşmesinde aranan temel kriterlerin de yerine gelmesi gerekir.

Metaverse ürünler şer ’an satım akdine konu olmayacak bir içeriğe sahip değillerse mütekavvim (Hukukî ve teknik anlamda mütekavvim mal “kullanılıp faydalanılması mubah olan şeydir. Dolayısıyla bir malın mütekavvim olması için İslâm hukuk sisteminin o maldan yararlanmayı müslümanlar açısından mubah görmesi / yasaklamaması gereklidir.) vasfına haiz oldukları ifade edilebilir. Bu ürünlerin mülk edinme ve onun müşteriye devredilmesi konusunda bir sorun söz konusu değildir.

Metaverse ‘de yer alan ürünlerin bizatihi satım sözleşmelerine konu olması caiz olmakla birlikte, manipülatif hareketlerin çok yoğun olması, aldanma riskinin yüksek olması gibi dış etkenler ile kaynakların israfı gibi nedenlerle mekruh olarak kabul edilebilir.

Nitekim İslâm hukukunda akdin konusunun meşru olması bu akdin her halükârda caiz olmasını gerekli kılmaz.

Diyanet işlerine göre Metaverse…

Geçtiğimiz dönemde kripto paraların caiz olup olmadığı konusunda çok fazla soru gelmesinin ardından Türkiye Diyanet işleri,” Yatırımcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.” demişti.

Bu konuda yatırımcılar veya potansiyel yatırımcı adaylarının bile henüz görüş birliği olmamasına karşılık, şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı ‘na en çok yöneltilen sorulardan birisi ise ‘Sanal hac olur mu?’

Konuya ilişkin ilk açıklama resmi bir kurum olmasa bile Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’dan geldi. Remzi Bircan” Metaverse’yle Kâbe ziyaretimizi gerçekleştireceğiz fakat bunun İslami açıdan bir ibadet olması söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Hz. Peygamber’in (s.a.v) şu ifadelerinden insanlığın öğrendiği prensipler hukukçular için de yoldaki ışıklardır: “Davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazılarınız delilini ifade etmede bir kısmınızdan daha başarılı olabilir ve ben de ondan dinlediklerime göre karar veririm. Şayet ben herhangi birine kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilmesine hükmedersem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben (bu hükümle) ona ateşten bir parça vermişimdir.”

Yine Hz. Peygamber’in (s.a.v) “Helal ve haram bellidir, ama (dininizi korumak için) şüpheli şeylerden uzak durun.” ve “Müftüler (bir işin meşruiyetine) fetva verse de sen yine kalbine danış.” (Buhârî, Ahkâm, 20- Buhârî, Îmân, 39; Büyû -Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/194) Şeklindeki tavsiyeleri de dijital dünyanın belirsizlikleri karşısında sergilenebilecek tutumlara ilişkin genel bir çerçeve çizer.

Yazarın “İslam Hukuk Açısından Kripto Paralar Hakkında Değerlendirme” isimli yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Dr. Bilal Tanrıverdi’nin tüm Blog yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.