KARAR İNCELEMELERİ

 

Kararlar

1- Kişisel Verileri Koruma Kurumu WhatsApp Kararı

Karar No: 2021/891 T. 03.09.2021

Konu: Kişisel Veri Aktarımı

 

2- İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi Sanso Rondon v LexisNexis Risk Solutions UK Ltd Kararı

Karar No: [2021] EWHC 1427 (QB)

Konu: Kişisel Veri Temsilcili (GDPR m.27)

 

3- Anayasa Mahkemesi B.Y. Kararı

Baş. No: 2018/30296  T. 07/09/2021

Konu: Kişisel Veri Kavramı

 

4- AB Adalet Divanı “Google” Kararı

Dava No: Case C-131/12

Konu: Unutulma Hakkı

 

5- KVKK 16/01/2020 Tarihli Kararı

Karar No: 2020/43 Sayılı

Konu: Bankacılık Verileri

 

6- Rekabet Kurulu 12/11/2020 Tarihli Google Kararı

Karar No: 20-49/675-295

Yayınlanma Tarihi: 28.06.2021

Konu: Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

 

7- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Von Hannover v. Almanya Kararı

Karar No: 59320/00

Konu: Kamuya Mal Olmuş Kişilerde Özel Hayatın Gizliliği

 

8- Çiçek Sepeti Sigara İzmariti Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Karar No: 2021/11403

Konu: Tüketici Uyuşmazlığı

 

9- KVKK Avukat ve Stajyerlerin Kişisel Verilere Erişim Hakkı Kararı

Karar No: 2021/511-512-513

Konu: Kişisel Verilerin Korunması

 

10- A.Y.M. Kurumsal E-Posta Adreslerinin İncelenmesi ve İş Akdinin Feshine İlişkin Kişisel Veri Kararı

Başvuru No: 2016/13010

Tarih: 17/09/2020

 

11- AYM Kişisel Verilerin Korunmasında Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kararı

Başvuru No: 2019/7831

Tarih: 16/3/2022

 

12- KVKK Çerez Metni 800.000 TL’lik İdari Para Cezası

Başvuru No: 2022/229

Tarih: 10/03/2022