KARAR İNCELEMELERİ

Kararlar

1- Kişisel Verileri Koruma Kurumu WhatsApp Kararı

Karar No: 2021/891 T. 03.09.2021

Konu: Kişisel Veri Aktarımı

 

2- İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi Sanso Rondon v LexisNexis Risk Solutions UK Ltd Kararı

Karar No: [2021] EWHC 1427 (QB)

Konu: Kişisel Veri Temsilcili (GDPR m.27)

 

3- Anayasa Mahkemesi B.Y. Kararı

Baş. No: 2018/30296  T. 07/09/2021

Konu: Kişisel Veri Kavramı

 

4- AB Adalet Divanı “Google” Kararı

Dava No: Case C-131/12

Konu: Unutulma Hakkı

 

5- KVKK 16/01/2020 Tarihli Kararı

Karar No: 2020/43 Sayılı

Konu: Bankacılık Verileri

 

6- Rekabet Kurulu 12/11/2020 Tarihli Google Kararı

Karar No: 20-49/675-295

Yayınlanma Tarihi: 28.06.2021

Konu: Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

 

7- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Von Hannover v. Almanya Kararı

Karar No: 59320/00

Konu: Kamuya Mal Olmuş Kişilerde Özel Hayatın Gizliliği

 

8- Çiçek Sepeti Sigara İzmariti Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Karar No: 2021/11403

Konu: Tüketici Uyuşmazlığı

 

9- KVKK Avukat ve Stajyerlerin Kişisel Verilere Erişim Hakkı Kararı

Karar No: 2021/511-512-513

Konu: Kişisel Verilerin Korunması

 

10- A.Y.M. Kurumsal E-Posta Adreslerinin İncelenmesi ve İş Akdinin Feshine İlişkin Kişisel Veri Kararı

Başvuru No: 2016/13010

Tarih: 17/09/2020

 

11- AYM Kişisel Verilerin Korunmasında Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kararı

Başvuru No: 2019/7831

Tarih: 16/3/2022

12- KVKK Çerez Metni 800.000 TL’lik İdari Para Cezası

Başvuru No: 2022/229

Tarih: 10/03/2022

 

13- Birleşik Krallık Savunma Yapay Zeka Stratejisi Apple Davası

Tarih: 15/06/2022

 

14- Ankara Bam Telekominasyon Vasıtasıyla Gerçekleşen İletişimin Gizlice Kayda Alınması Kararı

Dosya/Karar No: 2019/1469 E. 2019/1589 K.

Tarih: 26/09/2019

 

15- İnternet Üzerinde Oynanan Oyunlarda Yer Alan Oyun Karakterlerinin Ele Geçirilmesine İlişkin Karar İncelemesi

Dosya/Karar No: Yargıtay 13. CD., E. 2019/9265 K. 2020/258

Tarih: 08/01/2020

 

16- İtalya Veri Koruma Kurumu Google Analytics GDPR Kararı

Başvuru No: C-311/18

Tarih: 16/06/2020

 

17- Cem KARACA NFT Portresi İhtiyati Tedbir Kararı

Başvuru No: C-311/18

Tarih: 24/06/2022

 

18- AİHM Big Brother Watch Kararı ve Özel Hayatın Gizliliği

Tarih: 04/02/2019

 

19- KVKK Telefon Numarasının Elektrik Şirketi Tarafından İşlenmesi Kararı

Karar No: 2020/66

Tarih: 27/01/2020

 

20- Miramax v. Tarantino: Bir NFT Davası

Tarih: 08/09/2022

 

21- Yapay Zeka(AI) Telif Hakkı Kurallarını Yeniden Yazabilecek Dava

 

 

22- Uzay Tahkim Yargılaması Kararları

 

 

23- Kişisel Verileri Koruma Kurumu TikTok Cezası

Karar No: 2023/134

Tarih: 01/03/2023

 

 

24- SEC ve Ripple Davası

Tarih: 2020 – 2023

 

25- Chatgpt Kullanan Avukata Yaptırım Kararı Üzerine Değerlendirmeler: Mata v. Avıanca

Tarih: 2.2.2022

 

26- AİHM – BEG S.P.A. V. ItalyaKararı

Tarih: 20.05.24

 

27- Samuel Bankman FTX Davası

 

28- Ünlü Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton’ın Marka İhtilafı

Tarih: 17.10.23

 

29 – Farklı Ağdan Gönderilen Kripto Paralar Geri Alınabilir Mi? Paribu Davası

Karar No: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi – 2022/290

 

30- KVKK’nın Para Cezasının AYM’ce İptali Kararı

Başvuru No: 2020/7518

 

31- SEC Bitcoin ETF Kararı

Tarih: 10.01.2024

 

32- No Doubt vs. Activision Davası

Tarih: 15.02.24

 

33- KVKK Kripto Para Borsası Kararı

Karar No: 2023/570

Karar Tarihi: 11/04/2023