KategoriKişisel Verilerin Korunması

Okuma Süresi: 4 Dakika İşyerine Giriş Çıkışlarda Yüz Tanıma Sistemlerinin Kullanılmasının Hukuki Boyutu  Yüz tanıma sistemi nedir ? Yüz tanıma, bireylerin yüzünü kullanarak onların kimliğinin tanımlanmasını ve doğrulanmasını sağlayan bir sistemdir. Yüzün algılanması, analizi, görüntünün veriye çevrilmesi ve eşleştirmesi adımlarını takiben bu işlemler gerçekleştirilir ve yüz tanıma işlemi tamamlanır.…

uluslararası biyometrik veri standarları ıso ISOIEC 247452022 ISO 2247452022 marka hukukunda gerçek hak sahipliği marka hukuku

Okuma Süresi: 10 Dakika ULUSLARARASI BİYOMETRİK VERİ STANDARTLARI: ISO/IEC 24745 Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizliliğin korunması – Biyometrik bilgilerin korunması (biyometrik veri standartları) ISO/IEC 24745:2022 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fb018742-972d-4e70-82d3-b8fe3ecc2b3b/iso-iec- 24745-2022 Önsöz (biyometrik veri standartları) ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) dünya çapında standardizasyon için uzmanlaşmış sistemi oluşturur. ISO…

Okuma Süresi: 2 Dakika Makalemizde Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu konusunu inceleyeceğiz. Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu  Kişisel Veri, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 3.maddesinin, d bendinde tanımlandığı üzere. “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Kişisel veri, bireylerin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri…

Okuma Süresi: 2 Dakika Veri Güvenliği ve Oyun Geliştirme 1.      Giriş Oyun geliştirme, günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Ancak bu sektörde, oyuncuların kişisel verilerinin güvenliği konusunda bazı sorunlar yaşanabilir. Oyuncuların kişisel bilgileri, oyun içi ödemeler, sosyal medya bağlantıları ve diğer veri toplama işlemleri yoluyla toplanabilir. Bu nedenle, oyun…

Okuma Süresi: 2 Dakika Kişisel Verileri Koruma Kurumu TikTok Cezası  1. Karar Konusu Olay  Bir sosyal medya platformu olan TikTok hakkında, kullanıcılarından alması gereken açık rızayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak almadığı, verilerin işlenmesi konusunda hukuka aykırı davrandığı ve yazılımında bazı güvenlik açıklıklarının bulunduğu şikayetleri…

Okuma Süresi: 3 Dakika Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Hukuki Niteliği Kişisel Veri Kişisel veri, kişiye ait olan belirlenebilen veya belirlenebilir her somut şey olarak tanımlanabilir. Günümüz dijital çağında verilerin ekonomik bir araç olarak kullanılmasıyla oluşan veri akışını düzenleme gerekliliği sebebiyle verilerin kullanılması ve korunması kapsamında adımlar atılmaktadır. Bu…