KategoriKişisel Verilerin Korunması

uluslararası biyometrik veri standarları ıso ISOIEC 247452022 ISO 2247452022

Okuma Süresi: 10 Dakika ULUSLARARASI BİYOMETRİK VERİ STANDARTLARI: ISO/IEC 24745 Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizliliğin korunması – Biyometrik bilgilerin korunması (biyometrik veri standartları) ISO/IEC 24745:2022 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fb018742-972d-4e70-82d3-b8fe3ecc2b3b/iso-iec- 24745-2022 Önsöz (biyometrik veri standartları) ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) dünya çapında standardizasyon için uzmanlaşmış sistemi oluşturur. ISO…

Okuma Süresi: 2 Dakika Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu  Kişisel Veri, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 3.maddesinin, d bendinde tanımlandığı üzere. “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Kişisel veri, bireylerin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgilerini içerdiği gibi, aynı zamanda fiziki, ekonomik…

Okuma Süresi: 2 Dakika Veri Güvenliği ve Oyun Geliştirme 1.      Giriş Oyun geliştirme, günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Ancak bu sektörde, oyuncuların kişisel verilerinin güvenliği konusunda bazı sorunlar yaşanabilir. Oyuncuların kişisel bilgileri, oyun içi ödemeler, sosyal medya bağlantıları ve diğer veri toplama işlemleri yoluyla toplanabilir. Bu nedenle, oyun…

Okuma Süresi: 2 Dakika Kişisel Verileri Koruma Kurumu TikTok Cezası  1. Karar Konusu Olay  Bir sosyal medya platformu olan TikTok hakkında, kullanıcılarından alması gereken açık rızayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak almadığı, verilerin işlenmesi konusunda hukuka aykırı davrandığı ve yazılımında bazı güvenlik açıklıklarının bulunduğu şikayetleri…

Okuma Süresi: 3 Dakika Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Hukuki Niteliği Kişisel Veri Kişisel veri, kişiye ait olan belirlenebilen veya belirlenebilir her somut şey olarak tanımlanabilir. Günümüz dijital çağında verilerin ekonomik bir araç olarak kullanılmasıyla oluşan veri akışını düzenleme gerekliliği sebebiyle verilerin kullanılması ve korunması kapsamında adımlar atılmaktadır. Bu…

Unutulma hakkı ABAD Google kararı dijital etik ve hukuk internet siteleri ve kişisel verilerin korunması kvkk 6698

Okuma Süresi: 2 Dakika İnternet Siteleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kişisel verilerin korunması  internetin gelişmesi ile hayatımızda daha fazla yer edinen hukuki kurumlardan olmuştur. Bir kişiyi tanımlanabilir kılacak her türlü veri olarak belirtilebilecek kişisel verilerin diğer kişiler (veri sorumlusu) tarafından alındığı ortamlardan birisi de internet siteleridir. İnternet sitelerinde kişisel…

Okuma Süresi: 3 Dakika Deepfake Ve Kişisel Veriler A. Giriş Hepimiz sosyal platformlarda içerik paylaşıyoruz. Bu bazen anı ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf veya o anı tekrar yaşamak için video oluyor. Bazen de sadece eğlenmek için bazı uygulamaları kullanarak bu içerikleri oluşturuyoruz ve paylaşıyoruz. Peki tüm bunları yaparken kullandığımız uygulamaların…