Kitap İncelemesi: NFT’ler Açısından Mali Hakların Devri Sözleşmesi

Okuma Süresi: 2 Dakika

Makalemizde NFT’ler Açısından Mali Hakların Devri Sözleşmesi kitabını inceleyeceğiz.

NFT’ler Açısından Mali Hakların Devri Sözleşmesi

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Onur SARI

Kitap İncelemesi

İlk olarak 2008 yılında kimliği belirsiz bir grup ya da kişi olan Satoshi Nakamato’nun yayınlamış olduğu manifestoyla hayatımıza giren blokzincir teknolojisi her gün hayatımızda daha fazla yer etmektedir. İlk olarak kripto paralar ile hayatımıza giren bu teknoloji; akıllı sözleşmeler, DAO’lar (Decentralized Autonomous Organization) ve NFT’ler (Non Fungible Token) gibi yeni kripto varlıklarla hayatımızda yeni şekillerde yer edinmeye devam etmektedir.

NFT’ler de yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere bir çeşit kripto varlık olup kripto paralara nazaran yeni yeni hayatımıza girmeye başlamışlardır. NFT’lerin kripto paralardan en büyük farkı “misli olmayan jeton” olarak dilimize çevrilmeleri sebebiyle ikame edilemeyen, başka bir değişle eşsiz kripto varlıklardan olmalarıdır.

Ancak, kripto paralara nazaran yeni hayatımıza giren NFT’ler hakkında ne yazık ki kripto paralar da olduğu gibi özellikle de dilimizde yazılmış pek bir eser bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Dr. Öğr. Üyesi Sayın Onur Sarı tarafından kaleme alınan işbu eser ülkemizde NFT alanında hem hukuk hem de sektörel olarak kaleme alınmış en ayrıntılı eserlerden biridir. İşbu sebeplerden ötürü, tarafımızca da işbu eseri inceleme zorunluluğu hasıl olmuştur.

        Kısaca Kitap İçeriği

            Kitabın ilk bölümünde blokzincir teknolojisi ve blokzincir teknolojisi sayesinde karşımıza çıkan ürünlere yer verilmiş; bu kapsamda, NFT’lerin tanımına ve hukuki niteliğine farklı hukuk sistemleri karşılaştırılarak yer verilmiş ayrıca NFT ve NFT’lere ilişkin eser sahipliği ve eser sahipliğine ilişkin mali ve manevi haklar bu bölümde detaylı bir şekilde bu bölümde ifade edilmiştir.

İkinci bölümde ise de NFT ve mali hakların devri sözleşmesine yer verilmiştir. Bu kapsamda; ruhsat sözleşmesi ve mali hakların devri sözleşmeleri karşılaştırılmış, mali hakların devri sözleşmesinin şeklen nasıl yapılacağı neler içermesi gerektiği ve bu sözleşme kapsamında tarafların hak ve borçları bu bölümde detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca bu bölümde akıllı sözleşmelerin ne olduğu ve hem fiilen hem de hukuken nasıl kurulacağı detaylı bir şekilde açıklanmış olup NFT’lere ilişkin mali hakların devri sözleşmesinin akıllı sözleşmeler kapsamında nasıl yapılacağı da bu bölümde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kitabın üçüncü ve son bölümünde de mali hakların devri sözleşmesinin nasıl sona ereceği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu bölümde sona erme halleri tek tek detaylı olarak ayrıntılı bir şekilde ayrı başlıklarla açıklanmıştır.

        Genel Değerlendirmeler

            Öncelikle yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Dr. Öğr. Üyesi Sayın Onur Sarı tarafından kaleme alınan işbu eser ülkemizde NFT alanında hem hukuk hem de sektörel olarak kaleme alınmış ilk ve en ayrıntılı eserlerden biridir. NFT hayatımıza yeni girmiş bir konudur. NFT’lerin özellikle ikame edilemeyen ve eşsiz kripto varlık olmaları nedeniyle 5846 sayılı FSEK kapsamındaki eserler bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kitap da içerdiği bilgiler nedeniyle hem hukukçuların hem de sektörden kişilerin bilgi edinebileceği bir kitap olup bu alanda çalışan kişilerin mutlaka edinmesi gereken bir üründür.

Dolayısıyla, piyasadaki en kapsamlı ve güncel kitaplardan birisi olan “NFT’ler Açısından Mali Hakların Devri Sözleşmesi” kitabı için sayın Dr. Öğr. Üyesi Sayın Onur Sarı’ya teşekkür ederiz.

İncelemeyi Kaleme Alan: Av. Baran Can KAYA / BCK Hukuk Bürosu

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Diğer kitap incelemelerimizi bağlantıdan görebilirsiniz.