Kitap İncelemesi: Robot Yargıçlar

Okuma Süresi: 2 Dakika

Robot Yargıçlar

Yazar: Dr. Gizem Gültekin Várkonyi

Kitap incelemesi

Teknolojik gelişmelere bir dönüm noktası niteliği teşkil eden yapay zekanın doğuşu ile hayatımızın her alanında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bilim kurgu çatısı altında yıllarca ekranlarda ve kitap sayfalarında bizlere yansıtılanlar sebebiyle yapay zeka ve türevlerine yönelik korku motifli bakış açısı özellikle son yıllarda insanoğlunun robotlarla uyum içinde ortaya çıkardığı çalışmalar sebebiyle bir nebze olsun kırılmıştır.

Kamudaki tartışmalar bir yana yapay zeka ve robotik teknolojiler ile ilgili akademik tartışmalar da bu denli revaçtayken hukuki yönden etkilerini incelememek söz konusu dahi olamazdı. Yargı sisteminin teknolojik gelişmelerle olan etkileşimi, bu konuda dünya çapında atılan adımlar ve yazarın yoğun araştırmalar ve bilgi birikimini okuyucuya hitap edecek şekilde açıkladığı temiz Türkçesiyle hem bu konuda uzmanlığa sahip olup gelişme kat etme maksadıyla hareket edenlere hem de günümüzde oldukça revaçta olan yapay zeka tartışmalarının alengirli yollarına kendini ilk defa teslim edecek olanlara bu denli karmaşık konular içinde boğulmadan anlama imkanı sunmuştur.  Titizlikle ele aldığı araştırmalarında zaman zaman dipnotlarda yahut açıkça dikkat çekilmek istenen yerlerin belirtilmiş olması hususu okurun bilgi yığını içinde kaybolmasını engellemiştir.

Kitap içeriğinin değerlendirilmesi

Kitabın ilk bölümünde okuyucunun sonraki bölümlerde detaylandırılacak olan robot yargıçların işleyişini net olarak kavrayabilmesi amacıyla işin teknik kısmı hakkında akılda kalıcı örneklerle somutlaştırılarak ve dünya ülkelerinden uygulama bazında örnekler sunularak anlatıma canlılık katılmıştır.

İkinci bölümde robot yargıçların teknik ve sosyal açıdan gerçekleştirilebildiği takdirde yargı sistemine sunacağı avantajlar üzerinde detaylı biçimde durulmuştur.

  Üçüncü bölümde ise ikinci bölümde çizilen rasyonel şekilde geliştirilmiş ve mükemmel işleyerek avantajlarını dağıtan bir yapay zeka figürünün tam aksine olası riskler ve engeller üzerinde durularak objektif şekilde okuyucuya çok yönlü bakış açısı geliştirme fırsatı sunulmuştur.

  Son bölümde kitabın önceki bölümlerinde vurgulanan kısımlar değerlendirilerek yazarın geleceğe dair senaryoları aktarılmıştır. Yazar alışılagelmiş kitapların aksine kitap başındakileri pasif okur kimliğinden sıyrılmaya teşvik ederek fütüristik bir yaklaşımla kaleme alınmış olaylar dizisinde okuyucuları aktif rol almaya davet etmiştir.

Genel Değerlendirme

Kitabın kaleme alınmasında ana fikir; robot yargıçların uygulama çemberi içinde hayat bulması sağlanılarak burada karşılaşacakları risklerin tespiti ve ortadan kaldırılması ile robot yargıçlar ve meslek mensupları arasında yaratılacak olan işbirliklerinin mesleki hayata yansıyacak olan avantajları üzerinde durulmuştur.

Avrupa sınırları içerisinde hakkında oldukça yazılıp çizilen fakat Türkiye’de arka planda kalmış bir konuya ışık tutarak bizleri aydınlattığı kitabı “Robot Yargıçlar” için sayın Dr. Gizem GÜLTEKİN –VARKONYI’ye teşekkür ederiz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Diğer kitap incelemelerimizi bağlantıdan görebilirsiniz.

İncelemeyi Kaleme Alan: Bengisu DOĞDU