Kitap İncelemesi: Siber Güvenliğe Giriş

Okuma Süresi: 2 Dakika

Makalemizde Siber Güvenliğe Giriş Bilgisayar Güvenliği ve İnternet – Araçlar ve Mücevherler kitabını inceleyeceğiz.

(Computer Security and the Internet: Tools and Jewels (Information Security and Cryptography))

Yazar: Paul C. van Oorschot

Çeviri: Prof. Dr. Kemal Bıçakcı

Kitap İncelemesi:

Siber güvenlik alanında oldukça kapsamlı bilgileri içeren kitap Prof. Dr. Kemal BIÇAKÇI tarafından dilimize çevrilerek bu alanda Türkçe yayın eksikliğine bir nebze olsun çare olmuştur. Kitap Palme Yayınevi tarafından Aralık 2021 tarihinde basılmış ve satışa sunulmuştur.

Kitap, bilgisayar ve İnternet güvenliğine ilişkin kısa ama kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Eğitim kurumlarında öğrencilere verilecek siber güvenlik derslerinde kullanılabilecek seviyede hazırlanmış olduğu görülmektedir. Eğitim kurumlarının yanında, bilişim güvenliği alanlarında çalışan mühendisler, bilgi işlem uzmanları, yazılım geliştirme uzmanları, teknik yöneticiler ve bu alanda çalışan bilişim güvenliği konusunda temel bir yayın arayan herkes tarafından yapılacak çalışmalarında rahatça kullanılabilecekleri bir kaynaktır.

Bilişim güvenliği alanındaki temel konular oldukça geniş ve kapsamlıdır. Kitap bu kapsamlı bilgilere sahip alanda özünü muhafaza ederek kısa ve doyurucu bilgiler sunmaktadır. Oldukça kapsamlı ve geniş bir alanı 376 sayfaya sığdırarak bu alanda bir başvuru kaynağı olmaktadır.

İlk bölümde siber güvenlik konsepti ve temel ilkeleri tanıtılarak bu alanda kitaba genel bir giriş sağlanmıştır. Yazar, siber güvenlik ilkelerini kısa ve öz olarak okuyucunun faydasına sunmuştur. Devam eden bölümlerde Bilgisayar ve İnternet güvenliğini anlamak için planlı bir anlatım uygulanmıştır. Her konu ile ilgili uygulama ve örnekler verilerek hem konunun daha rahat anlaşılması sağlanmış hem de konuların gerçek dünya ile ilişkisi kurulmuştur.

Her düzeyde okuyucuya hitap edebilecek bir dilde yazılması nedeniyle okuyucuda bir teknik altyapı bilgisi zorunluluğu gerektirmemektedir. Ancak yazım dili teknik altyapıya sahip okuyucuyu da sıkmadan yeni bilgiler verebilecek seviyededir. Bilişim güvenliği uzmanlarına hitap edecek ayrıntılı anlatımlar da kitapta mevcuttur. Lisansüstü öğrenciler için ek araştırma yapabilmeleri için bir köprü oluşturabilecek referanslar bulunmaktadır.

Siber güvenlik alanında her seviyede okuyucuya hitap edecek kapsamda bir kaynağı dilimize kazandıran Prof. Dr. Kemal Bıçakçı’ya Hukuk ve Bilişim Dergisi olarak teşekkür ederiz.

Yazar Hakkında

Prof. Dr. Kemal Bıçakcı, 15 yıldan fazla süredir Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Ağları, Kriptografi ve diğer alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde lisans mezuniyet projesi ile başlamış ve güvenlik ile ilgili konularda 25 yılı aşkın araştırma deneyimine sahiptir. Mevcut araştırma alanları arasında bilgi güvenliği, uygulamalı kriptografi, insan ve bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik konuları yer almaktadır. Yirmiden fazla uluslararası dergi ce otuzdan fazla konferans makalesi yazmıştır. Kemal Bıçakcı, hali hazırda İTÜ Bilişim Enstitüsünde ders vermektedir.

İncelemeyi Kaleme Alan:

Yük. Müh. Av. Murat Osman KANDIR / Hukuk ve Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Makalemizde Siber Güvenliğe Giriş konusunu inceledik.