kripto para

Kripto Paraların Yeri ve Önemi

Paylaş
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto Paraların Yeri ve Önemi

Kripto paralar; blockchain adı verilen teknolojiyi kullanarak, bütünüyle dijital ortamda yapılan, fizikî dünyada karşılığı olmayan türlerdir. Merkezî bir sisteme veya hiçbir ulusal para birimine bağlı değillerdir.[*] Kripto paralar merkezi bir otoriteye bağlı olmaksızın ortaya çıktıkları için güvenilirliği hukuk sistemimizdeki yeri de sorgulanmaya başlanmıştır.
Kripto paraların merkezi bir otoriteye bağlı olmaması ve istenirse yatırımcısının da gizli tutulmasından kaynaklı denetimsel zaafiyetler de beraberinde gelmiştir.Tüm dünyada kripto paraların hukuki olarak güvenliği tam olarak sağlanamadığı için yatırımcısı açısından güvenli bir liman olarak görülmemektedir.Bu konuda yapılan açıklamalar da bunu doğrular niteliktedir.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2013/32 sayılı basın açıklamasında herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin’in, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmediğine, bu nedenle de kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmediğine yönelik açıklama yapılmıştır. Resmi bir para birimi olmaması, herkes tarafından üretilebilecek niteliklere sahip olması, sanal cüzdanda taşınması gibi özelliklerinden kaynaklı, hukuki olarak temellendirilememiştir.Devinimsel bir süreç içerisinde bulunmamızdan kaynaklı olarak kripto paranın yani elektronik paranın geleceğin parası olduğunu düşünen yatırımcı ve finans uzmanları da bulunmaktadır.
Kripto para denetimleri ve kullanımı açısından Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.Bu açıklamaların üzerine yatırımcısı açısından soru işaretleri barındırmaya devam etmiştir.Yurtdışındaki mevzuatlarda da fikir birliği sağlanamamıştır.Yurtdışında bu konu ile ilgili bir çok uyuşmazlık bulunmaktadır ama hiçbiri hukuki olarak temellendirilememiştir.
Sonuç olarak Kripto paraların denetim ve düzenleyici olarak bir merkeze bağlı olmamasından kaynaklı bağımsız para olarak kabul edilmiştir.Yatırımcısı tarafından soru işaretleri giderilmediği için de güvenli yatırım olarak dünya piyasalarında şu durumda yer bulamamıştır. Bunun aksi görüşte olan finans uzmanları da güvenli ve gelecegin parası olarak da kabul edilebilir olduğunu düşünen bir kesim de bulunmaktadır.
* Tevetoğlu, Mete: “Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku Perspektifinden Bitcoin Davaları”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C.9, No:34, 2020, s.550.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.