Privacy By Design: Gizlilik Odaklı Yapay Zeka Sistemleri Ve Veri Güvenliği

Okuma Süresi: 4 Dakika

Privacy By Design: Gizlilik Odaklı Yapay Zeka Sistemleri Ve Veri Güvenliği

Giriş

Yapay zeka sistemlerinin giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, gizlilik ve veri güvenliği meseleleri her geçen gün daha da önemli bir hâl almaktadır. Privacy by Design, yani Gizlilik Odaklı Tasarım, yapay zeka sistemlerinin tasarım sürecinin en temel noktasına gizlilik ilkelerini yerleştiren bir yaklaşımdır. Bu özgün yaklaşım, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin kullanıcıların verilerini koruyabilmesi ve bu verileri güvenli bir biçimde işleyebilmesi için güçlü bir çerçeve sunar. Bu yazıda, Privacy by Design prensiplerini inceleyerek, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin tasarımında veri güvenliği unsurlarını ele almaya odaklanacağız.

Privacy by Design Nedir?

Privacy by Design (Gizlilik Odaklı Tasarım), gizlilik ilkesini ve veri güvenliğini, yapay zeka sistemlerinin tasarım sürecinin başından itibaren gözetmeyi hedefler. Bu yaklaşım, kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve gizliliğinin sağlanması için önceden önlemler almayı amaçlar. Gizlilik Odaklı Tasarım, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin tasarımında şu prensipleri içerir:

 • Önceden Planlama: Gizlilik, yapay zeka sistemlerinin tasarımının temel bir bileşeni olarak ele alınmalı ve başlangıçtan itibaren önceden planlanmalıdır. Gizlilik önlemleri, tasarım sürecinin her aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Varsayılan Gizlilik: Gizlilik, yapay zeka sistemlerinin varsayılan ayarlarına entegre edilmelidir. Kullanıcıların gizlilik tercihlerini aktif olarak belirtmeleri gerekmeksizin, gizlilik önlemleri otomatik olarak devreye girmelidir.
 • Tam İşlevsellik: Gizlilik önlemleri, yapay zeka sistemlerinin işlevselliğini kısıtlamamalıdır. Kullanıcılar, gizliliklerini korurken aynı zamanda sistemin sağladığı hizmetlerden tam olarak yararlanabilmelidir.
 • Şeffaflık ve Anlaşılırlık: Yapay zeka sistemlerinin çalışma prensipleri ve veri işleme süreçleri kullanıcılara şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Kullanıcılar, verilerinin nasıl işlendiğini anlayabilmeli ve sistemin kararlarını sorgulayabilmelidir.
 • Güçlü Güvenlik: Gizlilik odaklı yapay zeka sistemleri, veri güvenliği için güçlü güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır. Veriler, yetkisiz erişimden korunmalı ve güvenli bir şekilde depolanmalıdır.

Gizlilik Odaklı Yapay Zeka Sistemlerinde Veri Güvenliği

Privacy by Design prensipleri, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin tasarımında veri güvenliğini de önemser. Veri güvenliği, kullanıcıların kişisel verilerinin yetkisiz erişimden, kötü niyetli kullanımdan ve veri ihlallerinden korunmasını sağlar. Aşağıda, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinde veri güvenliği için dikkate alınması gereken önemli hususlar bulunmaktadır:

 • Veri Şifreleme: Hassas verilerin şifrelenerek depolanması ve iletilmesi, veri güvenliğinin temel bir unsuru olarak kabul edilir. Şifreleme algoritmaları, verilerin yetkisiz erişimden korunmasını sağlar.
 • Veri Erişim Kontrolleri: Yapay zeka sistemlerine erişimi olan kişilerin ve süreçlerin sınırlanması önemlidir. Veri erişim yetkileri, kullanıcıların güvenliği ve gizliliği için hassas bir şekilde yönetilmelidir.
 • Veri İhlali Önlemleri: Veri ihlalleri kaçınılmaz olabileceğinden, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinde veri ihlali önleme mekanizmaları bulunmalıdır. Bu mekanizmalar, veri ihlali durumunda hızlı tepki verilmesini ve zararın en aza indirilmesini sağlar.
 • Veri Silme Politikaları: Kullanıcıların talebi doğrultusunda verilerin silinmesini sağlayan politikalar benimsenmelidir. Verilerin gereksiz şekilde saklanması yerine, kullanıcıların veri silme hakkına saygı gösterilmelidir.
 • İkincil Kullanım Önlemleri: Kullanıcıların verilerinin ikincil amaçlarla kullanımını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Veriler, yalnızca belirli bir amaç için kullanılmalı ve kullanıcıların izni olmadan başka amaçlarla paylaşılmamalıdır.
 • Veri Minimizasyonu: Günümüzde teknoloji hızla ilerlerken, yapay zeka sistemlerinin gelişimi ve kullanımı da büyük bir ivme kazanmaktadır. Ancak, bu teknolojik ilerlemeyle birlikte gizlilik konusu da önemli bir tartışma haline gelmektedir. Yapay zeka sistemleri, büyük miktarda veri kullanarak öngörülerde bulunurken, kullanıcıların gizliliği ve veri güvenliği konuları da göz ardı edilmemelidir. Bu noktada, gizlilik odaklı yasa ve yapay zeka sistemlerinin tasarımı ve iyileştirme önerileri önem kazanmaktadır. Bu blog yazısında, veri güvenliği, etik değerler ve kullanıcı hakları gibi temel konuları ele alarak, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin nasıl tasarlanması gerektiğini inceleyeceğiz.
 • Anonimleştirme: Gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin tasarımında, veri minimizasyonu ve anonimleştirme ilkeleri büyük önem taşır. Veri minimizasyonu ilkesi, sadece gerekli ve özelleştirilmiş verilerin toplanmasını öngörmektedir. Örneğin, bir yapay zeka sistemi için kullanıcıların hassas kişisel verilerine ihtiyaç duyuluyorsa, sadece bu verilerin toplanması ve diğer gereksiz bilgilerin göz ardı edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, anonimleştirme teknikleri de kullanıcı gizliliğini koruma amacıyla etkili bir şekilde kullanılabilir. Anonimleştirme yöntemleri, kişisel verilerin kimlik bilgilerini gizleyerek, kullanıcıların anonim kalmasını sağlar. Bu şekilde, yapay zeka sistemleri veri analizi yaparken kullanıcıların gizliliği güvence altına alınmış olur.
 • Veri Güvenliği ve Erişim Kontrolü: Yapay zeka sistemlerinin kullanıcı verilerini güvende tutmak için veri güvenliği önlemleri alınmalıdır. Veri güvenliği, veri şifrelemesi, güvenli iletişim protokolleri, yetkilendirme ve kimlik doğrulama gibi teknik önlemleri içerir. Verilerin şifrelenmesi, yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar ve verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Ayrıca, erişim kontrol mekanizmaları da kullanılmalıdır. Kişisel verilere sadece yetkilendirilmiş kişiler erişim sağlamalıdır. Yapay zeka sistemlerinin tasarımında, veri güvenliği ve erişim kontrolü unsurları dikkate alınmalıdır.
 • Etik Değerler ve Sorumluluk: Yapay zeka sistemlerinin tasarımında etik değerler ve sorumluluk ilkesi büyük bir öneme sahiptir. Yapay zeka sistemlerinin kullanıcıların gizliliğini korumak için etik standartlara uyması gerekmektedir. Örneğin, kullanıcıların izni olmadan kişisel verileri paylaşmamalı veya kötüye kullanmamalıdır. Ayrıca, yapay zeka sistemleri tarafından alınan kararların adil, şeffaf ve anlaşılır olması için karar verme süreçleri, etik ilkelere uygun tasarlanmalı ve kullanıcıların haklarını koruyacak şekilde planlanmalıdır. Etik değerlerin ve sorumluluk ilkesinin yapay zeka sistemlerinin tasarımında ve kullanımında gözetilmesi gerekmektedir.
 • Kullanıcı Hakları ve Bilgilendirme: Gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin tasarımında, kullanıcı haklarına saygı duyulması ve kullanıcıların bilgilendirilmesi önemlidir. Kullanıcılar, kendi verileriyle ilgili bilgiye sahip olmalı ve bu verilerin nasıl kullanıldığını anlamalıdır. Yapay zeka sistemleri, kullanıcılara veri kullanımı ve işleme yöntemleri hakkında şeffaf bir şekilde bilgi sunmalıdır. Kullanıcılar, verilerinin nasıl toplandığını, hangi amaçlarla kullanıldığını ve kimlerle paylaşıldığını bilme hakkına sahiptir. Ek olarak, kullanıcıların verilerini düzeltme, silme veya erişimi engelleme gibi haklara da sahip olması önemlidir. Kullanıcıların bilgilendirilmesi ve haklarının korunması, gizlilik odaklı yapay zeka sistemlerinin tasarımında dikkate alınması gereken unsurlardır.

Sonuç

Herhangi bir işletme veya şirket, yapay zeka kullanıyorsa, bu teknolojinin daha geniş etik etkilerini de göz önünde bulundurmalıdır. Bu, işletmenin, çalışanların, çevrenin, toplulukların ve ülkelerin yapay zeka kullanımının muhtemel etkilerini geniş bir geleceğe dönük bir bakış açısıyla değerlendirmeyi içerir.

Büyük işletmelerin ayrıca geniş sorumluluk çerçevesine uyumun sağlanması için operasyonel önlemler alması gerekir. Örneğin, yapay zeka robotu tasarlanırken, yazılan kod veri minimizasyonu ilkesi doğrultusunda sadece amaca yönelik verileri toplayacak şekilde oluşturulmalıdır. Ya da şirketin hangi yönetim kurulu komitesinin yapay zeka kullanımının geniş etkilerini değerlendirmekle görevlendirileceği konusunda bir plan yapılmalıdır ve bu alandaki denetim için doğru uzmanlığa nasıl erişim sağlayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

İşbu blog yazısı, ChatGPT tarafından üretilen bir yapay zeka modeli olan GPT-3.5’in yardımıyla, Yazar tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmeksizin ve hukuki tavsiye sağlama amacı taşımaksızın hazırlanmıştır.

Av. Işkın İdil Kunt adlı yazarın tüm blog yazılarını bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayı’sını okumak için bu bağlantıya tıklayınız.