KategoriRekabet Hukuku

Okuma Süresi: 2 Dakika Rekabet Hukukunda Pişmanlık Rekabet hukuku nezdinde en sakıncalı ihlal türü olarak kabul edilmekte olan karteller, Rekabet Kurumunun (“Kurum”) genel tanımlamasına göre belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti azaltmak yahut kısıtlamak amacı güdülerek piyasada faaliyet göstermekte olan teşebbüsler arasında gizli veya açık olacak şekilde gerçekleştirilen…

Okuma Süresi: 7 Dakika Rekabetin Korunması GİRİŞ Rekabet, temelde teşebbüsler arası bir yarıştır. İki veya daha çok işletmenin, diğer işletmeler karşısında kendi ürün veya hizmetlerinin tercih edilmesi konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler, yarışma, rakip olma halidir. Liberal ekonomi sisteminin ortaya çıkışı ile birlikte (serbest piyasa ekonomisi) fiyatın serbestçe düzenlenmesi, dolayısıyla rekabet…

Okuma Süresi: 2 Dakika BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA YAPAY ZEKA STRATEJİSİ VE APPLE DAVASI Savunma Yapay Zeka Stratejisi Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, 15 haziran 2022 tarihli silahlı kuvvetlerin yeteneklerinde gelişim sağlaması için araştırma geliştirme ve deneylere nasıl bir öncelik vereceğini konu alan bir Savunma Yapay Zeka Stratejisi yayınladı. (yapay zeka…

e-ticarette tüketici hukuku uygulamaları e-ticaret tüketici kanunu değişikliği hakim durumun kötüye kullanılması rekabet hukuku mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklikler e-ticaret

Okuma Süresi: 4 Dakika Rekabet Hukuku ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Rekabet hukukunda hakim durumun kötüye kullanılması hususu birçok ülkede Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun doğuşuna sebep olmuştur. Rekabet hukuku için önem arz eden işbu konuyu detaylıca  açıklamadan önce hakim durumun tanımına bakmak yerinde olacaktır. 1. Tanım (Hakim Durumun Kötüye…

Okuma Süresi: 2 Dakika Kamouyuna Yansıyan Ve Gündem Olan Limon Ürününün Toptan Satışında Ortaya Çıkan Fiyat Artışının Rekabet Kurulu Tarafından İncelenmesi 1-) Rekabet Kurulu tarafından  limon ürününün toptan satışında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmiştir. Rekabet Kurulu, soruşturma…

Okuma Süresi: 4 Dakika REKABET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USULÜ Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurulu Rekabet hukukunda Rekabet Kurulu inceleme ve araştırma usulü detaylı olarak 4054 sayılı RKHK da düzenlemiştir. İşbu Kanun uyarınca Rekabet Kurulu’nun hangi durumlarda inceleme başlatacağına, bu incelemelerde hangi yetkileri ne kapsamda kullanacağına, incelemeleri ne kadar…

Okuma Süresi: 5 Dakika 12.11.2020 Tarihli Rekabet Kurulu Google Kararı Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte teşebbüsler arasında rekabet gittikçe artmaktadır. Rekabetin artması ile hakim durumda olan şirketlerin bu durumu kötüye kullanması gibi durumlar vuku bulabilmektedir. Bu gibi ihlallere Rekabet Kurulu yüzlerce karara imza atmış bulunmaktadır. İşbu yazımızda Rekabet…