Etiketlertck

Okuma Süresi: 2 Dakika Makalemizde Bilişim Suçlarında Yapay Zeka Kullanımı Hukuki Boyutları ve Geleceği konusunu inceleyeceğiz. Bilişim Suçlarında Yapay Zeka Kullanımının Hukuki Boyutları ve Geleceği Bilişim teknolojileri, günümüzde birçok sektörde olduğu gibi hukuk alanında da önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu yeniliklerden biri de yapay zeka (YZ) teknolojilerinin hukuk uygulamalarında…

Okuma Süresi: 6 Dakika Yapay Zekanın Hukuki ve Cezai Sorumluluğuna İlişkin Öneriler Ve Elektronik Kişilik Genel Olarak Yapay Zeka Kavramı Yapay zeka (AI), özellikle akıllı bilgisayar programları olmak üzere akıllı makineler üretme bilimi ve mühendisliğidir. İnsan zekasını anlamak için bilgisayarları kullanmaya benzer bir görevle ilgilidir, ancak AI, biyolojik olarak…

Okuma Süresi: 5 Dakika Aktif Saldırı Tespit Ve Önleme Sistemlerinin Bilişim Suçları Açısından İncelenmesi Bilişim teknolojileri günümüzde gelişmeye devam ederken bir yandan hız, erişim ve kolaylık sağlaması vazgeçilmez olmasını sağlarken, diğer yandan da bilişim suçlarının artışı kaçınılmaz bir gerçek haline gelmektedir. Bilişim suçlarının binlerce örneğine rağmen; siber saldırılar, fidye…

Okuma Süresi: 2 Dakika Makalemizde Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu konusunu inceleyeceğiz. Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu  Kişisel Veri, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 3.maddesinin, d bendinde tanımlandığı üzere. “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Kişisel veri, bireylerin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri…

Okuma Süresi: 9 Dakika Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Soruşturma Yöntemleri 1.      Genel Olarak Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte kanunilik ilkesi çerçevesinde bilişim suçlarının ilk defa ceza kanunlarına girmesi ilk defa Fransa’da “godfrain yasası” olarak bilinen 05.01.1988 tarihli “Bilişim Sahtekarlığına İlişkin Kanun” ile gündeme gelmiştir. Bu yasa sonrasında başta…

Okuma Süresi: 2 Dakika Türk Ceza Kanunu’ndaki Dolaylı Bilişim Suçları: Nitelikli Hırsızlık ve Nitelikli Dolandırıcılık Bilişim Suçu Bilişim teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve insanların yaşamlarının önemli ölçüde etkileyerek adeta yeni bir hayat tarzı ortaya çıkarmaktadır. Hukuk ve insan kavramlarının bütünleşik yapısı gereği sosyal hayattan bağımsız olarak hukuki ihtilaf…

Okuma Süresi: 5 Dakika Kadınlara Yönelik Siber Şiddet A. Giriş Siber zorbalık, bilişim sistemleri ve genellikle sosyal medya araçları kullanılarak mağduru korkutmak, kızdırmak, utandırmak ve/veya aşağılamak kastı ile yapılan sistematik hareketler bütünüdür. Siber şiddet genellikle erişkin olmayan kişiler arasında vukuu bulmaktadır. Siber şiddet ise siber zorbalığın bir üst kümesi…