Yapay Zeka Meslektaşımız Artık Kürsüde!

Okuma Süresi: < 1 Dakika

Yapay Zeka Meslektaşımız Artık Kürsüde!

Kolombiya’da bir hakimin yargılama sürecinde yapay zekayı kullandığını ve bunun verdiği karara da etki ettiğini ifade etmesi dünya gündeminde ciddi bir ses getirdi. Yargıç Juan Manuel Padilla, maddi açıdan yeterli olmayan bir ailenin otizm teşhisi konulmuş çocuklarının doktor randevuları başta olmak üzere terapi süreci ve ulaşım gibi masraflarının sigorta üzerinden ödenmesine karar verdiği davada ChatGPT kullandığını ifade etti.

Bununla birlikte yapay zeka teknolojilerinin hızla yargı alanına girdiğini söylese de yargıçların yerine geçemeyeceğinin altını çizdi. Her ne kadar çocuk lehine karar verilse de bu kararda yapay zekanın etkisinin ne ölçüde olduğu bilinmiyor. Bu yönüyle ayrıca değerlendirildiğinde söz konusu durumun sorumluluk, etik ve yargılamanın hakkaniyeti açıdan tartışmaya açık olduğu söylenebilir.

Kaynak:

https://tr.euronews.com/2023/02/03/kolombiyada-bir-hakim-mahkemenin-kararini-chatgpt-yardimi-ile-aldigini-acikladi

Yapay Zeka, İnsan Hakları, Demokrasi Ve Hukukun Üstünlüğüne İlişkin Çerçeve Sözleşme Taslağı

Avrupa Konseyi Yapay Zeka Komitesi tarafından güncel bir sözleşmenin taslağı revize edildi. Her geçen gün hayatımızdaki etkinliği artan yapay zeka teknolojilerin uygulamasına ilişkin genel bir yasa tasarısı oluşturmak niyetiyle bir araya gelen komite insan haklarının, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesi hususlarını özellikle vurguladığı söylenebilir. Yalnızca taraf devletler için bağlayıcılığı olacak olan Taslak Sözleşme bünyesinde çeşitli hakları ve yükümlülükleri de beraberinde barındırıyor.

Yapay zekanın hukuka entegre sürecindeki düzenleyici rolü, şeffaflık ve denetlenebilirlik, kişisel verilerin korunması gibi hukukun temel ilkelerini oluşturan başlıklar da taslakta yer alıyor. Bununla birlikte insan haklarına ilişkin ihlallere ve bunların neticesinde meydana gelen zararlara ilişkin hesap verilebilirlik ve hukuki sorumluluk gibi bir mekanizmayı da öngörmesi söz konusu Taslak sözleşmenin ciddi manada ayrıntılı çalışıldığını gözler önüne seriyor.

Kaynak:

https://rm.coe.int/cai-2023-01-revised-zero-draft-framework-convention-public/1680aa193f

Yazar: Zeynep Rana Ünal

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayı’sını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yapay Zeka alanındaki tüm Blog yazılarımızı bağlantıdan okuyabilirsiniz.