YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE GELECEĞE DOĞRU… INTO THE FUTURE… WAIT!

Yapay Zeka Teknolojisi ile Geleceğe Doğru… Into the Future… WAIT!

 

Zamanın hızla aktığı, her şeyin bir devinim içerisinde değiştiği “Yeni Dünya”da iş ve sosyal hayatlarımız da optimizasyon üzerine kuruludur. Bu bağlamda “hız ve pratiklik” en önemli yeri teşkil etmektedir. “Günümüzün ve Geleceğin Dünyası’nda ayakta kalabilmek için geleneksel ve ergonomiklikten uzak yöntemler yetersizdir. Tam da bu noktada sahneye Yapay Zeka çıkmaktadır. Dijital Dönüşüm’ün başrol oyuncusu olan Yapay Zekâ; eğitim, sağlık, tarım, çevre, sanayi gibi veri akışının son derece hızlı olduğu alanlardan tutun da sosyoloji, sanat, felsefe gibi alanlara kadar her konuda karşımıza gelmekte ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

( bilişim suçları, bilişim hukuku )
Yapay Zekâ hızla yaşamımıza entegre olurken, onun sergilediği otonom davranışların yol açtığı olumlu/olumsuz sonuçları; hukuki, cezai, etik ve sosyolojik açılardan ele alma ihtiyacı doğmuştur. Bir konuyu farklı açılardan inceleyebilmek için öncelikle o konuda bilgi ve fikir sahibi olunması gerekir. Dünya ülkeleri, siyasi, ekonomik ve teknolojik alanlarda rekabet ederken farklı konumlarda olmanın yanı sıra; Yapay Zekâ ar-ge çalışmalarında da bambaşka seviyelerdedir. Ülkemizde de bu çalışmalarda tam bir doygunluk seviyesine ulaşılamamakla beraber, Yapay Zekânın önemi gün geçtikçe kavranmakta ve bu konuda çeşitli faaliyetler gösterilmektedir.

Günümüzün ve geleceğimizin sansasyonel bir gerçeği olan “Yapay Zekâ” hakkında yeni jenerasyonun bilgi ve bilinç sahibi olması önemlidir. Ülkemizin geleceğini ellerinde taşıyan genç nesil, bu denli elzem ve evrensel bir konuda hem fikir hem de söz sahibi olmalıdır. İşte, bu düşüncelerin verdiği heyecan ve şevkle yazdığımız, “Yapay Zeka ve Hukuk” konulu uluslararası projemiz: “INTO THE FUTURE…W(with)A(artificial)I(intelligence)T(technology)!”…

Into the Future… WAIT!, Selçuk Üniversitesi Hukuk ve Kariyer Topluluğu bünyesinde, benim de içerisinde yer aldığım özel bir proje ekibi tarafından; “Erasmus+ Gençlik Programı, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği“ kapsamında kaleme alınmıştır. Söz konusu proje, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren, “AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)” tarafından hibe desteğine uygun görülmüştür.

( bilişim suçları, bilişim hukuku, yapay zeka hukuku )
Projemiz, 5 günlük interaktif bir faaliyet programı çerçevesinde; “Yapay Zekâ Nedir?”, “Yapay Zekânın Dünü, Bugünü, Yarını”, “Toplumsal Yaşama Entegre Olan AI, Hangi Amaçlara Hizmet Edecektir?”, “Bu Bağlamda Yol Açabileceği Problemler Hukuksal Açıdan Nasıl İncelenecektir?” gibi noktalara temas etmeyi hedeflemektedir. Konya’da gerçekleşecek olan, “Yapay Zekâ Teknolojisi ile Geleceğe Doğru” Projemize; İtalya, Litvanya, Hırvatistan, Ürdün olmak üzere dört farklı ülkeden beşer kişi katılım sağlayacaktır. Böylelikle gençlerin ana ve yabancı dil becerileri geliştirilmiş, kültürel etkileşim sağlanmış olacaktır. Ayrıca bireylerin işbirliği içinde çalışma, yenilikçi fikirler üretme, çözüm odaklı düşünme, dijital yeterlilik, inisiyatif alma becerileri artırılacaktır. Yapay Zekâ alanında birbirinden çok farklı mertebelerde olan ülkelere mensup kişiler, durumlarını mukayese etmiş ve tazelenmiş perspektiflerle ufuklarını genişletmiş olacaklardır.