Yapay Zeka ve Kamu Hukuku Alanında Yeni Hukuki Zorluklar ve Çözüm Yolları

Okuma Süresi: < 1 Dakika

Yapay Zeka ve Kamu Hukuku Alanında Yeni Hukuki Zorluklar ve Çözüm Yolları

Gelişen teknoloji ile birlikte, yapay zeka uygulamaları hayatımızın birçok alanını etkilemekte ve kamusal süreçleri dönüştürmektedir. Ancak, bu teknolojik ilerleme beraberinde çeşitli kamu hukuku sorunlarını da getirmektedir. Yapay Zekanın etik, güvenlik ve hukuki boyutları, kamu hukukunu daha karmaşık bir hale getirmektedir.

Yapay Zekâ Kullanımı

En önemli husus; Yapay Zekanın veri gizliliği ve güvenliği konusundaki etkileridir. Kamu hizmetlerinde kullanılan Yapay Zekâ sistemleri, vatandaşların kişisel verilerini işlemekte ve depolamaktadır. Bu nedenle, kamu hukuku çerçevesinde, veri koruma yasaları ve güvenlik standartları bu teknolojinin uygulanmasında kritik öneme sahiptir.

Yapay Zekanın otomasyon yetenekleri, kamu karar alma süreçlerini değiştirebilir. Ancak, bu durum demokratik süreçlere şeffaflık getirme ihtiyacını doğurur. Kamu hukuku, Yapay Zekanın kullanımını denetlemek, açıklamak ve karar alma süreçlerini demokratik bir şekilde yönetmek için uygun çerçeveleri oluşturmalıdır.

Eşitlik ve ayrımcılık gibi konularda da Yapay Zekanın kullanımı tartışmalara yol açabilir. Algoritmaların toplumsal önyargıları içselleştirmesi, kamusal hizmetlerde eşitsizliğe neden olabilir. Bu durumda, kamu hukuku bu tür etik sorunlara karşı duyarlı olmalı ve düzenlemeler getirmelidir.

Buna ek olarak, Yapay Zekanın sorumluluk konusu da önemlidir. Eğer bir YZ sistemi hatalı bir karar verirse veya bir aksaklık olursa, bu durumda sorumluluk nereye aittir? Kamu hukuku, Yapay Zekanın kullanımından doğan sorumlulukları netleştirmeli ve etkili bir denetim mekanizması sağlamalıdır.

Sonuç

Yapay zekâ ve kamu hukuku arasındaki ilişki, gelişen teknolojiye uygun bir hukuki çerçeve oluşturma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Veri gizliliği, şeffaflık, eşitlik ve sorumluluk gibi konuları ele alan etkin bir kamu hukuku, Yapay Zekanın toplumumuz üzerindeki etkilerini dengeleyebilir ve güvence altına alabilir. Bu bağlamda, hukuk sistemimizin bu teknolojik dönüşüme adil ve güvenli bir şekilde adapte olması büyük önem taşımaktadır.

Zeynep Ebrar KAYA’nın Dünya’nın İlk Robot Avukatı isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin 13. Sayı’sındaki “Metaverse’te Kişisel Verilerin Korunması” isimli yazıyı bağlantıdan okuyabilirsiniz.