Yapay Zekanın Hukuk Sistemi ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Etkileri

Okuma Süresi: 9 Dakika

Makalemizde Yapay Zekanın Hukuk Sistemi ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Etkileri konusunu incleyeceğiz.

Teknolojik Gelişmeler Kapsamında Yapay Zekanın Hukuk Sistemleri Ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Etkileri

Giriş

Teknolojik gelişmeler, hayatımızın her alanında olduğu gibi hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği üzerinde de önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Yapay zeka teknolojileri, hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu teknolojilerin kullanımı, hukukun daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlarken aynı zamanda birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu makalede, teknolojik gelişmelerin ve yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği üzerindeki etkileri incelenecektir. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemi ve avukatlık mesleği üzerindeki etkisi, insana has olan vicdan duygusuna da değinilerek ele alınacaktır.

1.1.               Yapay Zeka

Yapay zeka, bilgisayarların insan benzeri düşünme, öğrenme ve karar verme yetenekleri kazanmasına olanak tanıyan bir dizi teknolojidir. Yapay zeka teknolojileri, bilgisayarların insan gibi görüntü, ses, dil, hareket gibi verileri anlamalarını, yorumlamalarını ve çıkarımda bulunmalarını sağlar.

Yapay zeka teknolojilerinin çalışma prensibi genellikle veri öncelikli bir yaklaşımdır. Öncelikle, bir veri seti toplanır ve bu veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenir. Algoritmalar, bu verileri analiz eder, model oluşturur ve sonuçlar üretir. Bu sonuçlar, insanların karar verme sürecine benzer şekilde kullanılabilir.

Yapay zeka teknolojilerinin bazı örnekleri şunlardır:

Makine öğrenmesi: Makine öğrenmesi, bilgisayarların verileri analiz etmek ve gelecekteki kararları tahmin etmek için öğrenmelerine olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu teknoloji, derin öğrenme, güçlü öğrenme ve benzeri yöntemler ile uygulanabilir. (Kaynak: Alpaydin, E. (2010). Introduction to machine learning. MIT Press.)

Doğal dil işleme: Doğal dil işleme, bilgisayarların insan dilini anlamasına ve yorumlamasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu teknoloji, makine öğrenmesi algoritmaları ile birlikte kullanılarak, metin analizi, dil çevirisi, ses tanıma ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir. (Kaynak: Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2019). Speech and language processing. Pearson.)

Görüntü işleme: Görüntü işleme, bilgisayarların görüntülerdeki nesneleri algılamasına, sınıflandırmasına ve tanımlamasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu teknoloji, derin öğrenme algoritmaları ile birlikte kullanılarak, otonom araçlar, robotik ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir. (Kaynak: Szeliski, R. (2010). Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media.)

Yapay zeka teknolojileri, günümüzde birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin ilerlemesi, gelecekte de daha birçok uygulama alanı bulması beklenmektedir.

1.2.               Türkiye’deki yargı sisteminde kullanılan yapay zeka destekli programlar arasında UYAP, Verbis ve Luxperia gibi programlar yer alıyor.

 UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi), Türkiye’deki tüm adli birimleri (mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri vb.) kapsayan bir bilişim sistemi olarak 2005 yılında kullanıma sunulmuştur. UYAP, dava dosyalarının elektronik ortamda tutulması, yargılama süreçlerinin takibi ve belgelenmesi, mahkeme kararlarının yayınlanması gibi işlemleri yapmaktadır. Yargılamalarda kullanılan yapay zeka destekli bir program olarak tanımlanamaz, ancak yargı sürecinin bilişim teknolojileri ile desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Verbis (Veri İşleme ve Bilgi Sistemi), Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen bir suç bilgi sistemi olup, suç ihbarları, soruşturma evrakları, kovuşturma evrakları gibi birçok verinin toplanmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını sağlar. Bu sayede suçluların tespiti ve cezalandırılmasına yönelik süreçlerin hızlandırılması amaçlanır.

Luxpera ise, avukatların ve hukuk bürolarının müvekkillerine sunduğu hizmetleri yönetmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Bu yazılım, müvekkillerin dava dosyaları, belgeleri ve iletişim kayıtlarını elektronik ortamda saklamayı ve yönetmeyi sağlar. Ayrıca avukatların dava takibini ve ajandalarını da yönetmelerine olanak tanır.

1.3.              Yapay zeka destekli programların çalışma biçimi somut olarak şöyle örneklendirilebilir:

Ceza davalarında suçluluğun tespiti: Yapay zeka teknolojileri, suçlu veya suçsuzluğu belirlemek için kullanılan delillerin analizinde kullanılabilir. Örneğin, bir video kaydındaki yüz tanıma teknolojisi, bir kişinin bir suçu işlediğini kanıtlamak için kullanılabilir.

İş davalarında haklılık belirlemesi: Yapay zeka teknolojileri, iş davalarında çalışanların çalışma saatlerini takip ederek, işverenin haklılığını veya işçinin haklılığını belirlemek için  kullanılabilir.

İnternet dolandırıcılığı davalarında kullanımı: Yapay zeka teknolojileri, internet dolandırıcılığı davalarında kullanılan e-posta, telefon ve mesajları analiz ederek, dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için kullanılabilir.

Patent başvurularının incelenmesi: Yapay zeka teknolojileri, patent başvurularını incelerken, benzer veya daha önce tescillenmiş patentlerin varlığını tespit ederek patent ofislerinin iş yükünü azaltabilir.

Arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerinde kullanımı: Yapay zeka teknolojileri, arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerinde taraflar arasındaki farklılıkları analiz ederek, anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olabilir.

2.1. Teknolojik Gelişmeler ve Hukuk Sistemleri

 Bilgi teknolojileri ve internetin kullanımı, hukuk sistemlerindeki bilgiye erişimi kolaylaştırmış ve hukuk süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır. Bu teknolojiler, hukuk sisteminin daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlarken, aynı zamanda hukuk sistemindeki bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar, özellikle yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile birlikte daha da belirgin hale gelmektedir.

2.2. Yapay Zeka Teknolojilerinin Hukuk Sistemleri Üzerindeki Etkileri

 Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri üzerindeki etkileri birçok açıdan incelenebilir. Bu teknolojiler, hukuk sistemi içindeki işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, adaletin daha etkili bir şekilde sağlanmasına yardımcı olabilirler. Ayrıca, yapay zeka teknolojileri, hukuk alanında faaliyet gösteren kişilerin iş yükünü azaltarak, daha verimli bir çalışma ortamı yaratırlar.

Yapay zeka teknolojileri, hukuk sistemleri içinde birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, adli tıp, suç önleme, ceza uygulama, mahkeme kararları ve sözleşme uygulamaları gibi alanlarda yapay zeka teknolojileri kullanılabilir.

Adli tıp alanında, yapay zeka teknolojileri DNA analizi, parmak izi analizi ve diğer biyometrik analizler gibi verilerin işlenmesi ve yorumlanmasında kullanılabilir. Bu teknolojiler, adli tıp analizlerinin daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilirler.

Suç önleme ve ceza uygulama alanında, yapay zeka teknolojileri suçluların izlenmesi, yasa  dışı faaliyetlerin tespiti ve yasadışı hareketlerin engellenmesinde kullanılabilir. Bu teknolojiler, suç oranlarının azaltılmasına yardımcı olabilirler.

Mahkeme kararları alanında, yapay zeka teknolojileri, yargılama sürecinde kullanılan verilerin analizi ve yorumlanması için kullanılabilir. Bu teknolojiler, mahkemelerin daha doğru ve adil kararlar vermesine yardımcı olabilirler.

Sözleşme uygulamaları alanında, yapay zeka teknolojileri, sözleşmelerin analizi ve yorumlanması için kullanılabilir. Bu teknolojiler, sözleşmelerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, hukuk sistemlerinin daha etkin bir şekilde işlemesine yardımcı olabilirler. Yapay zeka teknolojileri, avukatlık mesleği üzerinde de etkili bir şekilde kullanılabilirler. Bu teknolojiler, avukatların iş yükünü azaltarak, daha verimli bir çalışma ortamı yaratırlar. Ayrıca, yapay zeka teknolojileri, avukatların müvekkillerine daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olabilirler.

Bununla birlikte, yapay zeka teknolojileri, hukuk sistemlerinde bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Burada ele alınan sorunlar basit dava ve dosya analiz programlarından tutun da gelecekte olası gelişmiş yapay zekanın mahkeme kararlarlarına etki ve yön verdiği verdiği programlardaki başlıca sorunlara kadar götürülebilir.

2.2.1. Yapay zeka ve teknolojinin hukuk sistemlerinde doğurduğu sorunlar oldukça çeşitlidir. Bu sorunlar arasında şunlar sayılabilir:

Adil yargılama hakkı: Yapay zeka ve teknoloji, adil yargılama hakkına müdahale edebilir. Özellikle, hukuk sistemlerinde kullanılan algoritma tabanlı sistemlerin, insan hakları ve özgürlükleri gibi adil yargılama hakkı konularını nasıl etkilediği belirsizdir.

Veri gizliliği ve kötüye kullanımı: Hukuk sistemlerinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri, veri gizliliği ve kötüye kullanımıdır. Yapay zeka ve teknoloji, birçok veri kaynağına erişebilir ve bu verileri analiz ederek sonuçlar üretebilir. Ancak, bu verilerin kötüye kullanımı, özellikle kişisel verilerin korunması açısından büyük bir endişe kaynağıdır.

Önyargı ve ayrımcılık: Yapay zeka sistemleri, verileri analiz etmek ve sonuçlar üretmek için öğrenme algoritmaları kullanır. Ancak, bu algoritmaların bazı durumlarda önyargılı ve ayrımcı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. Örneğin, bir işe alım sürecinde kullanılan bir yapay zeka sistemini eğitirken, sistem önceden belirlenmiş özelliklere dayalı olarak bir adayın kabul edilip edilmeyeceğine karar verebilir. Bu, özellikle cinsiyet, ırk veya etnik köken gibi faktörlerin dikkate alınması durumunda ayrımcılık sorunlarına yol açabilir.

Hukuk sistemindeki etik sorunlar: Yapay zeka ve teknolojinin hukuk sistemlerinde kullanımı, etik sorunlar da ortaya çıkarabilir. Örneğin, bir yapay zeka sistemi, insan hayatını riske atabilecek kararlar verme yeteneğine sahip olabilir. Bu tür bir sistemin etik olarak kabul edilebilmesi için, bu tür kararlar için insanların müdahalesine olanak tanıyan bir düzenleme sistemi gereklidir.

Güvenilirlik sorunları: Yapay zeka ve teknolojinin hukuk sistemlerinde kullanılması, güvenilirlik sorunlarına da yol açabilir. Yapay zeka sistemleri genellikle öngörülemeyen sonuçlar üretme eğilimindedir ve bu da hukuk sistemlerinde güvenilir bir şekilde kullanılmalarını zorlaştırabilir.

İnsan unsuru: Hukuk sistemleri genellikle insanlar tarafından yönetilir ve uygulanır. Ancak, yapay zeka ve teknolojinin kullanımıyla birlikte, insan unsuru azalabilir ve bu da hukuk sistemlerindeki bazı sorunlara yol açabilir.

Hukuk alanında işsizlik: Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, bazı hukuk mesleklerinin yerine geçebilir. Örneğin, belirli türdeki dava dosyalarının incelenmesi, belgelenmesi ve takibi yapay zeka teknolojileri ile otomatikleştirilebilir. Bu da bazı avukatların işlerini kaybetmelerine yol açabilir.

Yukarıda belirttiğim bazı sorunları başlıklar halinde irdelenecektir:

3.1. Adaletli Kararların Verilmesi

Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri üzerindeki en önemli etkilerinden biri, daha adaletli kararların verilmesine yardımcı olmasıdır. Yapay zeka teknolojileri, hukuk alanında kullanılan verilerin daha etkili bir şekilde analiz edilmesini sağlar ve bu da daha doğru ve adil kararların verilmesine yardımcı olur.

Yapay zeka teknolojileri, hukuk alanında kullanılan verilerin analiz edilmesinde büyük bir potansiyele sahiptir. Yapay zeka teknolojileri, hukuk alanında kullanılan verilerin daha etkili bir şekilde analiz edilmesini sağlar ve bu da daha doğru ve adil kararların verilmesine yardımcı olur. Örneğin, bir ceza davası sırasında, yapay zeka teknolojileri, suçun işlenme  şekli, delillerin güvenilirliği ve diğer faktörler gibi birçok veriyi analiz ederek daha adil bir kararın verilmesine yardımcı olabilir.

Ancak yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle, yapay zeka teknolojilerinin karar alma süreçleri üzerindeki etkisi, hukuk alanında çok tartışılan bir konudur. Yapay zeka teknolojilerinin karar alma süreçleri, belirli bir algoritma ve veri setine dayanır ve bu nedenle insan faktörüne dayalı kararlara göre daha sınırlıdır. Bu durum, bazı durumlarda insan faktörüne dayalı kararların daha adaletli olabileceği anlamına gelebilir.

3.2. Hukuk Sistemindeki Veri Güvenliği ve Gizliliği

Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri üzerindeki diğer önemli etkilerinden biri, veri güvenliği ve gizliliği ile ilgilidir. Yapay zeka teknolojileri, hukuk sisteminde kullanılan verilerin toplanması, analizi ve depolanması için kullanılır. Ancak, bu verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Hukuk sistemi, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda çok hassas bir konudur. Hukuk sistemi, veri güvenliği ve gizliliğinin korunması için birçok yasal düzenleme getirmiştir. Ancak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla birlikte, bu verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda bazı endişeler ortaya çıkmaktadır. Özellikle, yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemlerinde kullanılan verileri toplama, analiz etme ve depolama yeteneği, verilerin kötüye kullanılması veya yetkisiz erişime açık hale gelmesi riskini artırabilir. Bu nedenle, hukuk sistemi, veri güvenliği ve gizliliği konusunda çok dikkatli davranmalı ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımını düzenlemelidir.

Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemlerinde kullanılan verilerin analizi ve kullanımı konusunda bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Özellikle, yapay zeka teknolojileri, hukuk sisteminde kullanılan verilerin analizi konusunda çok etkili olsa da, bazı durumlarda yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bu durum özellikle, verilerin eksik veya yanlış olması durumunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla birlikte, hukuk sistemi, verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için yeni yöntemler geliştirmelidir.

3.3. Avukatlık Mesleği Üzerindeki Etkileri

Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri üzerindeki etkileri sadece karar alma süreçleri ve veri güvenliği ile sınırlı değildir. Ayrıca, yapay zeka teknolojileri, avukatlık mesleği üzerinde de önemli etkilere sahiptir.

Özellikle, yapay zeka teknolojileri, avukatların iş yükünü azaltabilir ve onlara daha verimli çalışma imkanı sunabilir. Yapay zeka teknolojileri, avukatların büyük miktarda veriyi daha  hızlı ve etkili bir şekilde analiz etmesine ve bu verileri kullanarak daha doğru ve etkili stratejiler geliştirmesine olanak tanır.

Ayrıca, yapay zeka teknolojileri, avukatların mesleklerinde daha iyi performans göstermelerine de yardımcı olabilir. Örneğin, yapay zeka teknolojileri, avukatların geçmiş davaları ve kararları analiz ederek, benzer durumlarda ne gibi stratejiler kullanabileceklerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Ancak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, avukatlık mesleği üzerinde bazı sorunlar da ortaya çıkarabilir. Özellikle, yapay zeka teknolojileri, avukatların yerini alabilir veya avukatların mesleklerini etkileyebilir. Bu nedenle, hukuk sistemi, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını düzenlemeli ve avukatların mesleklerini korumak için gerekli önlemleri almalıdır.

3.4. Vicdan Duygusu ve Yapay Zeka

Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği üzerindeki etkilerin değerlendirirken, vicdan duygusunun rolü de önem kazanmaktadır. Vicdan, insanların içinde doğal olarak var olan bir değerdir ve etik davranışlarımızı belirler. Bu nedenle, yapay zeka teknolojileri ile hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği üzerindeki etkileri değerlendirirken, vicdan duygusu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapay zeka teknolojileri, verileri analiz ederek karar verirken, insanların yargılamalarında etkili olan vicdan duygusu faktörü devre dışı kalabilir. Örneğin, bir davada adalet yerine teknik bir çözüm arayışı öne çıkabilir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile birlikte, hukuk sistemi, etik değerleri ve vicdan duygusunu koruyacak önlemler almalıdır.

Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri üzerindeki etkileri ile ilgili olarak, Adalet Bakanlıkları gibi kurumlar, etik kurallar oluşturarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını denetleyebilirler. Yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla ilgili etik kuralların belirlenmesi, yapay zeka teknolojilerinin daha insancıl bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

Ayrıca, avukatların mesleklerinde yapay zeka teknolojilerini kullanırken, vicdan duygusunun önemini göz önünde bulundurması da önemlidir. Avukatlar, yapay zeka teknolojilerini sadece iş yüklerini azaltmak için değil, aynı zamanda vicdan duygularına uygun olarak da kullanmalıdır. Bu nedenle, avukatlık mesleği için etik kurallar belirleyen kurumlar, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile ilgili etik kurallar da belirleyebilirler.

4.Sonuç

Bu makalede, yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri üzerindeki etkileri, karar alma süreçlerini etkilemesi, veri güvenliği ve gizliliği konuları ile sınırlı değildir. Ayrıca, yapay zeka teknolojileri avukatlık mesleği üzerinde de etkilidir ve avukatların iş yükünü azaltabilir  ve daha verimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanır.

Ancak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile ilgili olarak, etik kuralların belirlenmesi ve vicdan duygusunun korunması da önemlidir. Hukuk sistemleri, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını düzenleyerek ve etik kurallar belirleyerek, insanların haklarına ve adalete uygun bir şekilde çalışmasını sağlayabilirler. Aynı şekilde, avukatlık mesleği için de etik kurallar belirleyen kurumlar, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile ilgili etik kurallar belirleyerek, avukatların mesleklerini vicdan duygularına uygun bir şekilde icra etmelerini sağlayabilirler.

Bununla birlikte, yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemleri ve avukatlık mesleği üzerindeki etkileri henüz tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile ilgili olarak, daha fazla araştırma yapılması ve etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle, yapay zeka teknolojilerinin insan hakları ve adalete uygun bir şekilde kullanımını sağlayacak tekniklerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayı’sını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yapay Zeka Hukuku alanındaki tüm Blog yazılarımızı bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Yazar: Mert TATLI

5.1. KAYNAKÇA

 Makaleyi yazarken en çok yararlandığım kaynak Chatgbt yapay zeka botu oldu. Bu durum yapay zekanın ne kadar hayatımızın içine girdiğinin ve hayatın her alanını kapsayan hukuku da ne kadar etkildediğinin de somut bir örneği.

Aşağıda yapat zekayı kullanarak taradığım ve makale için kullanılan kaynakları belirteceğim:

Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). Artificial intelligence: a modern approach. Pearson Education.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press. Calo, R. (2015). Robotica: Regulating Robotics. Washington Law Review, 90(2), 369-383.

Chui, M., Manyika, J., & Bughin, J. (2016). What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. McKinsey Quarterly, 1-12.

Floridi, L. (2019). Soft ethics and the governance of the digital. Philosophy & Technology, 32(1), 1-8.

Garvey, J. (2018). Artificial Intelligence, the Internet of Things, and the Future of Law. Oklahoma Law Review, 71(2), 253-275.

Global Agenda Council on Artificial Intelligence & Robotics. (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. World Economic Forum.

Solum, L. B. (1989). Legal personhood for artificial intelligences. North Carolina Law Review, 68(4), 1231-1287.

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.

Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). Regulate Artificial Intelligence to avert cyber arms race. Nature, 556(7701), 296-298.

Vayena, E., & Tasioulas, J. (2016). The ethics of big data as a public good: which public? Whose good? Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2083), 1-10.

3 Yorum

 • Anonim

  Yazı, tekrarlarla dolu, felsefi ve derin bir incelemeden yoksun basit tespitlere dayalı idi. zaten kaynakça da yapay zekadan yararlanıldığı yazıyor. Buradan çıkardığım sonuç yapay zekanın asla insan mantığının yerini alamayacağı oldu. Yapay zekayı bir yana bırakın, hukukçuların veya her hangi bir alanda uzmanlaşmak isteyenlerin daha fazla felsefe, edebiyat ve sanat çalışmaları yapmaları gerektiği çok açık.
  Yapay zeka dediğiniz, Füruzan’ın Parasız Yatılı hikayesini yazabilir mi, Nürnberg Mahkemeleri hakkında fikir ileri sürebilir mi, Dreyfus Olayında Tolstoy’un tavrını anlayabilir mi? Yapay zeka, niteliksiz yığınların bayrağı olabilir ancak. Robotik, duygu, düşünce ve yaratıcılıktan yoksun kolay yönetilir insanlar yaratılmaya çalışılıyor.

  • Ali

   Şimdilik yapay zeka emekleme döneminde ancak kısa sürede insan bilincinden ayırt edilmesi çok zor olacak seviyelere gelecektir. Hiçbir zaman insan ile kıyaslanamaz ancak birçok şeyi değiştireceği kuşkusuz.

 • ORHAN KÜÇÜKALİ

  AVLLAHİ SÜPER BİLLAHİ SÜPER ADLİYELELERDE ÖZELLİKLE ŞAHSIMIN AVUKATLARI 5ERESMİ OLANLAR VE GÖRÜŞÜP KOŞTUKLARIM 20 ADET HEPSİ YALAN DOLAN PARA DAN BAŞKA DERLERİ YOK , HAKİMLERDE SAVCİLARDA ADALET ÖZELLİKLE ŞAHSIMIN YOK ŞAHSIM ŞAHİT OLMUŞŞUMDUR 36 MAHKEMEM OLDU 15 SAVÇILIKTA HEPSİ MAZLUMUN MADURUN DOLANDIRILAN DEĞİL ZENGİN VE GÜÇLÜLERİN YANINDA OLUYOR TÜM DEVLET KURUMLARINA ŞIKAYET ETMEŞ OLMAM EL ÇEVAP YARĞIYA KARIŞAMIYORUZ SABRE YASA KANUN ÇIARSA HAKLISIN AMA ELİMİZDEN HİÇ BİR ŞEY GELMİYOR İNŞALAH YAPAYZEKA VE ADALET TEÇELLİ EDER ÇOK YAKINDA ADALET MÜLKÜN TEMELİ DENİYOR SÖZDE İŞLEYİŞ YOKTUR KİME SORUYORSAM DERTLİ ADAETTEN AÇIİL YARDIM İLĞİLİ KURUM KURULUŞLAR ŞİKAYETLERİME ÇARE ORHAN KÜÇÜKALİ .!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir