Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi

sosyal medya

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi

1. Giriş

                Sosyal medya kullanırken daha dikkatli olunmasını gerektiren, yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, 29 Temmuz 2020’da TBMM’de onaylandı ve sosyal ağ sağlayıcılarını ilgilendiren hükümleri 1 Ekim 2020Ede yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ilk defa 2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı “ İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapıldı. (Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi)

Bu yazıda aşağıdaki başlıklar yer alacaktır:

1. Giriş

2. Değişikliğin Kapsamına Neler Giriyor?

3. Neler Değişti?

4. Cezalar Neler?

2. Değişikliğin Kapsamına Neler Giriyor?

Değişiklikte, en başta Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağları ilgilendiren hükümler mevcut olmakla birlikte, değişiklikte tüm içerik ve yer sağlayıcıları ilgilendiren hükümler de mevcuttur.

3. Neler Değişti?

Yeni düzenleme ile sosyal medya ağları konusunda değişen durumlar aşağıdadır:

3.1. Port bilgisi

 

Trafik bilgisi olarak, IP adresinin yanında “ port bilgisi “ de kapsama alınmış durumdadır.

3.2. Sosyal Ağ Sağlayıcı Kavramı

Sosyal ağ sağlayıcı “ kavramı Kanun’a eklenmiş ve sosyal medya platformlarını ilgilendiren hükümler düzenlenmiştir.

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcı, “Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır.

3.3. Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi ve İçeriğin Çıkartılması

8. Madde başlığında ve içeriğinde yapılan değişiklikle, “ erişimin engellenmesi” yoluna ek olarak, “ İçeriğin Çıkartılması” yolu da düzenlenmiştir. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecektir.

                Kanun’un 9. Maddesi 10. fıkrası uyarınca, yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin, içeriği sağlayan internet sitesi ile ilişkisinin kesilebileceği düzenlenmiş durumdadır.

3.4. Sosyal Medya Ağlarına Temsilcilik Zorunluluğu

Ayrıca, bazı sosyal medya ağlarının, Türkiye’de  temsilcilik açma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, günlük erişim penetrasyon sayısı 1 milyondan fazla olan sosyal ağlar, bu madde kapsamında olacaktır.

Bu yükümlülüklere ikinci kez idari para cezası sonrası 3 ay boyunca Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilerden reklam alması kısıtlanmış durumdadır. Yükümlülüğe uymamanın devam etmesi durumunda,   BTK tarafından Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapılması ile, %50 bant daralması müeyyidesi uygulanacaktır.

3.5. Veri Lokalizasyonu

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağların, verilerini Türkiye’de tutma zorunluluğu getirildi.

3.6. Sosyal Ağ Sağlayıcılarının Cevap Yükümlülüğü

Sosyal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” için talep halinde, 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek yükümlülüğü altına alınmıştır.

Aynı zamanda, bu kararların verilmesi durumunda, 24 saat içinde sosyal ağ sağlayıcıları, kararı uygulamakla mükellef olacaktır.Yerine getirmemesi durumunda, zararı tazminle yükümlü olacaktır.

 4. Hangi Cezalar Öngörüldü?

 4.1. Temsilci Ve Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Durumu

5651 Sayılı Kanun Ek Madde 4’te, temsilci tayin ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarının, cezanın birinci aşaması olarak, Başkan tarafından, 10 milyon Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılması öngörüşmüştür.

                İkinci aşama olarak, yükümlülüğün 1 ay içinde yerine getirilmemesi halinde, 30 milyon Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılması, üçüncü aşama olarak yine 1 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, 3 ay boyunca Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden reklam alamaması müeyyidesi uygulanır.

                Reklam yasağı kararından 3 ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise, sosyal ağ sağlayıcının bant genişliği %50 azaltılması için Başkan, sulh ceza hakimliğine başvurur. Son aşama olarak ise, kararın verilmesinden itibaren 30 gün içinde uygulanmaması durumunda ise, bant genişliği %90 a kadar azaltılması kararı verilebilir.

4.2. Kişilik Haklarının İhlali Durumunda Cevap Verilmemesi Durumu

Kişilik hakları ihlal edilenlerin sosyal ağ sağlayıcısına bildirmesi durumunda, olumlu veya olumsuz cevabın 48 saat içerisinde verilmemesi durumunda, 5 milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

4.3. İçeriğin Çıkartılması ve Erişimin Engellenmesi Durumu

İçeriğin çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmaması durumunda, 10 milyon Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

                İdari para cezalarını yanında, 55 bin güne kadar adli para cezaları da kanunda düzenlenmiştir.

          Yazar: Av. Ali ERŞİN