YazarFatma OKUR

uluslararası biyometrik veri standarları ıso ISOIEC 247452022 ISO 2247452022 marka hukukunda gerçek hak sahipliği marka hukuku KVKK’nın Verdiği İdari Para Cezasının Mülkiyet Hakkı Niteliği Taşıdığı Belirtildi

Okuma Süresi: 3 Dakika KVKK’nın Verdiği İdari Para Cezasının Mülkiyet Hakkı Niteliği Taşıdığı Belirtildi Giriş Bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verilerin öneminin hızla artmasına binaen ihtiyaç üzerine 6698 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda kanunun amacı birinci maddede belirtildiği üzere ”kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın…

Okuma Süresi: 2 Dakika Makalemizde Kişisel Verilerin Korunması ve Ceza Hukuku konusunu inceleyeceğiz. KİŞİSEL VERİLERİN CEZA HUKUKU VE KABAHATLER AÇISINDAN KORUNMASI GİRİŞ Bilim ve teknolojinin kendisini hızla yenilediği ve geliştirdiği çağımızda kişisel verilerin korunması ayrı ve büyük bir öneme sahiptir. Kişisel verilerin  korunmasının, hukuka aykırı kullanımların önüne geçilmesinin  Ceza…

Okuma Süresi: 3 Dakika Makalemizde Açık Rıza ve İçermesi Gereken Asgari Unsurlar konusunu inceleyeceğiz. Açık Rızanın İçermesi Gereken Unsurlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun  yürürlüğe girmesi ile  açık rıza kavramı  hayatımıza girmiş oldu. Açık rıza tanımı Avrupa Birliği Direktifinde ve hukukumuzda benzer şekilde tanımlanmıştır. Buna göre  95/46 EC…

Okuma Süresi: 3 Dakika İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Kapsamı Giriş 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esasları belirlemek ve uyulmadığı takdirde…

Okuma Süresi: 4 Dakika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hayatımıza giren kişisel verilerin kullanılması, saklanması, silinmesi ve açık rıza, aydınlatma yükümlülüğü ve kapsamı tek tek her birimizi yakından ilgilendirmektedir. Zira her gün her an kişisel verilerimiz iznimiz olmadan yada üstü kapalı bir şekilde ve izin adın altında kanuna aykırı olarak alınmakta ve kullanılmaktadır. Bu kapsamda gündeme gelen ve uzun süre kamuoynu meşgul eden Whatsapp’ın Türkiye’deki kullanıcılarından talep ettiği uygulamayı kullanmaya devam etmenin karşılığında kişisel verileri yurt dışına aktarma konusunda açık rıza istemesi üzerine yeniden gündeme gelmiş ve Kurumun 03.09.2021 tarih ve 2021/891 sayılı resen inceleme başlatma kararı ile bu konu dikkatleri üzerine toplamıştır.

Okuma Süresi: 3 Dakika Bu makalemizde Kişisel Veriler ve Ceza Hukukuna Yansımaları konusunu inceleyeceğiz. KVKK ve Ceza Hukuku Kişisel veriler(KVKK) sınırları ve kapsamı tam olarak çizilemeyecek, oldukça geniş bir alan ihtiva etmektedir. Ancak yine de denilebilir ki kişisel veriler insan ait olan ve insandan kaynaklanan hemen hemen her türlü…