Popüler Yazılar

Bilişim Suçlarının İşlenme Şekilleri
 • By Ali ERŞİN
 • 7 comments
Fikri Mülkiyet Hukuku: Giriş
 • By Tuğba Nur ARSLAN
 • 6 comments
Yapay Zekanın Hukuktaki Fonksiyonu ve Etik Çerçevesi
 • By Yasemin ARSLAN IŞIK
 • 4 comments
e-ticarette tüketici hukuku uygulamaları
E-Ticaret ve Tüketici Hukuku Uygulamaları
 • By Merve Nur GÜNDAY
 • 4 comments
Bilişim Suçları ve Cezaları
 • By Ali ERŞİN
 • 4 comments
kripto para
Ödemelerde Kripto Varlıkların (Kripto Para) Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
 • By Ali ERŞİN
 • 4 comments
Siber Saldırılar ve Ceza Hukuku İçerisindeki Yeri
 • By Yasemin ARSLAN IŞIK
 • 4 comments
Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları
 • By Ali ERŞİN
 • 3 comments
6. Sayı
 • By Hukuk ve Bilişim Dergisi
 • 3 comments
Bilişim hukuku
Bilişim Hukuku
 • By Ali ERŞİN
 • 3 comments

12.11.2020 Tarihli Rekabet Kurulu Google Kararı Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte teşebbüsler arasında rekabet gittikçe artmaktadır. Rekabetin artması ile hakim durumda olan şirketlerin bu durumu kötüye kullanması gibi durumlar vuku bulabilmektedir. Bu gibi ihlallere Rekabet Kurulu yüzlerce karara imza atmış bulunmaktadır. İşbu yazımızda Rekabet…

Sanal Kişiliklerin Hukuki Durumu 1.Giriş Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kişinin özel hayatına ve gizlilik alanına yapılan tecavüzler çok kolay bir hale gelmiştir. Bu kolaylıklar ile de sanal kişiliklerin oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Kişinin özel hayatına ve gizlilik alanına ilişkin bilgiler, basın, radyo, televizyon, internet ve sosyal medya…

Bankalarda Kişisel Verilerin Korunması Sorumluluğu (Müşteriyi Bilgilendirme ve Müşteri Sırlarını Koruma Yükümlülüğü) Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi günümüzde en çok tartışılan konular arasındadır. Verilerimizin haiz olduğu önem hasebiyle birtakım koruma mekanizmalarının da hukuk sistemimizde bulunması özel önem arz etmektedir. Nitekim, söz konusu veri sorumlusu bankalar…

Metaverse ve hukuk

METAVERSE TEKNOLOJİSİNE HUKUKİ BİR BAKIŞ Metaverse Nedir? Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg tarafından geçtiğimiz ay oldukça etkileyici bir sunumla duyurdu. Facebook ve ona bağlı şirketlerinin isminin de “Meta” olarak değiştiği yine aynı toplantıda duyuruldu. İnsanlık için teknoloji de çığır açan bir nevi devrim niteliğinde olan bu…

KVKK Kapsamında İşçi İşveren Arasındaki Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile; kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Kanunda her ne kadar işçi ile işveren arasındaki kişisel…

nesnelerin interneti yapay zeka

Nesnelerin İnterneti Savaş Alanında (IoBT)(Internet of Battlefield Things) Giriş Günlük yaşamın hemen hemen her alanında sıkça gördüğümüz internete bağlı nesnelerden oluşan akıllı ağlar artık savaş alanlarında da yerlerini almaya başladılar. Bilim adamları, askerlerin düşmanı tanımlamasına, silah sistemlerine ve savaş alanında ihtiyaç duyulan diğer tümleşik muharebe…