Popüler Yazılar

elektronik sözleşme
Elektronik Sözleşmeler
 • By Aslıhan Yüceünüvar
 • 7 comments
Bilişim Suçlarının İşlenme Şekilleri
 • By Ali ERŞİN
 • 6 comments
Fikri Mülkiyet Hukuku: Giriş
 • By Tuğba Nur ARSLAN
 • 5 comments
Sosyal Medya Paylaşımları ve Kişilik Haklarının İhlali
 • By Gül EYÖVGE
 • 3 comments
6. Sayı
 • By Hukuk ve Bilişim Dergisi
 • 3 comments
Bilişim Suçları ve Cezaları
 • By Hukuk ve Bilişim Dergisi
 • 3 comments
Yapay Zekanın Hukuktaki Fonksiyonu ve Etik Çerçevesi
 • By Yasemin ARSLAN IŞIK
 • 3 comments
kripto para
Ödemelerde Kripto Varlıkların (Kripto Para) Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
 • By Ali ERŞİN
 • 2 comments
“Agencia Espanola Proteccion Datos” Çerez Kullanma Rehberi
 • By Ali ERŞİN
 • 2 comments
Bilişim hukuku
Bilişim Hukuku
 • By Ali ERŞİN
 • 2 comments
sosyal medya ve kişilik hakalrı

Kişiliği oluşturan hayat, vücut bütünlüğü, ad, resim, özel hayatın gizliliği, ekonomik özgürlük gibi maddi ve manevi değerlerin tümü üzerinde sahip olunan hak şeklinde tanımlanabilir. Kişilik hakkını diğer haklardan ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özellikler; mutlak hak olması, şahıs varlığına ilişkin bulunması, şahsa sıkı sıkıya bağlı olması ve dolayısıyla başkasına devredilemez, zamanaşımına uğramaz, vazgeçilemez olması, kişinin üzerinde tasarrufta bulunup devredemediği, feragat edemediği ve kural olarak mirasçılara geçmeyen bir hak olmasıdır.

birlikte eser sahipliği - üç boyutlu marka

Üç Boyutlu Marka Nedir?

En kısa tanımla denilebilir ki, özgün ve ayırt edici özelliklere sahip şekiller ve tasarımlara “üç boyutlu marka” denir. Teknolojinin son yıllar da hızla gelişmesiyle birlikte, piyasaya sürülen ürünlerin görsel tasarımları veya ambalaj tasarımları hem üretici firmalar hem de tüketiciler için önem arz etmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, bir kola markasının şişe ambalaj tasarımı olan ve “kontur şişe” olarak da bilinen cam şişe tasarımını neredeyse bilmeyen yoktur. Vermiş olduğumuz şişe tasarımı örneğinde marka adı yazmamamıza rağmen okurlar hangi markaya ait şişe tasarımından bahsettiğimizi tahmin edebilmiştir.

OSINT, Türkçede Açık Kaynak İstihbaratı manasına gelmektedir. OSINT herhangi bir gizlilik gerektirmeyen bilgilerin istihbarat niteliği taşıyıp taşımadığına karar veren bir süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen istihbarat faaliyetleri olarak tanımlanır. OSINT nedir’in yanında, OSINT araçları(OSINT tools) nelerdir, OSINT framework gibi kavramlar da önemlidir. Bu sebeple bu yazı, OSINT hakkında genel olarak öneml bilgiler verecektir.

KVKK ve Unutulma Hakkı Teknolojik gelişmelerin ve özellikle sosyal medyanın hayatımıza girişinin arttığı bugünlerde; internette izini bıraktığımız her türlü kişisel verinin(KVKK) gelecekteki yaşantımızı etkileyebilecek oluşu, unutulma hakkını gündeme getirmektedir. Unutulma hakkı, dijital ortamda kişi hakkında bulunan içeriklerin kişinin yapacağı talep üzerine kaldırılması şeklinde tanımlanmış ve…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hayatımıza giren kişisel verilerin kullanılması, saklanması, silinmesi ve açık rıza, aydınlatma yükümlülüğü ve kapsamı tek tek her birimizi yakından ilgilendirmektedir. Zira her gün her an kişisel verilerimiz iznimiz olmadan yada üstü kapalı bir şekilde ve izin adın altında kanuna aykırı olarak alınmakta ve kullanılmaktadır. Bu kapsamda gündeme gelen ve uzun süre kamuoynu meşgul eden Whatsapp’ın Türkiye’deki kullanıcılarından talep ettiği uygulamayı kullanmaya devam etmenin karşılığında kişisel verileri yurt dışına aktarma konusunda açık rıza istemesi üzerine yeniden gündeme gelmiş ve Kurumun 03.09.2021 tarih ve 2021/891 sayılı resen inceleme başlatma kararı ile bu konu dikkatleri üzerine toplamıştır.

İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi, yakın tarihli Sanso Rondon v LexisNexis Risk Solutions UK Ltd [2021] EWHC 1427 (QB) kararında şu sonuca varmıştır:

‘Madde 3.2 denetleyicisi tarafından bir temsilcinin atanması, başlı başına, denetleyicinin GDPR ile ilişki kurduğunun, kapsam hükümlerini anladığının, veri ve veri sahiplerine erişimi konusunda getirdiği koşulları kabul ettiğinin önemli bir işaretidir. Başka bir deyişle, söz konusu pazarlığın tanınmasına işaret eder, kazanılacak fayda için omuzlanması gereken yükü belirtir. Madde 3.2 uygulamasının kabulü iyi niyetin bir işaretidir.’ (tam karar)

Davalının hukuk müşavirinin de belirttiği gibi, kötü adamlar 27. maddeye temsilci atamazlar. Ancak bir temsilci atama meselesi artık sadece uyum göstermek ve güven kazanma çabasını sergilemekle ilgili değildir. Hollanda Veri Koruma Kurumu (“DPA”) tarafından, Kanada menşeli web sitesine sahip şirkete verilen para cezası ışığında, bir temsilci atanmaması, bir şirket için varoluşsal bir tehdit haline gelir.

GDPR uygulanabilirliği konusunda farkındalık ve okuryazarlık eksikliğinin yanı sıra muafiyetlere ilişkin yanlış anlamalar da yaygındır. Her veri sahibinin ve her veri koruma yetkilisinin, özellikle GDPR Madde 27’ye göre bir temsilci atama yükümlülüğü ile ilgili olarak, bir bakışta uyumsuzluğu görebildiği gizlilik politikalarında kendini açıkça gösteren bir uyum boşluğuna neden olur (temsilci atama gerekliliği hakkında daha fazla bilgiye ulaşın).

Hollanda Veri Koruma Kurumu yarım milyon euronun üzerinde bir para cezası uyguladığı için, bir temsilci atanamaması muhtemelen Kanadalı Locatefamily.com web sitesine çok pahalıya mal oldu.