Kategoriİnternet Hukuku

Okuma Süresi: 3 Dakika Big Brother Watch Kararı ve Özel Hayatın Gizliliği Giriş Teknolojinin hızla gelişimi ve insan hayatının her alanına yayılan etkisi, zamanla hükümetlere temel hak ve hürriyetlere kolayca müdahale edebilme yolunu açmıştır. Yapılan müdahalelerin hukuki niteliği günümüzde oldukça tartışmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 4 Şubat 2019…

facebook sızıntısı facebook veri sızıntısı dijital mal varlıklarının miras yoluyla intikali

Okuma Süresi: 21 Dakika Dijital Mal Varlıklarının Miras Yoluyla İntikali Giriş Hayatımız kaçınılmaz bir biçimde dijitalleşmekte ve dijital mal varlıkları insanlık nezdinde hiç olmadığı kadar önemli bir rol üstlenmektedir. Günden güne gelişim gösteren ve değişimin hayatın bir parçası haline geldiği dünyamızda mal varlıkları da bu değişimden nasibini almıştır. Artık…

Okuma Süresi: 2 Dakika İnternetin Kirli Yüzü: Dezenformasyon Son günlerde çok duyduğumuz ancak pek de önemsemediğimiz iki kavramdan bahsedeceğim. Dezenformasyon ve Misenformasyon. Dezenformasyon kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde kendine yer bulmuş durumda. Sözlükteki anlamı “Bilgi çarpıtma” olarak verilmiş. Köken Fransızca. Henüz Misenformasyon sözlükte bir yer edinememiş. Her ikisi de…

Okuma Süresi: 10 Dakika İnfluencer Marketing Uygulamalarının Tüketici Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi Konu Başlıkları Giriş Influencer ve Influencer Marketing Kavramı Influencer Marketing Uygulamalarının Tüketici Davranışlarına Etkileri Influencer Marketing Uygulamalarının Tüketici Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sonuç Giriş Çoğu ülkede olduğu gibi, ülkemize de serbest rekabetin egemen olduğu liberal ekonomik anlayış hakimdir ve…

Okuma Süresi: 2 Dakika Blokzincir, Yapay Zeka, Etik Hacker ve Birçok Alana Dair Standartlar Geldi Blokzincir, Yapay Zeka, Etik Hackerlık ve Birçok Alanda Ulusal Meslek Standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu, 23 Mayıs 2022’de başta blokzincir (blockchain) ve yapay zeka alanı olmak üzere, birçok alanda sektördeki temsilciler açısından ulusal meslek standartları…

Okuma Süresi: 3 Dakika Elektronik Fatura Fatura çeşitlerinden sayabileceğimiz elektronik fatura; veri formatı ve standardı GİB’ca (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereği faturada yer alması gereken bilgiler içinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.[1] E-fatura; dünyada meydana gelen…

Okuma Süresi: 9 Dakika İnsan Hakları ve Dijital Teknolojiler Dijital Teknolojiler Son yirmi yılda bilgi teknolojilerinin gelişimi, dijital gerçekliğin yeni bir oluşumuna yol açmıştır. Dijital teknolojiler, yerleşik ilişkilere ve kurumlara nüfuz etmektedir (örn. çevrimiçi bankacılık, dijital paralar, dijital kütüphaneler…). Dahası, Pandemi öncesi dünyada benzeri olmayan yeni bir gerçeklikten bahsediyoruz…