Kategoriİnternet Hukuku

facebook sızıntısı facebook veri sızıntısı

Bilginin Hükmü: Son Facebook Sızıntısı, Yargı ve Kamu Herkesin Bildiği… Ekim ayının başında, Amerikan basınının lokomotif yayınlarından biri olan Wall Street Journal’dan üç gazeteci,  Georgia Wells, Jeff Horwitz ve Deepa Seetharaman,  anonim bir kaynak sızdırılan Facebook’un kurum içi araştırmalarını ve şirkete ait uygulamaların toplum üzerindeki…

sosyal medya ve kişilik hakalrı

Kişiliği oluşturan hayat, vücut bütünlüğü, ad, resim, özel hayatın gizliliği, ekonomik özgürlük gibi maddi ve manevi değerlerin tümü üzerinde sahip olunan hak şeklinde tanımlanabilir. Kişilik hakkını diğer haklardan ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özellikler; mutlak hak olması, şahıs varlığına ilişkin bulunması, şahsa sıkı sıkıya bağlı olması ve dolayısıyla başkasına devredilemez, zamanaşımına uğramaz, vazgeçilemez olması, kişinin üzerinde tasarrufta bulunup devredemediği, feragat edemediği ve kural olarak mirasçılara geçmeyen bir hak olmasıdır.

OSINT, Türkçede Açık Kaynak İstihbaratı manasına gelmektedir. OSINT herhangi bir gizlilik gerektirmeyen bilgilerin istihbarat niteliği taşıyıp taşımadığına karar veren bir süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen istihbarat faaliyetleri olarak tanımlanır. OSINT nedir’in yanında, OSINT araçları(OSINT tools) nelerdir, OSINT framework gibi kavramlar da önemlidir. Bu sebeple bu yazı, OSINT hakkında genel olarak öneml bilgiler verecektir.

Teknoloji hayatımızın birçok alanında yaygın olarak kullanılmakta ve birçok sektörü hem değiştirmekte hem de dönüştürmektedir. Teknolojinin günümüzde dikkat çeken yansımaları, sosyal medya, görüntü işleme, ses tanıma, navigasyon, e-ticaret ve dil çevirileri üzerinedir. Teknolojinin bu denli gelişimi birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Hukuk alanında ses getiren bu sorunlar kişilik hakları ihlalleri ve sanal ortamda suç işlenmesi riskini de kolaylaştırmıştır. Bu yazımızda, “https protokolünün” erişimin engellenmesindeki önemine değineceğiz. ( https protokolü)

Sosyal medya günümüzde artık bir iletişim aracı olmanın ötesinde toplumsal bir mekân halini almış olduğu görülmektedir. İnsanın ve toplumun olduğu her yerde çatışma ve uyuşmazlık olduğu gibi bu uyuşmazlıklara çözüm olarak hukuki düzenlemelerin bulunması da elzemdir. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar internet üzerinden işlenip maddi bir varlıkları bulunmadığı için diğer suç tiplerine nazaran daha soyut varlıkları bulunduğundan ötürü, bu suçlar tespiti ve tasnifi bakımından diğer suç tiplerinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Sosyal medya suçları bilişim suçları başlığı kapsamında tasnif edilmektedir. ( bilişim hukuku )

Sosyal Medya Paylaşımlarının Kişilik Haklarını İhlal Etmesi Halinde Yapılabilecekler Teknoloji günümüzde birçok sektörü değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Yaşanan değişimler kimi zaman olumlu etkiler yaratırken kimi zaman da kişilik haklarını ihlal eden etkenler haline gelmiştir. Kişilik hakları temelde insan haklarıyla yakından ilgilidir. ( sosyal medya, bilişim hukuku)…