Akıllı sözleşmeler smarts contracts

AKILLI SÖZLEŞMELER (SMART CONTRACTS) Giriş (Akıllı Sözleşmeler Nedir?) 19.yüzyılın sonlarında oluşturulan medeni kanun düzenlemeleri hala geçerliliğini korumaktadır. Ancak geçerliliğini koruyan bu kanunlar, blockchain teknolojisi ve bununla birlikte akıllı sözleşmeler sebebiyle yeniden gözden geçirme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda akıllı sözleşmelerin kuruluşu ve geçerlilik şartları da…

Dijital Para ve Kripto Paralar Arasındaki Farklar Nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 15 Eylül 2021 tarihinde yer alan dijital para açıklamasıyla Türkiye de henüz bir yasal düzenlemesi bulunmayan kripto paralarla aynı çatı altında anılsa da kavramsal olarak ayrı olan dijital paranın  TCMB’nin dijital dönüşüm adı…

Kripto Para Dolandırıcılığı ve Çözüm Yöntemleri                Kripto Paraların Hukuki Niteliği Kripto paralar, Nisan 2021’e kadar ülkemizde herhangi bir hukuki düzenlemeye tabi değildi. 16 Nisan’da “Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik” çıkmasının ardından, kripto varlıkların “para” değil, “varlık olarak…

Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü ve Çevrimiçi Tahkimin Esasları (Covid-19) Pek çoğumuz, zor koşullar altında çalışmak zorunda kaldığımız Covid-19 pandemisi sürecinde, bir yıla aşkın süredir ticari anlamda en az etkilenebileceğimiz alternatif yollar arayışındayız. Tahkimin söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde hızlı, güvenilir, tarafsız ve mali olarak daha uygun olması…

Hukukta Tasarım Odaklı Düşünme Teknolojinin hızla gelişimi bir çok sektörde/sektörler arası rekabeti artırırken, değişimi ve multidisipliner çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Hukuk, kuralcı yapısı nedeniyle değişimlere hızlı bir şekilde adapte olamamakla birlikte son yıllarda teknolojideki lineer gelişimlere kayıtsız kalmamaya başlamıştır. Hukuk büroları/departmanlarındaki değişim ve maliyet baskıları,…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Giriş Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, ilerlemesi hayatın her alanında sürmektedir. Son yüzyıllarda ortaya çıkan yeni buluşlar, keşifler, teknolojik ve toplumsal gelişmeler bireyleri ve toplumu her alanda etkilemeye başlamış ve tüm toplumu elektronik ortamların kıskacı altına almıştır. Artık günümüzde hemen hemen…