YazarHukuk ve Bilişim Dergisi

Teknoloji ve İnsan Teknoloji ilk çağlardan başlayıp yüzyıllar geçtikte inanılmaz derecede ilerleme kaydedip şimdiki halini almıştır.Teknoloji asıl büyük sıçrayışını sanayi devriminde yapmıştır. O devirde buharlı makinelerin hayatımıza girmesiyle birlikte hızla makineleşme başladı. Yapılan makineler insan hayatını kolaylaştırmaya ve hatta zamanla insanların yerini almaya başladı. Ve…

2- Natro Hukuk ve Bilişim DergisiHukuk ve Bilişim Dergisi ve Blog kısmımızda, Bilişim Suçları Blockchain ve Dijital Paralar Yapay Zekâ ve Robot Hukuku Elektronik Ticaret Hukuku İnternet Hukuku Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Start-Up Hukuku E-Spor Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku ve benzer teknoloji hukuku alanlarında yazılar…

Sosyal medya günümüzde artık bir iletişim aracı olmanın ötesinde toplumsal bir mekân halini almış olduğu görülmektedir. İnsanın ve toplumun olduğu her yerde çatışma ve uyuşmazlık olduğu gibi bu uyuşmazlıklara çözüm olarak hukuki düzenlemelerin bulunması da elzemdir. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar internet üzerinden işlenip maddi bir varlıkları bulunmadığı için diğer suç tiplerine nazaran daha soyut varlıkları bulunduğundan ötürü, bu suçlar tespiti ve tasnifi bakımından diğer suç tiplerinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Sosyal medya suçları bilişim suçları başlığı kapsamında tasnif edilmektedir. ( bilişim hukuku )

Uzun Bir Şiirin Son Kafiyesi: Blokzinciri ( Blockchain) Beşeriyetin zihninde şekillenen fikirlerin toplumsal mutabakatı sağlarken oynadığı rol en az insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahip. Diğer yandan avam için eliyle dokunmadığı, tadına bakamadığı kavramları kabullenmekte yaşadığı zorluk bu sergüzeştin ayrılmaz bir parçası. Bilerek ‘göz…

Fikri Mülkiyet Haklarının Lisanslanması

Fikri Mülkiyet Hakları Fikri mülkiyet hakları, 5846 sayılı kanun uyarınca belirlenmiş ve koruma altına alınmış haklardır. Bu kanuna göre ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserler fikri mülkiyet haklarını oluşturur. Fikri mülkiyet haklarının sahipleri, bu hakkını bir lisans sözleşmesi akdederek üçüncü kişiler ile…

  Giriş Günümüzde sosyal medya kullanımının yoğunluğu yadsınamayacak düzeylere ulaşmıştır. Sosyal medya, kullanıcılarına sağladığı eşsiz sınırsız alan ile her kesimden insanın kullandığı ve içerikleri ile katkı sağladığı bir iletişim dünyasıdır. Hiç şüphesiz bu denli etkili mecraların denetlenmesi ve bu ortamlarda yasal bir takım düzenlemelerin yapılması…