Ülkemizin Yeni Alan Adı: a.tr

Okuma Süresi: < 1 Dakika

Makalemizde Ülkemizin Yeni Alan Adı: a.tr konusunu inceleyeceğiz.

Ülkemizin Yeni Alan Adı: a.tr

BTK’nın onayı ile yayınlanan “a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” sonrası artık Ülkemiz’de “a.tr” alan adlarının alınması mümkün hale gelmiştir. Buna ilişkin ilk olarak genel kurallara değinilecek, sonrasında tahsis işlemleri hakkında bilgi verilecektir. (domain)

a.tr Alan Adlarında Genel Kurallar

a.tr alan adlarında marka tescilinde olduğu şekilde “ilk gelen alır” kuralı uygulanmaktadır.

Bazı Alan Adlarına Öncelik

BTK, bazı alan adlarının a.tr alan adı tahsisine öncelik vermiştir. Bunların öncelik sırası şu şekildedir:

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Kuruluşlar
  • Yukarıdakiler ve ek olarak işçi ve işveren kuruluşlar tarafından yapılan “.org.tr” den gelen alan adları.
  • “a.kep.tr”, b) “a.av.tr”, c) “a.dr.tr”, ç) “a.com.tr”, d) “a.org.tr”, e) “a.net.tr”, f) “a.gen.tr”, g) “a.web.tr”, ğ) “a.name.tr”, h) “a.info.tr”, ı) “a.tv.tr”, i) “a.bbs.tr”, j) “a.tel.tr”,

Alan adlarına öncelik verilir.

Ücretsiz Alan Adları

“a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsislerinde TRABİS tarafından, a) “a.gov.tr” adresine, b) “a.edu.tr” adresine, c) “a.tsk.tr” adresine, ç) “a.bel.tr” adresine, d) “a.pol.tr” adresine, e) “a.k12.tr” adreslerine ücretsiz tahsis hakkı verilecektir.

“a.bel.tr” ler ile kamu kurum ve kuruluşları dışındaki taraflarca tahsis ettirilen “a.k12.tr” lerin ilişkili “a.tr” lerine “1 yıl boyunca ücretsiz” tahsis hakkı verilecektir.

Talep Toplama Süreci

Kurum’un internet sitesinden “3 ay boyunca” (14 eylül 2023’ten itibaren) toplanır. KK (Kayıt Kuruluşu)’nun internet sitesinden “a.tr” için  başvuru kodu vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Sonuç

Ülkemizin kendi alan adına sahip olması dijital egemenlik için oldukça önemli bir düzenleme olmuştur. Bu noktada yine sahip olduğumuz kuruluşlar açısından haklarımızın kaybolmaması ve uyuşmazlıkların oluşmaması için 3 ay içerisinde başvuruların gerçekleşmesi de oldukça önemlidir.

Söz konusu Tebliğ’e bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Av. Ali ERŞİN’in tüm Blog yazılarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.