Yazarİsmail İFŞA

Bilişim suçları, bildiğimiz gibi bilişim sistemleri aracılığı ile insanların suç işlemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda dar ve geniş anlamda bilişim suçları mevcut olmakla birlikte, bilişim suçlarından korunma yöntemleri, genel olarak dar anlamda bilişim suçlarından korunma yöntemlerini kapsamaktadır. İlk olarak saldırganın yaptığı eylemler, sizin verilerinizi çalması ve işlemesi bir bilişim suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları (TCK 243-245) 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir. 5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır: Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme Suçu (TCK m.244), banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a). Hemen belirtelim ki; bilişim sistemine girme suçunda mağdurun rızası hukuka uygunluk nedenidir. Yani, bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olarak faydalanma yetkisi olan kişi, başka bir kimseye sisteme girme izni vermiş veya giriş şifresini vermişse, failin bilişim sistemine girme fiili hukuka uygun hale gelir.