Yazarİsmail İFŞA

Okuma Süresi: < 1 Dakika Bilgisayar ve İnternet Sitelerinde Kayıtlı Şifrelerin Güvenliği Bilgisayarda saklanan kayıtlı şifreler ile sitelerdeki şifre verilerimizin güvenliğinin doğru şekilde sağlanmış olması kullanıcılar için önem arz etmektedir. Çünkü kayıtlı şifreler gerek sosyal medya hesaplarının gerekse kayıtlı olduğumuz sitelerin veri güvenliği açısından hukuki sorumlulukları olmaktadır.(şifrelerin güvenliği) Bilgisayardaki şifrelerin…

Okuma Süresi: 2 Dakika Android Dünyası Trojan Tehdidi İle Karşı Karşıya Android, Mobil Cihazlar ve Siber Saldırı Günümüzde gittikçe yaygınlaşan mobil cihazlar, geleneksel cep telefonlarının sağladığı işlevselliklerin yanı sıra multimedya iletişimi ve uygulamalar sayesinde birer avuç içi bilgisayara dönüşmüşlerdir. Kişiler mobil cihazlarını internet, çevrimiçi bankacılık, sosyal medya, dosya paylaşımı…

alan adı ihlali türleri - domain tescili

Okuma Süresi: 5 Dakika ALAN ADI İHLALİ TÜRLERİ (DOMAİN İHLALLERİ) Domain tescili, bazı zamanlarda bir yatırım alanı olarak görülmektedir. Ancak haksız bir takım tescil işlemleri hukuken ‘alan adı ihlali’ olarak nitelendirilmektedir ve yaptırıma bağlanmıştır. Eğer bir işletme ile ilgili veya bir kişinin kişisel durumu ile ilgili bir domain başkası…

Okuma Süresi: 2 Dakika Bilişim suçları, bildiğimiz gibi bilişim sistemleri aracılığı ile insanların suç işlemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda dar ve geniş anlamda bilişim suçları mevcut olmakla birlikte, bilişim suçlarından korunma yöntemleri, genel olarak dar anlamda bilişim suçlarından korunma yöntemlerini kapsamaktadır. İlk olarak saldırganın yaptığı eylemler, sizin verilerinizi çalması ve işlemesi bir bilişim suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları (TCK 243-245) 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir. 5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır: Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme Suçu (TCK m.244), banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a). Hemen belirtelim ki; bilişim sistemine girme suçunda mağdurun rızası hukuka uygunluk nedenidir. Yani, bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olarak faydalanma yetkisi olan kişi, başka bir kimseye sisteme girme izni vermiş veya giriş şifresini vermişse, failin bilişim sistemine girme fiili hukuka uygun hale gelir.