Avrupa Birliği Çipler Yasası (EU Chips Act)

Okuma Süresi: 3 Dakika

Makalemizde Avrupa Birliği Çipler Yasası konusunu inceleyeceğiz.

Avrupa Birliği Çipler Yasası (EU Chips Act)

Global ekonomilerin şekillendirilmesinde dijitalleşmenin yaşandığı bir dönemde, yarıiletken çiplerin önemini vurgulamamız gerekir. Bu minik bileşenler, günlük olarak kullandığımız birçok cihazın, akıllı telefonlardan bilgisayarlara ve kritik altyapılara kadar, temelini oluşturur. Yarıiletken çiplerin stratejik önemini tanıyan Avrupa Birliği, AB Çipler Kanunu‘nun tanıtılmasıyla iddialı bir adım atmıştır. Bu yazıda bu kanunun ayrıntıları ile çağdaş teknoloji gelişimlerinin derinlemesine incelemesi gerçekleşecektir.

AB Çipler Kanunu Nedir?

Temelde, AB Çipler Kanunu, Avrupa Birliği’nin yarıiletken endüstrisini güçlendirmeyi amaçlayan yasal bir girişimdir. Genel amaç, Avrupa’nın bu kritik sektörde daha özgüvenli olmasını ve yarıiletkenler için sürdürülebilir, dayanıklı ve yenilikçi bir ekosistem sağlamasını sağlamaktır. Kanun, yarıiletkenler için kapsamlı bir çerçeve belirler:

 1. Yarıiletkenler için iç pazarı güçlendirmek.
 2. En son teknolojilerde Ar-Ge’yi teşvik etmek.
 3. Tedarik zinciri kesintileri dahil dış şoklara karşı dayanıklılığı artırmak.
 4. Sektörde yatırım ve büyümeyi kolaylaştırmak.

Bağlamsal Arka Plan

Çipler Kanunu’nun önemini anlamak için, küresel yarıiletken manzarasını anlamak gerekir. Tarihsel olarak, Avrupa bu arenada önemli bir oyuncuydu. Ancak zaman içinde hakimiyet Doğu Asya ülkelerine, özellikle Tayvan, Güney Kore ve Çin’e kaydı. Endüstrinin yüksek teknolojiye, yüksek sermayeye dayalı doğası nedeniyle, ölçek, verimlilik ve inovasyon sunabilen bölgeler öncü oldu.

Ayrıca, son küresel tedarik zinciri kesintileri, COVID-19 pandemisi, ticaret gerilimleri ve doğal felaketler dahil çeşitli faktörlerden kaynaklanan, dış tedarikçilere aşırı bağımlılığın savunmasızlığını vurguladı. Avrupa, diğer birçok bölge gibi, bu kesintilerin etkisini hissetti ve yarıiletken yeteneklerini canlandırmaya yönelik artan bir ilgiye yol açtı.

AB Çipler Kanunu’nun Temel Hükümleri

 1. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Teşviki: Kanun, teknolojik gelişmelere ayak uydurmayı vurgular. Üye ülkeler, endüstriler ve araştırma kurumları arasında iş birliği mekanizmaları getirir. Amaç, süreçlerde, malzemelerde ve tasarımlarda inovasyonu teşvik ederek Avrupa’yı gelecek nesil çip teknolojilerinin önüne taşımaktır.
 2. Yatırımları Kolaylaştırma: Endüstrinin sermaye yoğun yapısını tanıyan Kanun, hem kamu hem de özel yatırımları harekete geçirmeyi amaçlar. Buradaki önemli bir bileşen, endüstri oyuncuları, üye ülkeler ve Avrupa Komisyonu arasında bir köprü olarak hareket edecek olan Avrupa Yarıiletken İttifakı’dır; bu, çabalara yön verir ve fonları yönlendirir.
 3. Pazar Entegrasyonu ve Düzenlemeler: Düzgün bir iç pazarı sağlamak için Kanun, üye ülkeler arasında düzenlemeleri uyumlaştırmayı amaçlar. Bu, standartların belirlenmesini, adil bir rekabet ortamının sağlanmasını ve işletmelerin iş yapmaları ve yatırım yapmaları için uygun bir ortamın oluşturulmasını içerir.
 4. Küresel Ortaklıklar: Kanun, temelde Avrupa’nın iç yeteneklerini güçlendirmekle ilgili olsa da, izolasyonu savunmaz. AB, benzer düşüncede olan ülkeler ve bölgelerle ortaklıklar kurmayı aktif olarak arayacak ve çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir küresel tedarik zinciri oluşturmayı amaçlayacaktır.

AB Çipler Kanunu Neden Önemli?

 1. Stratejik Özerklik: Temelde, Çipler Kanunu stratejik özerklikle ilgilidir. Yarıiletken endüstrisini besleyerek, Avrupa, jeopolitik gerilimlere veya tedarik zinciri kesintilerine karşı savunmasız olmamayı amaçlar.
 2. Ekonomik Etkiler: Yarıiletken endüstrisi sadece çiplerle ilgili değildir. Büyük çarpan etkileri vardır. Canlı bir çip endüstrisi, imalat ve hizmetlerden yapay zekâ ve dijital teknolojilere kadar diğer sektörlere itebilir. Bu nedenle, Kanun, Avrupa ekonomisi için büyük ekonomik etkilere sahiptir ve Avrupa ekonomisi için büyüme ve inovasyon için bir yeni döneme işaret etmektedir.
 3. Jeopolitik Önem: Daha büyük jeopolitik matris içinde teknoloji, kritik bir alan haline gelmiştir. Avrupa, yarıiletken endüstrisine sahip olarak, küresel teknoloji dinamiklerinin anahtar oyuncularından biri olarak konumlanır ve standartları, normları ve kuralları belirleme konusunda söz sahibi olur.
 4. İnovasyon ve Gelecek Teknolojiler: Yarıiletkenler, kuantum hesaplama, yapay zeka veya yeşil teknolojiler gibi gelecek teknolojiler için merkezi bir role sahiptir. Çipler Kanunu ile Avrupa, bu teknolojik devrimlerin öncüsü olmayı hedefleyerek inovasyonu teşvik etmeyi ve ekonomik faydaları yakalamayı amaçlar.

Riskler ve Fırsatlar

Ancak, her iddialı girişim kendi payına zorluklarla gelir. İşletmeler yeni düzenleyici çerçeveyi dikkatli bir şekilde yönlendirmeli ve fırsatları değerlendirmelidir. Ayrıca, devlet yardımına aşırı bağımlılık riski ve pazar dinamiklerini potansiyel olarak bozma riski vardır.

Ancak, fırsatlar bu zorlukları büyük ölçüde aşar. Uyumlu bir pazarda işletmeler Avrupa genelinde sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterebilir ve geniş ve zengin bir tüketici kitlesine ulaşabilir. Ar-Ge’ye odaklanma, çığır açan yenilikleri ortaya çıkarabilir ve ilk hamle avantajları sunabilir. Ortaklıklara vurgu yapılması, Avrupa işletmelerinin küresel yarıiletken hikayesinde önemli oyuncular olmalarını sağlayabilir.

Sonuç

AB Çipler Kanunu sadece başka bir yasa değildir. Bu, dijital çağda Avrupa’nın niyetinin bir ifadesidir. Yarıiletken endüstrisinin karmaşıklıkları göz önüne alındığında, yol ilerisi zorlayıcı olsa da, Kanun yeniden canlanma için sağlam bir çerçeve sunar. Avrupa bu yolculuğa başladığında, küresel teknoloji manzarası, çiplerin sınırlarının ötesine uzanan etkilerle ilginç bir yeniden şekillenmeye hazırlanıyor olacak.

Zeynep Ebrar Kaya’nın 16. Sayı’mızdaki “RFİD Çipleri ve Hukuk Literatüründeki Yeri” isimli yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Esad Beren ERİŞİK’in “Çin Yapay Zeka Regülasyonu” isimli blog yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.