Avrupa Parlamentosu Yapay Zeka Taslak Raporu

Okuma Süresi: 2 Dakika

YAPAY ZEKA GÜNDEM YAZISI

Avrupa Parlamentosu Yapay Zeka Taslak Raporu

Giriş

Yapay Zeka ile alakalı Avrupa Parlamentosu Taslak Raporu yayınlandı. Parlamento ve Konseyin yapay zekayı merkeze alarak çeşitli değişiklik ve düzenlemelerin ele alındığı rapor 309 maddeden oluşuyor. Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri komitesi, İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesinin birden fazla hususta ortak paydada buluşmuş. Söz konusu raporda son zamanlarda tartışmalara yol açan yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanılma tehlikesine ayrıca dikkat çekilmiş. Yapay zeka teknolojilerinin eğitim, ekonomi, sağlık gibi alanlarda insan hayatını kolaylaştırıcı faydaları olsa da manipülatif, sömürücü ve tehlike arz eden yönleri de belirtilmiş. Bununla birlikte raporda hukukun üstünlüğü, veri koruma ve mahremiyet gibi değerlerle çelişmeleri halinde yasaklanmaları gerektiği ifade edilmiş. Bu noktada Parlamento hassas bir noktada yer alan çocuklar için de ayrı bir düzeltmeye yer vermiş. Rapora göre çocukların eğitiminde duygusal ve bilişsel gelişim açısından yapay zekanın ölçüsüz ve amacından uzak şekilde kullanılması yüksel riskli yapay zeka sistemleri olarak ayrıca sınıflandırılmalıdır.

(Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ40-PR-731563_EN.pdf )

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayınlandı. Özellikle son yıllarda var olan meslek gruplarını hedefleyen tebliğde yapay zeka programcılarına yönelik Ulusal Meslek Standardı ayrıca düzenlenmiş. Türkiye Bilişim Vakfı’nın hazırladığı standart sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Bilişim Teknolojileri Komitesi tarafından incelendikten sonra Yönetim Kurulunca onaylanmış. Tebliğde, İş ortamında İş Sağlığı Güvenliği önlemleri, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve gizlilik sözleşmelerine ilişkin önlemlerin uygulanması düzenlemesi dikkat çekiyor. Bununla birlikte dijital arşiv ve kullanılacak ekipmanlara dair de düzenleme mevcut.

(Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220523M1-5.htm )

Dijital Çağda Yapay Zeka ve Taslak Rapor

Avrupa Parlamentosu Dijital Çağda Yapay Zeka Özel Komitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yeni bir rapor kabul edildi. Raporda son yıllarda günlük yaşamın da gündemine oturan dijital dönüşümün insan haklarına entegre şekilde olması gerektiğine dikkat çekilmiş. Bireysel hak ve özgürlükler, siyasilerin politik takvimleri, ekonomik alandaki rekabetin küresel ölçekte teknoloji liderliğine etkisine ayrıca yer verilmiş, yapay zeka teknolojilerinin insan onuruna saygı çerçevesinde kullanımının önemi vurgulanmış. Güncel durumda dünya genelinde yapay zeka uygulamalarını yasal manada tam olarak içine alan bir düzenlemenin eksikliği belirtilerek bu alanda yapılacak ilk hamlenin dijital market bakımından rekabet üstünlüğünü sağlayacağı ortaya konulmuş. Bununla birlikte yapay zeka sistemlerinin kullanımından kaynaklı etik ve yasal sorunlardan bahsedilerek yasa dışı müdahalelerin temel hak ve özgürlükler açısından olası ihlalleri tehdit olarak değerlendirilmiş.

(Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf )

Yazar: Stj. Av. Zeynep Rana Ünal

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayı’sını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yapay Zeka alanındaki tüm Blog yazılarımızı bağlantıdan okuyabilirsiniz.