AYM Parmak İzi ve Mesai Takibi Kararı

Okuma Süresi: 2 Dakika

AYM Parmak İzi ve Mesai Takibi Kararı(19.04.2022 Tarihli 2018/11988 Başvuru Numaralı Kararı)

Anayasa Mahkemesi’nin Parmak İzi Kayıt Sistemi ile Mesai Takibi Yapılmasının Kişisel Verilen Korunmasına Yönelik İhlal Kararı

Süreç

Başvurucunun çalıştığı kamu kurumunda, parmak izi ile mesai takibine başlanması ve kaydedilmesi üzerine başvurucu parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılmasına itiraz etmiştir. Kurumun itirazı reddetmesi üzerine ise başvurucu idari işlemin iptali talebiyle dava açmıştır.

Mahkeme, davanın kabulü ile idare işlemin iptaline karar vermiştir. Kararın gerekçesinde ise ilgili mevzuata atıf yapılması ile özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Fakat başvuru sonucunda İstinaf mahkemesi tarafından davanın kesin olarak reddine karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde ise kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini kolaylaştırıcı etki sağlaması amacı ile idarelerce teknolojik sistemlerin kullanılmaya başlanmasının kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olduğu belirtilmiştir. Sonrasında, Başvurucu tarafından AYM’ye başvurmuştur.

Karar Özeti

İlgili mevzuat bakımından ise 657 sayılı Kanun’un ‘Çalışma saatleri ‘ kenar başlıklı 99. Maddesi ve 100. Maddesinde ‘Günlük çalışma saatleri tespiti kenar başlıklı maddesinin ve 6698 sayılı Kanun’un Kişisel Verilerin İşlenme Şartları kenar başlıklı 5. Ve 6. Maddesinde kişilerin açık rızasının varlığı ve ya kanunlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Kararda biyometrik verilerin kaydedilmesi sınırlama bulunmadığından ancak açık rıza ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği belirtilmiştir. Parmak izi bilgilerinin onayı almadan işlenemeyeceği ve resmi başvuru yapmasına rağmen verilerin silinmesi isteğinin kabul edilmediği belirtilmiştir. Açık rızanın varlığından söz edebilmek için,

-Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenilmeli

– Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmalı

-Belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında ölçülülük ilkesi ve güncel olma şartı

-Amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.

Kamu kurumunda, farklı bir yöntem kullanılabilecek iken ölçülü olmayan bir düzenleme yapılması sonucunda Kişisel verilerin korunması ihlal edildiğine karar verilmiştir.

AYM tarafından görevlilerin mesaiye devam durumlarını kontrolü konusunda bir düzenlemenin mevzuatta olmadığını ve güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı bakımından kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına bir müdahale olduğu sonucuna varmıştır. Somut başvuruya uygun düşen, meşru amaç taşıma, kanun tarafından öngörülme, demokratik toplum düzenine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Kurumun, çalışanlara karşı bilgilendirme yükümlülüğünün açıkça yerine getirmesi gerektiğini belirtmiştir.

İşverenler, farklı bir yöntem bakımından ölçülülük ilkesine uyarak giriş- çıkışları sağlamak amacı ile şifreli ve ya kartlı yöntemler kullanılmasının uygun olacağını belirtmiştir.

Referans: https://moral.av.tr/tr/hukuki-haberler/parmak-izi-ile-mesai-takibi-yapilmasi-kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinin-ihlali-olarak-degerlendirildi-710

file:///C:/Users/Lenovo/Favorites/Downloads/%C4%B0%C5%9Fe%20giri%C5%9F%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20-%20parmak%20izi%20AYM%20karar%C4%B1%20(2).pdf

Tüm Karar İncelemelerimizi bağlantıdan görebilirsiniz.

Yazar: Stj. Av. Şeyma KARAKOÇ