Bilişim Suçları

Okuma Süresi: 2 Dakika

Makalemizde Bilişim Suçları konusunu inceleyeceğiz.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim suçu, bilişim sistemleri aracılığı ile, Kanun’larda maddi unsurları düzenlenmiş suçları işlenmesi durumudur. Bilişim suçları nedir sorusunun cevabı ise, oldukça geniştir.

Bilişim suçları nelerdir sorunun cevabı en başta şu şekilde verilebilecektir. Bilişim suçları, doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılabilecektir. Bu kapsamda, TCK’de özel olarak düzenlenmiş suçlar doğrudan bilişim suçu, diğer suçların bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi ile oluşan suçlara ise dolaylı bilişim suçları denilebilecektir.

Doğrudan Bilişim Suçları

Doğrudan bilişim suçları şu şekilde sayılabilecektir:

1.TCK madde 243: Bilişim Sistemine Girme Suçu

2.TCK madde 244: Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu

3. TCK madde 245: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

4. TCK madde 245-A: Yasak cihaz ve programlar

Dolaylı Bilişim Suçları

Dolaylı bilişim suçlarının tanımı yukarıda yapılmıştı. Bu kapsamda dolaylı bilişim suçlarına, örnekler vererek daha doğru anlatım yapılabilecektir.

bilişim suçları

Dolaylı bilişim suçları örnekleri

Bildiğimiz gibi TCK’da hakaret, tehdit gibi suçlar da düzenlenmiştir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte ise, bu suçların klavye üzerinden işlenmesi kolaylaşmış ve artmıştır. Örneğin hakaretin sosyal medya üzerinden işlenmesi, bir dolaylı bilişim suçudur.

İkinci örnek olarak ise, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi suçu örnek verilebilir. Kişisel verilerin bilgisayar üzerinden işlenmesi sonucu bu suç dolaylı bilişim suçları kapsamına girecektir.

Cezaları nelerdir?

Doğrudan bilişim suçları cezaları şu şekilde sayılabilecektir:

  1. TCK madde 243: Bilişim sistemine girme suçu cezası: Madde metninde toplam olarak 6 aydan 3 yıla kadar bu suç türünde ceza verilebilmektedir.

2.      TCK madde 244: Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu cezası: Bu suçun cezası farklı şekillerde toplamda 6 aydan 7,5 yıla kadar ceza ile sonuçlanabilmektedir.

3.      TCK madde 245: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu cezası: Bu suçun sonucu olarak, farklı durumlarda toplamda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve ayrıca adli para cezasına hükmolunabilmektedir.

4.      TCK madde 245-A: Yasak cihaz ve programlar suçu cezası: Bu suçun cezası olarak 1 yıldan 3 yıla kadar ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Hukuk ve Bilişim’de mevcut “bilişim suçları ve cezaları” konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.

Dolaylı bilişim suçları cezaları ise, suç tipine göre değişecektir.

Sonuç

Teknoloji, beraberinde bilişim suçlarını getirmiştir. Bunun sonucu olarak ise, bilişim suçları ihbar edilmesi gerekmiş, ihbar ise Savcılıklara veya Emniyet Birimleri’ne yapılabilecektir.

“Hacking” dediğimiz olaylar ise, bu ihbarlar sonrası çözülebilecektir. Bu durumda öncelikle Cumhuriyet Savcılarımızın ve Hakimlerimizin, Avukatlarımızın ve Emniyet görevlilerimizin hukuki ve teknik olarak donanımlı olmaları büyük önem arz edecektir.

 

Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu makalemize buradan ulaşabilirsiniz.