Metalaw

Okuma Süresi: 6 Dakika

Metaverse and Metalaw

Metaverse, VR and AR (Yazının Türkçe Versiyonu Aşağıdadır.)

A new home for global commerce is under construction—and it’s virtual. Oft-hyped, virtual reality (VR) was at a low ebb until Mark Zuckerberg’s announcement last October: Facebook would be renamed Meta, Inc. after ‘the Metaverse’, a term coined by sci-fi author Neal Stephenson for cyberspace. Now the buzz is back and buzzier than ever. For some commentators it’s still premature. But there are strong signs that the metaverse is a serious business, and one which will soon require regulation. (Metaverse, metalaw, meta hukuk)

In one form or another, alternative reality has been around for decades. The first VR headsets were made in the 60s. Then there’s augmented reality (AR), a 90s coinage. Special glasses allow you to see virtual things in the surrounding world. You might interact with them, a bit like Pokémon Go players, who use their smartphones to find virtual creatures in real-world locations. Imagine doing that without the aid of your phone.

Geeks and gamers, particularly the well-off, may have enjoyed a VR or AR experience, by dropping $30k on a fictional space ship for example, or tying the knot in Second Life, a platform roughly described as an online version of the SIMs. Since 2003 it has offered headset-free access to a simulated world made up of real people. Through their virtual selves or ‘avatars’, players (many of them subscribers) really can lead second lives, even start families. An independent in-game economy emerged and even today, despite dips in popularity, this virtual community has a bigger GDP than some small countries.

The metaverse, at least in theory, goes further. It’s AR, VR and theoretically interoperable (i.e. made up of separately created but possibly connected realities). What’s more, while Second Lifers sought escape from the real world, the metaverse promises new ways of integrating with it.

Will it be big? The numbers say so. Meta has committed $10 billion to metaverse operations this year and more in the future. Well, duh! The company is staking its commercial future on it. What about the venture capitalists who have fed so much of Silicon Valley’s growth until now? They are throwing billions more at the underlying ‘Web3’ technology and pushing for government support. Banks are backing a range of meta-businesses, such that PwC predicts the creation of 23.5 million VR and AR-based jobs in the near future. E-commerce, such as cannabis retail, has found a quirky, almost natural home.

As more of the world’s population plugs in, the trade of digital as well as real-world goods will become commonplace. It might even include digital scented candles. Avatar clothing and accessories will prove a necessity for the many metalife addicts. Five-figure rewards from the production of virtual trainers and underwear are currently setting the world of fashion alight. All the while, gains from user-tracking (down to their eye movement) and ‘hyper-targeted-advertising’ will fill Big Tech’s coffers.

Various other business models will allow for vast takings. Microsoft and others are selling technology enabling companies to build a virtual workforce, with some such as Accenture already asking new hires to start by creating their avatars. Second Life’s enduring success shows that subscriptions can fund entertainment. Music companies have staged huge virtual concerts, with more in attendance than would be possible in real life.

Government, too, is finding its uses for virtual reality. By 2026, the Korean capital of Seoul will offer a complete array of virtual services, including municipal administration, visits to destroyed historical locations and New Year’s celebrations. Barbados, apparently in a cost-cutting exercise, is opening the first simulated embassy. Even war is racing to the metaverse.

So much speculation around this new reality, yet so little clarity on how it will evolve! A perfect prospect for the covetous. Zuckerberg’s shrewd maneouver is a case in point: the Meta name is like a flag planted on contested territory. The uninitiated may believe, falsely, that the metaverse was Meta’s creation. Despite ‘nice-sounding’ statements to the contrary, it’s in the nature of men like Zuckerberg to desire domination of a reality probably more firmly under corporate control than our current one.

Metalaw

Can regulation ensure user safety? Some would resist Big Tech monopoly through the creation of decentralised, creative commons-type metaverses. Regulatory chops and changes will certainly affect investment. There is a cloud of legal niggles on the horizon that is fit to burst.

In January, IoT For All published my article on the law of the metaverse, which I dubbed metalaw. Currently this term of art, dating back to the 50s, designates the (hitherto strictly theoretical) system of law governing relationships between humans and extraterrestrials. I argued for the word’s semantic reassignment to those norms that govern VR, where conflicts will cross national borders and even those of reality.

The problems are legion. Which metaverse investments, for example, will be regulated as securities and where will they be regulated? How will companies meet safety requirements and whose requirements will they be? What happens if an avatar-attached user seeks compensation for virtual injuries? Metalaw may stretch and bulge into something quite strange: a new, meta-jurisdiction. One thing’s for sure: it won’t be simple, which means plenty of work for lawyers.

The metaverse is, in theory, limitless. If you’re in the business of making money, it will probably be worth a punt. It won’t be easy to figure out where to put your money or when, whether a big investor or small. Advisors familiar with this new market are going to be highly sought after.

If you want to read other text about Metalaw, click here.

For read Law and Informatics Archive, you also can click here.

Writer: Ciarán McCollum / Irish Trial Lawyer

Linked In: https://www.linkedin.com/in/ciaran-mccollum/

Twitter: https://twitter.com/CiaranMcCollum

Substack: http://scaled.substack.com/

Türkçe Versiyonu

Metaverse ve MetaLaw (Meta Hukuk)

Metaverse, VR ve AR

Küresel ticaret yeni sanal ortamda bir yuva yapım aşamasındadır. Aşırı yükselen sanal gerçeklik (VR), Mark Zuckerberg’in geçen Ekim ayında yaptığı duyuruya kadar düşük bir seviyedeydi: Facebook, bilimkurgu yazarı Neal Stephenson tarafından siber uzay için icat edilen bir terim olan “Metaverse”den sonra Meta, Inc. olarak yeniden adlandırılacaktı. Şimdi vızıltı geri döndü ve her zamankinden daha sesli şekilde. Bazı yorumcular için henüz erken. Ancak metaverse’in ciddi bir iş olduğuna ve yakında düzenleme gerektirecek bir iş olduğuna dair güçlü işaretler var.

Şu ya da bu biçimde, alternatif gerçeklik on yıllardır ortalıkta dolaşıyor. İlk VR kulaklıkları 60’larda yapıldı. Sonra 90’ların madeni parası olan artırılmış gerçeklik (AR) var. Özel gözlükler, çevredeki dünyadaki sanal şeyleri görmenizi sağlar. Onlarla, gerçek dünyadaki konumlarda sanal canavarlar bulmak için akıllı telefonlarını kullanan Pokémon Go oyuncuları gibi etkileşime girebilirsiniz. Bunu telefonunuzun yardımı olmadan yaptığınızı hayal edin.

Meraklılar ve oyuncular, özellikle de hali vakti yerinde olanlar, örneğin kurgusal bir uzay gemisine 30 bin dolar bırakarak veya kabaca SIM’lerin çevrimiçi versiyonu olarak tanımlanan bir platform olan Second Life‘da düğüm atarak bir VR veya AR deneyiminin keyfini çıkarmış olabilirler. . 2003’ten beri gerçek insanlardan oluşan simüle edilmiş bir dünyaya kulaklıksız erişim sunuyor. Oyuncular (çoğu abonedir) sanal benlikleri veya “avatarları” aracılığıyla gerçekten ikinci hayatlar yaşayabilir, hatta aile kurabilirler. Bağımsız bir oyun içi ekonomi ortaya çıktı ve bugün bile, popülaritesindeki düşüşe rağmen, bu sanal topluluğun bazı küçük ülkelerden daha büyük bir GSYİH’si var.

Metaverse, en azından teoride daha da ileri gidiyor. AR, VR ve teorik olarak birlikte çalışabilir (yani ayrı ayrı oluşturulmuş ancak muhtemelen bağlantılı gerçekliklerden oluşur). Dahası, Second Lifers gerçek dünyadan kaçış ararken, metaverse onunla bütünleşmenin yeni yollarını vaat ediyor.

Büyük mü olacak bu sektör? Rakamlar öyle söylüyor. Meta, bu yıl meta veri işleme operasyonları için 10 milyar dolar ve gelecekte daha fazlasını taahhüt etti. Peki, ah! Şirket ticari geleceğini buna bağlıyor. Şimdiye kadar Silikon Vadisi’nin büyümesini besleyen risk sermayedarlarına ne demeli? Temelde yatan “Web3” teknolojisine milyarlarca dolar daha harcıyorlar ve hükümet desteği için bastırıyorlar. Bankalar bir dizi meta işletmeyi destekliyor, öyle ki PwC yakın gelecekte 23,5 milyon VR ve AR tabanlı iş yaratılacağını tahmin ediyor. Esrar perakendeciliği gibi e-ticaret, ilginç, neredeyse doğal bir yuva bulmuştur.

Dünya nüfusunun daha fazlası devreye girdikçe, hem dijital hem de gerçek dünya mallarının ticareti olağan hale gelecek. Dijital kokulu mumlar bile içerebilir. Avatar kıyafetleri ve aksesuarları, birçok metalife bağımlısı için bir zorunluluk olduğunu kanıtlayacak. Sanal eğitmenler ve iç çamaşırı üretiminden elde edilen beş haneli ödüller şu anda moda dünyasını aydınlatıyor. Bu arada, kullanıcı takibinden (göz hareketlerine kadar) ve ‘hiper hedefli reklamcılık’tan elde edilen kazanımlar Big Tech’in kasasını dolduracak.

Diğer çeşitli iş modelleri, büyük kazançlara izin verecektir. Microsoft ve diğerleri, şirketlerin sanal bir iş gücü oluşturmasını sağlayan teknolojiler satıyor ve Accenture gibi bazıları şimdiden yeni işe alımların kendi avatarlarını oluşturarak başlamalarını istiyor. Second Life’ın kalıcı başarısı, aboneliklerin eğlenceyi finanse edebileceğini gösteriyor. Müzik şirketleri, gerçek hayatta mümkün olandan daha fazla katılımla devasa sanal konserler düzenlediler.

Hükümet de sanal gerçeklik için kendi kullanım alanlarını buluyor. 2026 yılına kadar Kore’nin başkenti Seul, belediye idaresi, tahrip edilmiş tarihi yerlere ziyaretler ve Yeni Yıl kutlamaları dahil olmak üzere eksiksiz bir dizi sanal hizmet sunacak. Barbados, görünüşe göre bir maliyet düşürme alıştırmasında, ilk simüle edilmiş büyükelçiliği açıyor. Savaş bile metaverse için yarışıyor.

Bu yeni gerçeklik etrafında çok fazla spekülasyon var, lakin nasıl gelişeceği konusunda çok az netlik var! Açgözlüler için mükemmel bir fırsat. Zuckerberg’in kurnaz manevrası ise buna bir örnektir: Meta adı tartışmalı bir bölgeye dikilmiş bir bayrak gibidir. Deneyimsiz olanlar, yanlış bir şekilde metaverse’nin Meta’nın eseri olduğuna inanabilir. Aksini iddia eden “kulağa hoş gelen” ifadelere rağmen, Zuckerberg gibi adamların doğasında, şu anki gerçekliğimizden muhtemelen daha sıkı bir şekilde şirket kontrolü altındaki bir gerçekliğin tahakkümünü arzulamak olduğunu düşünmekteyim.

Metalaw (Meta Hukuk)

Düzenleme kullanıcı güvenliğini sağlayabilir mi? Bazıları, merkezi olmayan, yaratıcı müşterekler tipi metaversiyonlar yaratarak Büyük Teknoloji tekeline direnecekti. Yasal düzenlemeler ve değişiklikler kesinlikle yatırımı etkileyecektir. Ufukta patlamaya uygun bir yasal gevezelik bulutu var.

Ocak ayında IoT For All, metalaw adını verdiğim metaverse yasası hakkındaki makalemi yayınladı. Şu anda 50’li yıllara dayanan bu sanat terimi, insanlar ve dünya dışı varlıklar arasındaki ilişkileri yöneten (şimdiye kadar kesinlikle teorik olan) hukuk sistemini belirtir. Kelimenin, çatışmaların ulusal sınırları ve hatta gerçekliğin sınırlarını aşacağı VR’yi yöneten normlara anlamsal olarak yeniden atanmasını savundum.

Bu Sorunlar lejyondur. Örneğin, hangi metaverse yatırımlar menkul kıymet olarak düzenlenecek ve bunlar nerede düzenlenecek? Şirketler güvenlik gerekliliklerini nasıl karşılayacak ve kimlerin gerekliliklerini karşılayacak? Avatar ekli bir kullanıcı sanal yaralanmalar için tazminat isterse ne olur? Metalaw uzayabilir ve oldukça garip bir şeye dönüşebilir: yeni bir meta-yargı yetkisi. Kesin olan bir şey var: Basit olmayacak, bu da avukatlar için çok iş demektir.

Metaverse teoride sınırsızdır. Para kazanma işindeyseniz, muhtemelen bir kumar oynamaya değecektir. İster büyük ister küçük yatırımcı olsun, paranızı nereye, ne zaman koyacağınızı bulmak kolay olmayacak. Bu yeni pazara aşina olan danışmanlar çok aranacak.
Metalaw ile ilgili diğer yayınlanan yazımızı okumak isterseniz buraya tıklayınız.

Yazar: Ciarán McCollum / Bilişim Avukatı, İrlanda